Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klimat, miljö och hållbarhet

Lomma kommun bedriver miljöstrategiskt arbete, vilket innebär att vi arbetar med övergripande miljö-, klimat- och naturvårdsfrågor.

De viktigaste miljöstrategiska frågorna är:

  • Naturvård
  • Miljömål
  • Klimatanpassning
  • Fysisk planering
  • Energi och klimat
  • Friluftsliv

Lomma kommun deltar i olika samarbetsorganisationer med miljö- och naturanknytning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2019-07-18