Fakta om plast

Plast

Plast tillverkas ofta av råolja och naturgas och står för cirka fyra procent av världsförbrukningen av råolja. För att få till de önskade egenskaperna i plast kan plasterna behandlas med mjukgörande medel. De mjukgörande ämnena som plasten behandlats med frigörs vid nedbrytning och sprids till både människor och natur. Utöver det kan mikroplaster binda till sig miljögifter.

Biobaserad plast

Det blir allt vanligare med märkningar om biobaserad plast. Det är lätt att tro att denna plastsort bryts ner i naturen, men detta stämmer tyvärr inte. Biobaserad plast fungerar på samma sätt som ”vanlig” plast – den brys alltså inte ner i naturen, utan finfördelas bara. Biobaserade plaster är gjorda helt eller delvis av förnyelsebara råvaror istället för fossila råvaror. Det finns även biologisk nedbrytbar plast och kan vara tillverkad av både förnyelsebar och fossil råvara. Det krävs speciella förutsättningar för att denna typ av plast ska brytas ner.

Mikroplaster

Uppskattningsvis tar det 450 år för en PET-flaska att brytas ner. När plasten bryts ner blir den till mindre och mindre bitar. Till slut blir den mikroplast, det vill säga plastbitar som är mindre än 5 mm. Dessa bitar sprids i naturen och hamnar till slut i hav och vattendrag.

I världshaven utgör mikroplaster den största andelen av allt plastskräp. Både fåglar och fiskar tror att mikroplasterna är mat och får i sig den. När dessa djur i sin tur äts av andra djur, kommer mikroplasterna allt högre upp i näringskedjan och hamnar till slut även i människan.

Visste du att stormfåglar från Nordsjöområdet i snitt har 33 plastbitar i magen? Plast påverkar också på andra sätt. Studier på hur mikroplaster påverkar ekosystem, visar bland annat på beteendeförändringar hos fiskar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: