Det här gör Lomma kommun

Barn som plockar skräp.

Här följer några exempel på projekt som kommunen gör eller är involverade i för att minska plastanvändningen och utsläppen av plast.

Kimo handlingsplan

Lomma kommun har varit drivande i framtagandet av en handlingsplan, med syfte att identifiera de kommunala ansvarsområden som bidrar till utsläpp av mikroskräp samt att ge förslag på i dagsläget möjliga åtgärder. Dokumentet ska kunna användas av kommunala tjänstemän som stöd vid upphandling, som kunskapshöjning inom kommunernas förvaltningar och nämnder, och som utgångspunkt för att utveckla och förfina insatser i den egna kommunen. Se nedan.

Cykelplan

En av de största källorna till mikroplast är slitage från däck från vägtrafik. Kommunfullmäktige har antagit en cykelplan för Lomma kommun vars syfte är att stödja ett långsiktigt hållbart transportsystem där cykeltrafiken prioriteras. Se nedan.

Konstgräsplaner

Granulat från konstgräsplaner är den näst störta källan till mikroplaster. Konstgräsplaner innefattas av Lomma kommuns upphandlingspolicy. Under Miljökrav står det: ”Särskilt fokus ska också läggas på att minska utsläpp av mikroplaster från material och anläggningar.”

Håll Sverige rent och Skräpplockardagarna

Varje vår deltar Lomma kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: