EU och internationellt arbete

Internationella frågor i Lomma kommun

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för arbetet med de internationella frågorna. Det är också kommunstyrelsen som ansvarar för förvaltningsövergripande internationella ärenden. Nämnderna ansvarar själva för de projekt och kontakter som rör det egna kompetensområdet.

EU

EU påverkar direkt eller indirekt de flesta verksamheter i en kommun och innebär även möjlighet till utveckling. Genom EU:s fonder och program erbjuds kommuner, föreningar och företag möjlighet till samarbete och finansiering för utvecklingsprojekt som bidrar till EU:s mål och den egna verksamheten.

Lomma kommun har en positiv grundinställning till att delta i samarbetsprojekt som främjar kommunen, dess invånare och näringslivet. De EU-finansierade projekten ska utgå från verksamheternas behov och komplettera samt främja det utvecklingsarbete som bedrivs i kommunen.

Lomma kommun samarbetar bland annat med Kommunförbundet Skåne och EU Direkt i EU-frågor.

Europa Direkt Lund

Europa Direkt Lund hjälper dig som har frågor om EU:s politik och prioriteringar, fonder och program, eller rent allmänt har frågor om hur EU fungera. Europa Direkt Lund tillhandahåller även gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor, när du vill komma i kontakt med EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet.

Läs mer om Europa Direkt Lund

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kontaktcenter *

Senast uppdaterad: