Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översvämningar

Översvämning kan ske på många olika sätt och bero på många olika saker. Vid översvämning är det viktigt att kontakta både ditt försäkringsbolag och VA-enheten så att alla kan agera när skadan har skett.

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Det finns dock en hel del att göra för att minska riskerna. Detta gäller både fastighetsägare och kommunen. VA-enheten arbetar kontinuerligt med att försöka förebygga att översvämningar sker.

I dokumentet Källarövervämningar (se nedan) hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om de förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning. Du får också råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning. I slutet av häftet finns en ordlista med förklaringar av använda fackuttryck. Nedan hittar du en kort sammanfattning av informationen från dokumentet Källaröversvämningar.

Checklista vid källaröversvämning

Vad du bör tänka på om du drabbas av källaröversvämning.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Om möjligt fotografera skador och troliga orsaker till översvämningen.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring försäkringsbolaget.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Ring VA-verket för att anmäla översvämningen.

Fyra typer av källaröversvämning

 • Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem.
 • Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.
 • Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter etc.
 • Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer.

Fastighetsägarens skyddsåtgärder mot källaröversvämning

 • Manuellt avstängningsbar golvbrunn
 • Självstängande golvbrunn
 • Backventil på avloppsledning
 • Pumpning av spillvatten
 • Pumpning av dräneringsvatten
 • Använd inte avloppet som sopnedkast
 • Använd källaren på ett lämpligt sätt
 • Åtgärda problem med inträngande trädrötter i egna ledningar

Läs mer i dokumentet Källaröversvämningar (se nedan). Där hittar du även bland annat information om ansvarsfördelning och skadekrav vid källaröversvämning.

Akuta ärenden

Under kontorstid: Kommunens växel, 040-641 10 00

Efter kontorstid: SOS-alarm, 040-676 93 73

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26