I Lomma kommun finns
olika typer av boende för
dig som är äldre eller har
särskilda behov.

Vård- och omsorgsboenden

I Lomma kommun kan du som är äldre ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och du inte bedöms klara av att bo kvar i ditt egna boende med hjälp av hemsjukvård och hemtjänstinsatser.

Med omfattande vård- och omsorgsinsatser menas kontinuerliga insatser som behöver ges dygnet runt för att tillgodose behov av personlig omvårdnad, tillsyn, skydd och sjukvård. I det särskilda boendet ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Så ansöker du

Du ansöker om särskilt boende genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller genom att ladda ner och fylla en ansökningsblankett via Självservice. Vid beslut om särskilt boende utgår avgift för mat, vård- och omvårdnadsinsatser samt hyra för lägenhet.

Uppföljning

Vid beslut om särskilt boende genomför biståndshandläggare uppföljning av beslut och genomförandeplan en gång per år och vid behov. Vid uppföljningsmötet deltar omvårdnadspersonal från boendet och om brukaren samtycker är även anhöriga välkomna att delta.

Avgifter och jämkning

När du har fått beslut om särskilt boende tecknas ett matabonnemang som täcker dygnets behov av måltider. Du betalar även en omvårdnadsavgift i enlighet med Lomma kommuns fastställda taxa. Har du behov av bidrag för ditt uppehälle kan du vända dig till Pensionsmyndigheten. Du har även en möjlighet till jämkning under tre månader på din omvårdnadsavgift om du har dubbla boendekostnader. Ansökan om jämkning sker på avsedd blankett och skickas till avgiftshandläggaren.

Avgifter vård och omsorg - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Senast uppdaterad: