Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun har inlett utredning i enlighet med lex Sarah

Papper och penna

Den 17 april rapporterade medarbetare på ett särskilt boende en händelse som kan innebära missförhållande, eller allvarlig risk för missförhållande, inom verksamheten. Kommunen utreder nu händelsen i enlighet med lex Sarah.

Händelsen berör en brukare på boendet. Personalen på boendet har agerat snabbt och i enlighet med kommunens rutiner kring avvikelser och misstänkta missförhållanden. Verksamheten har omgående satt in åtgärder för att trygga brukare samt stödja anhöriga och berörd personal.

Oavsett om utredningen visar på organisatoriska brister eller ej så är händelser som drabbar enskilda brukare alltid något Lomma kommun tar på stort allvar. Vår målsättning är att alla våra brukare och deras anhöriga ska känna sig trygga, säkra och få en god vård och omsorg i våra verksamheter.

Vad är lex Sarah?

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Ås

Navigera vidare

Arkiv