Ditt barn får lunch i skolan.
Den ska vara rik på näring
och täcka en tredjedel
av dagens näringsbehov.

Mat i skola

Äggsallad

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning.

Näringsriktiga skolmåltider

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Näringsriktig och kostnadsfri mat i grundskola ger barnen ork och goda förutsättningar att leka och lära. Vi arbetar medvetet utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer. Det innebär att:

  • Maten som serveras ska vara god, säker och näringsriktig.
  • Måltiderna ska vara trivsamma och ge barnen en positiv upplevelse.
  • Landets egen matkultur ska bevaras, men man ska även lära känna andra länders matkulturer.
  • Måltiden är skapad och distribuerad med hänsyn till vår miljö.
  • Tillsammans ger det hållbar utveckling, goda matvanor och leder till bra hälsa.

Tänk på

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter i grundskolorna i Lomma kommun. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Alfredshällskolan, Evelina Persson tel 040-641 17 02

Bjärehovskolan, Anna Nedin tel 040-641 17 80

Fladängskolan, Åsa Engström tel 040- 641 19 19

Karstorpskolan NorraCecilia Lind & Shing Deng tel 040-641 13 46

Karstorpskolan SödraCecilia LindUrban Lyberg tel 040-641 13 34

LöddesnässkolanAnn-Sofie Nilsson tel 040-641 17 19

PilängskolanChristina Nilsson & Kerstin Jönsson tel 040-641 18 74

Rutsborgskolan, Mattias Larsson tel 040-641 17 40

StrandskolanPernilla Steen tel 0733-41 12 27

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ann Ellis
Senast uppdaterad: