Lomma kommun genomför en satsning
på Strandskolan för en hållbar väg till skolan.

På sikt är målet att växthusgasutsläppen
orsakat av resor till och från skolor minskar.
Samtidigt vill vi att trafiksäkerheten för
eleverna ökar.

Satsning för smartare väg till skolan

Lomma kommun har under 2018-2020 genomfört en satsning för en miljövänligare och hälsosammare väg till skolan. Som en del i detta har vi beviljats stöd av Energimyndigheten på 1 525 000 kronor för att driva ett projekt om hållbara transporter till och från skolor. Projektet genomfördes på Strandskolan i Lomma.

Långsiktigt är målet att bidra till att växthusgasutsläppen från resandet till och från skolor minskar och att trafiksäkerheten ökar. Satsningen ska bidra till ett ökat engagemang och ökad kunskap hos elever, föräldrar och personal om hur hållbara resor bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Förhoppningen är också att eleverna ska bli piggare, friskare och få bättre koncentrationsförmåga samt ökad möjlighet att utforska sin närmiljö.

Ett första steg i satsningen var projektet "Hållbara transporter till och från skolor, ett personal- och elevengagemangsinitiativ av Lomma kommun". Projektet genomfördes på Strandskolan i Lomma. Projektet pågick från 1 november 2018 till 31 december 2020.

Projektet genomfördes i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Klicka här för att se filmen längst upp på sidan i textad version. Öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: