Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Fritidshem för årskurs 4-6 till höstterminen

Två barnhänder vänder vita fyrkantiga lappar som ligger på golvet. Bilden visar spelet Memory.

Från och med hösten 2024 kommer elever som börjar i årskurs 4, 5 eller 6 ha möjlighet att fortsätta sin eftermiddag på fritidshem, som nu är i skolans regi. Detta efter utredning och beslut i barn- och utbildningsnämnden, där skolan nu kommer att ta ett samlat ansvar för all fritidshemsverksamhet i kommunen.

Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna Centralen och Stationen 2.0 kommer dock att fortsätta bedrivas som vanligt.

På fritidshemmen kommer ditt barn att tas väl omhand av legitimerade lärare som ser till att elevernas eftermiddagar är både lärorika och roliga. Fritidshemmet följer en läroplan som sätter barnets utveckling i centrum, erbjuder stimulerande aktiviteter och tar tillvara på elevernas intressen. Vårt mål är att skapa en meningsfull fritid där barn kan växa och bli utmanade under trygga förhållanden.

Detta kan du förvänta dig av fritidshemmen för åk 4-6:

  • Fortsatt omvårdnad och uppmärksamhet av kunniga fritidslärare
  • Verksamhet i skolans bekanta lokaler på eftermiddagarna
  • En integrerad helhetssyn på skola och fritid
  • Säker miljö där barnen förblir på skolans område
  • Näringsrikt mellanmål ingår varje skoldag och fullständiga måltider under loven
  • Maxtaxa tillämpas

Informationskvällar

Varje berörd skola kommer att arrangera en informationskväll där vi kommer att prata mer om fritidshemsverksamheten och hur den kommer att se ut till hösten på den aktuella skolan. Detaljer och anmälan till detta evenemang skickas ut från berörd skola.

Fortsatt plats på fritidshem?

Barn i skolår 4–6 erbjuds plats i fritidsklubb ett läsår i taget om omsorgsbehov finns. Plats i fritidshem i skolår 3 övergår automatiskt till plats i fritidsklubb skolår 4 om ingen uppsägning sker. Plats i fritidsklubb skolår 4–6 avslutas automatiskt dagen före sommarsammanslagningen fredag 5 juli 2024. Ny ansökan till fritidsklubb ska göras inför skolår 5 och 6 om omsorgsbehov finns.

Ny ansökan om plats?

Om ditt barn ännu inte deltar i fritidshemsverksamheten och du vill ansöka, besök vår självservice Länk till annan webbplats..

Behöver du säga upp platsen?

Om du önskar säga upp ditt barns plats, gör det via självservice. Länk till annan webbplats. Det är två månaders uppsägningstid.

Öppen verksamhet för årskurs 4-6

Vi erbjuder även en öppen verksamhet på våra fritidsgårdar, som är gratis och tillgänglig på skoldagar mellan 14.00 och 17.30. Under lovdagar har verksamheten öppet mellan 12.00 och 16.00. Den öppna verksamhet på fritidsgårdarna Centralen och Stationen 2.0 i kommunen kommer att fortsätta bedrivas som vanligt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Haglind

Navigera vidare

Arkiv