Var snäll mot ditt avlopp.
Spola inte ner stora föremål
i ditt avlopp. Det kan orsaka stopp.

Gör miljömedvetna val.
Spola inte ner kemikalier
i avloppet. Vissa ämnen är
svåra att rena från vattnet.

Var snäll mot ditt avlopp

Många tror att det man spolar ner i avloppet försvinner. Sanningen är att det mesta som spolas ner kan reningsverket ta hand om, men inte allt. En bra start är därför att låta bli att slänga saker i avloppet som inte hör hemma där.

Var snäll mot ditt avlopp

Användningen och spridningen av kemikalier ökar i samhället. En del av ämnen som vi använder oss av dagligen är svåra att bryta ner för avloppsreningsverken. Det medför att kemikalier följer med det renande vattnet ut i naturen och skapar problem i våra sjöar och vattendrag.

Dessa kemikalier finns överallt i vår närhet; i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast, bilar och så vidare. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Kretsloppet

Illustratör: Johanna Rehn

Avloppsreningsverk är till för att rena vatten från hushåll och andra verksamheter. Beroende vad vi slänger ner i avloppet kan problem uppstå redan innan vattnet kommer fram till reningsverket.

Stora föremål kan orsaka stopp i ledningar och pumpar, vilket kan leda till driftstörningar och i värsta fall översvämningar.

Vatten och avlopp utgör ett kretslopp där inget försvinner utan där olika ämnen kan tas tillvara genom att göra miljömedvetna val.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Senast uppdaterad: