EU och internationellt arbete

Internationella frågor i Lomma kommun

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för arbetet med de internationella frågorna. Det är också kommunstyrelsen som ansvarar för förvaltningsövergripande internationella ärenden och samordning av kontakter med vänorter och partners. Nämnderna ansvarar själva för de projekt och kontakter som rör det egna kompetensområdet.

Policy för internationella frågor

Kommunstyrelsen har antagit en policy och anvisningar för arbete med internationella frågor i Lomma kommun. Utvecklingsavdelningen ansvarar för samordning, informationsspridning och stöd i internationella frågor. Detta innebär bland annat att:

  • samordna kommunens arbete med internationella frågor
  • stimulera och stödja förvaltningarnas engagemang
  • bevaka olika möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd till projekt inom kommunala verksamhetsområden
  • samarbeta med andra aktörer i regionen

EU

EU påverkar direkt eller indirekt de flesta verksamheter i en kommun och innebär även möjlighet till utveckling. Genom EU:s fonder och program erbjuds kommuner, föreningar och företag möjlighet till samarbete och finansiering för utvecklingsprojekt som bidrar till EU:s mål och den egna verksamheten.

Lomma kommun bedriver ett aktivt EU-arbete och har en positiv grundinställning till att delta i samarbetsprojekt som främjar kommunen, dess invånare och näringslivet. De EU-finansierade projekten ska utgå från verksamheternas behov och komplettera samt främja det utvecklingsarbete som bedrivs i kommunen.

Lomma kommun samarbetar bland annat med Kommunförbundet Skåne och EU Direkt i EU-frågor.

Europa Direkt Lund

Europa Direkt Lund hjälper dig som har frågor om EU:s politik och prioriteringar, fonder och program, eller rent allmänt har frågor om hur EU fungera. Europa Direkt Lund tillhandahåller även gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor, när du vill komma i kontakt med EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet.

Läs mer om Europa Direkt Lund

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg

Senast uppdaterad: