I Lomma kommun finns det
förskolor för barn som är mellan 1 och 5 år.

I förskolan är barnen indelade i grupper.
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare.

Förskola

Barn leker med Lego.

Vi erbjuder alla barn en verksamhet som ska vara rolig, trygg och lärorik. I Lomma kommun finns förskolor för barn mellan ett och fem år.

Förskola

Förskoleverksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet. I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och resurspedagoger som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 18).

Vanliga frågor om förskolan

Öppen förskola

Öppen förskola är till för dig som är hemma med små barn. Här kan barnen leka enskilt eller i grupp. Det kostar inget och du behöver inte anmäla barnet i förväg.

Information om sommarens sammanslagning av förskolor och fritidshem

Under sommarmånaderna brukar förskolor och fritidshem bedriva samlad verksamhet på en förskola/skola i norra kommundelen och en i södra kommundelen. Vilken skola det blir kommuniceras av berörd skolledning.

Kontaktuppgifter

Thomas Kvist

Verksamhetschef förskola

Sidansvarig: Thomas Kvist
Senast uppdaterad: