Landsbygdsutveckling - Leader Lundaland

Lundaland är ett av Sveriges 48 Leader-områden, det vill säga ett område där ett program för Lokalt ledd utveckling drivs genom Leader-metoden. Området Lundaland utgörs av kommunerna Lund, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och södra Eslöv.

Bakgrund

Organisationer med projektidéer som resulterar i samhällsnytta för många människor i Lundaland kan föra fram dem, engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för att finansiera sin projektidé. Målet är att ge organisationer med engagemang och idéer möjlighet att bidra till utveckling av Lundaland så att det blir ett attraktivt område med konkurrenskraftiga verksamheter, samt att ge stimulans till ökad sysselsättning och nya företag.

Lundaland ideell förenings vision är att Lundaland år 2020 är en välkänd plats i Europa som präglas av smart, hållbar, inkluderande utveckling och lokalt medskapande som resulterar i tydlig samhällsnytta för alla.

Lundaland ideell förening prioriterar projekt genom utlysningar. En utlysning innebär att det är möjligt att lämna in en projektansökan med ett visst syfte, inriktning och budget under en viss tidsperiod eller fram till dess att budgeten för hela utlysningen är beslutad.

Logotyper. EU och LEADER
Lundaland logo

Människor från olika delar av det geografiska området och de tre sektorerna; privat, ideell och offentlig sektor, har samlats i ett partnerskap och bildat Lundaland ideell förening. Styrelsen för denna förening kallas LAG (Local Action Group). I LAG finns alla tre sektorerna representerade med femton ordinarie ledamöter, fem ordinarie LAG ledamöter per sektor.

Kontakt, Leader Lundaland

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kontaktcenter *

Senast uppdaterad: