Arkiv och släktforskning

Kommunarkivet är öppet för alla och du är välkommen på ett besök hos oss för att ta del av originalhandlingar.

Kommunarkivet förvarar handlingar från kommunreformen 1863 och framåt, men även de gamla byarna Lomma, Karstorp och Vinstorp bys byalådor från 1700-talet finns bevarade här. Utöver detta finns ett 60-tal donerade enskilda arkiv från privatpersoner och föreningar.

Är du intresserad av släktforskning kan kommunarkivet vara en rik källa till kunskap och komplettera de folkbokföringsuppgifter som finns hos Riksarkivet. Verksamheterna som kommunerna har ansvarat för är många, och det går att finna spår av individer som på olika sätt varit i kontakt med myndigheterna. Det kan till exempel röra sig om skola, fattigvård, barnavård eller hälsovård för att nämna några.

Många av kommunarkivets besökare letar också efter information kring en särskild plats eller fastighet.

Se filmen om Lomma arkiv:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Ågren

Senast uppdaterad: