Stränder och badplatser

Välbesökt strandremsa med badande besökare. Gula blommor och annan grön växtlighet i förgrunden.

Välkommen till kustkommunen Lomma! Njut av långgrunda badstränder med badbryggor och kallbadhus.

Badhiss och badrullstol vid I-bryggan i Lomma

Den handikappanpassade badhissen samt badrullstolen finns intill I-bryggan i Lomma, vid stenpiren söder om Höje ås mynning. För att använda hissen och rullstolen krävs nycklar som finns att låna hos kontaktcenter på Järnvägsgatan 7 i Lomma. Nycklarna lånas säsongsvis vid uppvisande av läkarintyg eller parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Nycklarna ska alltid återlämnas vid säsongens slut.

Vid bad behövs en hissförare som står uppe på platån och kör hissen upp och ner. Vidare instruktioner för hur badhissen fungerar finns i anslutning till hissen. 

Badhissen kommer ej vara i bruk vid för stark vind – nordväst-, västliga samt sydvästliga vindar > 5 m/s, övriga riktlinjer bedöms för dagen.

Strandrullstolar vid Långa Bryggan och Stiltjeplatsen vid Lomma Beach

Under badsäsongen finns även strandrullstolar vid parkeringsplatserna för rörelsehindrade vid Stiltjeplatsen och Långa bryggan. Dessa rullstolar är anpassade för underlag som sand och går även bra att köra ut i vattnet med.

Nyckel till rullstolarna finns att låna i Kontaktcenter i kommunhuset under öppettiderna. Nycklarna lånas säsongsvis vid uppvisande av läkarintyg eller parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tänk på att låsa fast rullstolen vid parkeringsplatsen när du är klar.

Badflottar

Vid I-bryggan i Lomma och vid Långa bryggan i Bjärred finns det under sommaren en badflotte. Tänk på säkerheten och besök inte flotten ensam, utan gärna i sällskap med någon så att ni kan hålla koll på varandra. Flotten passar sig bäst vid vackert väder, avvakta om det är för blåsigt.

Cykelvägar

Det finns goda förbindelser med cykelvägar till de fyra badplatserna. På biblioteken och kommunens Kontaktcenter finns kartor med cykelvägarna.

Ta buss eller tåg till stranden

På Skånetrafikens hemsida eller app kan du söka på hur du en enklast reser med kollektivtrafik till kommunens badplatser.

Bilparkering

Under respektive badplats hittar du information om bilparkering i anslutning till badplatserna. Parkering i Lomma kommun.

Ansvar vid Lomma kommuns badplatser

Vi vill alla att badstränder ska vara en ren och harmonisk miljö att vistas i. Att visa hänsyn till sina grannar är lika viktigt som att hålla rent efter sig. Förutom att använda sitt eget omdöme finns det också ett par enkla föreskrifter för vad som gäller på Lomma kommuns badplatser.

Lomma kommun

  • Rensning av ilandfluten tång på badplatsernas sandstränder sker varje dag under badsäsong, då vädret tillåter.
  • Skötsel av toaletter.
  • Renhållning på badplatser.
  • Provtagning av badvattnets kvalitet.

Strandbesökare

  • Grilla endast vid befintliga grillplatser eller använd engångsgrill. Engångsgrill får ej användas om det är eldningsförbud. Släck med vatten när du grillat färdigt. Ta med din engångsgrill när du lämnar stranden.
  • Skräpa inte ned, tänk på att djur och människor lätt skadar sig på kvarlämnade sopor.
  • Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade kablar.
  • Hästar och hundar får inte vistas på badplatser med tillhörande bryggor och sandbankar under tiden 1 maj till 31 augusti.

Kusträddardagarna

Varje år slängs tusentals ton skräp i våra hav och på våra stränder. Det är inte bara fult utan kan orsaka stor skada för djurlivet.

Kusträddardagarna arrangeras av Håll Sverige Rent där alla är välkomna att deltaga och hjälpa till att få våra hav och stränder renare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund

Senast uppdaterad: