Kvalitet och utveckling

Medarbetare fokuserar på kvalitetsarbete

I Lomma kommuns systematiska kvalitetsarbete är pedagogernas lärdomar i centrum.

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på lärdomar

Viktiga verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltning- och enhetsnivå i Lomma kommun är resultatuppföljning, framgångsfaktorer, nyfiket lärande, reflektion- och analysarbetet samt ett strukturerat utvecklingsarbete.

Gemensam plattform

Kvalitetsarbete med fokus på lärdom, Lommas kvalitetssajt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsrapport och enhetsplan

Kvalitetsrapporten är rektorernas  uppföljning och utvärdering av förskole- och skolenhetens måluppfyllelse avseende hela det nationella utbildningsuppdraget. Kvalitetsområdena är lärande och utveckling, normer och värden samt trygghet och inflytande. Underlag för rektorernas analys och bedömning är kvantitativ och kvalitativ data, pedagogernas reflektioner av sin undervisning.

Enhetsplanen är rektorernas prioriterade utvecklingsmål för kommande läsår.

Lärventilering

Lärventilering är en seminarieverksamhet där rektorerna får återkoppling på enhetens kvalitetsrapport av förvaltningen.

Lärseminarium

Lärseminarium är dialog mellan förvaltning och rektorernas ledningsgrupper med fokus på uppföljning av enheternas utvecklingsarbete.

Lärrapport

Lärrapport är förvaltningens uppföljning av verksamheterna med fokus på likvärdighet. I lärrapporten  identifieras  framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Lärstämma

Lärstämma är  mötesplatsen för dialog mellan politik och profession med utgångspunkt i Lärrapporten.

Kontaktuppgifter

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: