Här samlar vi nyheter
och länkar om
hur alla kan minska
risken för att smitta
varandra med
coronaviruset.

Att vaccinera dig och
stanna hemma vid symptom
är bästa sättet
att stoppa smittspridningen.

Information med anledning av coronaviruset/covid 19

Film: För varje dos kommer vi närmare! Region Skåne #kavlauppärmen

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Den 9 februari upphörde de flesta åtgärderna mot Covid-19.

Lomma kommun följer de råd och riktlinjer som ges på nationell och regional nivå och agerar med stöd av Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Fortsatt gäller följande rekommendationer:

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Läs mer på: Gällande åtgärder mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner tas bort 9 februari - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination, tredje dos

Alla över 18 år rekommenderas en tredje dos covidvaccin. Det måste ha gått minst tre månader sedan det förra vaccinationstillfället.

Läs om vaccination på Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lediga tider för vaccination - Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination, fjärde dos

För dig som är 65 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare en fjärde dos vaccin mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst eller hemsjukvård. Från och med nu omfattas även alla som är 65 år och äldre, samt personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Den andra påfyllnadsdosen erbjuds från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader. 

Lediga tider för vaccination - Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information kring kommunens särskilda boenden

Det är öppet för besökare på Lomma kommuns särskilda boenden. För att hindra smittspridning av covid-19 uppmanas besökare att tänka extra noga på att följa de gällande riktlinjerna. Det är bättre att avstå från ett besök om du känner dig osäker på om du är frisk, än att riskera att sprida smitta på boendet.

Syftet är att skydda våra mest utsatta äldre och personer i andra riskgrupper från smitta.

Detta gäller för säkra besök på våra vård- och omsorgsboenden:

  • Du som besöker boendet måste vara frisk! Besökare ska stanna hemma vid förkylningssymtom
  • Besöket ska först och främst vara i den enskildes lägenhet
  • Du får möjlighet att tvätta/sprita dina händer
  • Gemensamma aktiviteter kommer fortsatt att ske avdelningsvis och med fokus på planering för luftiga avstånd mellan brukare i gemensamhetsutrymmen

Nuvarande krav på smittspårning kommer att ligga kvar, med den skillnaden att brukare som testats negativt kan vid frånvaro av symtom efter 5 dagar vistas i gemensamhetsutrymmen.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan dessa riktlinjer ändras. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren. Närmsta anhörig blir alltid kontaktad via telefon eller e-post.

Munskydd och visir

Smittspridningen av covid-19 i samhället är nu på en låg nivå, immuniteten mot allvarlig infektion är hög i befolkningen och de kliniska konsekvenserna av covid-19 infektion därmed betydligt mindre än tidigare under pandemin.

Mot bakgrund av det tar Vårdhygien Skåne bort rekommendationen om kontinuerlig användning av munskydd som source control i patientnära vård från och med måndagen den 16 maj.

Rekommendationen baseras på den nuvarande situationen och kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen av covid-19 och dess kliniska konsekvenser utvecklas.

Lomma kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Ändrade förutsättningar och nya besked kan innebära ändrade beslut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: