Att ta hand om sopor och farligt avfall
är bra för miljön.
Det arbetet börjar
hemma hos oss själva.

I Lomma kommun är det ett företag
som heter Ohlssons,
som hämtas dina sopor.

Sopor fraktas sedan till Sysav.
Sysav ägs av 14 kommuner.
På Sysav eldas avfall och sopor upp
och blir till värme i hem och andra hus.
Det som inte går att elda upp
kan man återanvända
och göra nya saker av.

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara det som blir över. Avfall är också en värdefull resurs. Idag konsumerar vi mer vilket gör att mängden avfall också ökar varje år. Alla har vi ett ansvar och skyldighet att sortera vårt avfall på rätt sätt. I Sorteringsguiden finns information om hur du sorterar ditt avfall.

Sysav

Sedan januari 2017 är det Sysav som har hand om kommunens avfallshantering. Fakturering, kundservice och information till alla hushåll hanteras av Sysav. Ohlssons är ny entreprenör för tömning av kärlen.

Kundservice Sysav

Sysavs kundservice har öppet vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefon: 040-635 18 00
E-post: kundservice@sysav.se
Webbplats: www.sysav.selänk till annan webbplats
Adress: Spillepengsgatan 13, Malmö / Box 50344, 202 13 Malmö

Grovavfall

Många hushåll åker idag till en återvinningscentral och lämnar sitt grovavfall för återvinning. Om du inte själv har möjlighet att transportera avfallet till återvinningscentralen kan du beställa hämtning vid fastigheten.

Hämtning är förknippad med en framkörningsavgift och en kostnad per kolli. Beställ hämtning av grovavfall här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trädgårdsavfall

Trädgårdsarbete betyder att det blir en hel del kvistar, löv och annat trädgårdsavfall som behöver tas om hand. Återvinn ditt trädgårdsavfall, så tas näringen till vara på och blir till grönkompost.

Har du inget kärl för trädgårdsavfall kan du åka till närmaste återvinningscentralen där du sorterar det som just trädgårdsavfall.

Textilavfall

I Lomma kommun finns det insamlingskärl för textilavfall på följande platser:

  • Sandstensgatan 1 (Lomma C)
  • Mellanvångsvägen 2, Bjärred
  • Alfredshällsvägen, Bjärred
  • Svanetorpsvägen, Lomma

Avfallstaxa

Från och med 1 januari 2017 gäller en ny avfallstaxa i Lomma kommun, antagen av kommunfullmäktige. Sorterar du ditt avfall i fyrfackskärl kommer avgiften till och med vara något lägre.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2020-01-22