Naturområden, naturreservat

Löddeåns mynning.

Lomma kommun ligger vid kusten och naturen kännetecknas av havet och strandlandskapet samt av jordbruksmark. Natur- och rekreationsområden finns längs stranden men även längs åarna och vid gamla nerlagda lertäkter. Det finns fler pärlor såsom Alnarpsparken, tallplanteringarna Haboljungs fure och Kyrkfuret samt skogsmarken vid Domedejla mosse.

Alla har rätt att vistas i naturen men tänk på att inte störa och inte förstöra. Bär och växter får oftast plockas, men kvistar får inte brytas av. Djur ska inte störas. Eldning är tillåten på vissa platser och husdjur är välkomna om de hålls kopplade. Olika regler gäller i olika naturreservat och naturområden. I naturreservaten finns skyltar som beskriver området samt vilka regler som gäller just där. Mer information finns att läsa i de olika naturreservatens föreskrifter och skötselplaner.

Kontaktuppgifter

Adam Bahr

Miljöstrateg

0733-41 10 47

Sidansvarig: Adam Bahr
Senast uppdaterad: 2020-07-08