Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Hemtjänsten återinför flexibilitet i arbetsscheman för ökad kontinuitet

Närbild på kalender

Medarbetare inom hemtjänsten kommer att återgå till så kallade mixade scheman, för att bättre möta både medarbetares och brukares önskemål och behov.

För att uppfylla kraven på fast omsorgskontakt inom hemtjänsten, infördes mixade scheman för alla hemtjänstanställda i september 2023. Mixade scheman innebär att medarbetarna ska arbeta både dag- och kvällspass, för att matcha kraven på fast omsorgskontakt för varje brukare.

Vi återinför nu möjligheten för våra medarbetare att välja mellan mixade turer, dag- eller kvällspass. Detta beslut kommer efter att en utvärdering visade att de tidigare förändringarna inte levererade den kontinuitet som önskades för brukarna, berättar Liselott Nilsson Klang, avdelningschef hemtjänst.

En annan faktor som har försvårat den tidigare schemaändringen är den nya arbetstidslagen, som kräver 11 timmars dygnsvila. Efter en noggrann utvärdering beslutades därför att återgå till det gamla systemet och erbjuda större flexibilitet i arbetspassen.

Brukarnas behov kommer dock fortsätta att vara i fokus. Det innebär att även om medarbetarna kan önska specifika arbetspass, kommer schemaläggningen primärt att styras av vad som krävs för att säkerställa bästa möjliga omsorg för brukarna.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Liselott Nilsson Klang

Navigera vidare

Arkiv