Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och utveckling

I vårt kvalitetsarbete arbetar vi utifrån att söka nya lösningar, kombinera nya sätt och nya metoder i det pedagogiska hantverket. Allt för hur vi på bästa sätt ska bidra till barnen och elevernas lärande och utveckling.

Allt börjar i pedagogernas lärdomar om hur olika arbetssätt påverkade resultatet

På vilket sätt påverkade arbetsformer och arbetssätts måluppfyllelsen? Vad är det som gör att vi är framgångsrika? Vad vill vi göra mer av? Vilka är våra utvecklingsområden? Det kan vara svåra frågor om vi inte regelbundet analyserar våra verksamheter i relation till nationella mål och riktlinjer.

Systematiskt kvalitetsarbete

Allt börjar i reflektion av det egna pedagogiska arbetet i klassrummet eller på avdelningen. Nyckeln till att förskola, förskoleklass, skola och fritidshem ska kunna ge barn och elever en likvärdig undervisning, är ett framgångsrikt analysarbete. Lomma kommuns modell för systematiskt kvalitetsarbete ger på ett enkelt sätt tillgång till arbetssätt som vi vill göra mer av.

Vi dokumenterar via vår kvalitetssajt

Här finns länken till vår kvalitetssajtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsrytm för kvalitetsarbetet

  • Enheterna följer en bestämd årsrytm, med rutiner och instruktioner för analys- och förbättringsarbete.
  • Enheternas lärdomar och erfarenhter dokumenteras i Kvalitetsrapporter.
  • Förvaltningens sammanställning och analys av samtliga Kvalitetsrapporter bildar en Lärrapport. 
  • Lärrapporten utgör i sin tur underlag för Lärstämman där önskvärt läge diskuteras.

Digitala kvalitetsrapporter på enhetsnivå och Lärrapport på huvudmannanivå

Den digitala tekniken har förändrat vårt rapportskrivande på ett genomgripande sätt. Med pedagogernas digitala redovisningar och våra digitala rapporter har vi gjort det enkelt att ta del av lägesbedömningen, sambandet mellan arbetssätt och måluppfyllelse och strategierna för att nå det önsvärda läget. 

Lärseminarium

I Lomma kommuns systematiska kvalitetsarbete är det pedagogernas lärdomar som är i centrum. Det som står i fokus är på att förstå sig på sambandet mellan det man gör och det man uppnår och på så sätt bli allt bättre att förstå sig på hur man kan bidra till barnens lärande och utveckling på bästa möjliga sätt.

Lärseminariet ska ge en relativt ingående orientering om olika lärdomar på enhetsnivå. Det vidare syftet är att Lärseminariet ska ses som ett lärtillfälle om problem och dilemman som enheten ställs inför och vilka lärdomar som förverkligas i praktiken. Det handlar inte om vad som enheten måste göra, utan vad den vill göra för att utveckla verksamheten och eleverna.

Lärstämma

På Lärstämmorna möts barn- och utbildningsnämndens ledamöter, tjänstemän, rektorer och förskolechefer för att diskutera och skapa förståelse för önskvärt läge och en samsyn mellan huvudmannen och verksamheter kring vägen dit.

Kontaktuppgifter

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: 2019-02-12