Lommabukten

Lomma kommun domineras av sin långa och vackra kuststräcka och närheten till vattnet skapar möjligheter för rekreation och fritidssysselsättningar för kommunens invånare. Bukten utsätts dock för stort slitage från många olika intressen.

Populär plats för djur och människor

Den grunda Lommabukten är en populär plats för såväl djurliv, som många mänskliga aktiviteter. Förutom att stranden är en av de mer populära badplatserna i Malmö-Lundregionen, så finns här fina förutsättningar för vind- och kitesurfing såväl som båtliv och fiske.

Både yrkes- och fritidsfiske förekommer och norra Lommabukten utgör ett riksintresseområde för yrkesfiske eftersom det är ett viktigt biologiskt rekryteringsområde för torsk, flatfisk och ål. Det rika fågellivet i Lommabukten lockar även besökare med fågelskådning i tanken.

Marina naturreservat

Läs mer om det marina naturreservatet Flädie rev.

Läs mer om det marina naturreservatet Strandhusens revlar.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: