Stöd till anhörig

Det kan vara svårt att vara närstående till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig eller närstående.

Anhörigstöd finns för dig som vårdar eller stödjer en anhörig eller närstående. Den du hjälper kan vara ett barn, en maka/make, en förälder, ett syskon, en släkting, en granne eller en vän.

Det finns olika sorters hjälp att få för dig som är anhörig.

Anhörig till en äldre eller långvarigt sjuk

Anhörigstödet är Lomma kommuns verksamhet för dig som vårdar eller stödjer någon i din närhet som kan vara äldre eller långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Personen som du stödjer ska bo i Lomma kommun.

Vårt fokus ligger på dig som anhörig och vi kan ge dig olika sorters stöd för att underlätta din situation.

Läs mer om: Anhörigstödet

Anhörigstöd LSS

Anhörigstödet LSS vänder sig till dig som är anhörig till någon som har en funktionsvariation (LSS). Personen som du stödjer ska bo i Lomma kommun. Vårt fokus ligger på dig som anhörig och vi kan ge dig olika sorters stöd för att underlätta din situation.

Läs mer om: Anhörigstöd LSS

Anhörig eller närstående till en person med missbruk och beroende

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som har alkohol-, narkotika- eller läkemedelsproblem. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig till person med beroende och missbruk.

Anhörig till person med missbruk

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mica Bodic

Senast uppdaterad: