Skyddsjakt

Skyddsjakt innebär jakt för förebyggande av skador av vilt och regleras i jaktförordningen (1987:905). Rätten till jakt har fastighetsägaren på den mark som hör till fastigheten och vid jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten på den arrenderade marken.

Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (exempelvis parker, lekplatser, stränder) och andra områden där kommunen är fastighetsägare. För att utöva skyddsjakt, kontakta Gata- och parkenheten för vidare kontakt med någon av kommunens skyddsjägare.

Urbana miljöer innebär en stor tillgång på både mat och boplatser för allehanda djur. För att undvika eventuella problem med störande djur kan vissa förebyggande åtgärder vidtas, så som att täcka över komposter, plocka upp fallfrukt och underhålla staket.

Tätortsboende fåglar kan upplevas störande. Var försiktig med fågelmatning. Matar man med annat än brödsmulor, till exempel våfflor, glass eller kött ökar risken att locka dit andra djur, så som råttor och möss.

Om ett skadat eller sjukt djur hittas, till exempel vid en trafikolycka, ska polisen i första hand kontaktas (telefon 114 14). Påträffade döda djur är generellt sett inte ett hygieniskt problem och om de inte upplevs ligga på en olämplig plats bör de ligga kvar. Naturen tar snart hand om dem. Vissa däggdjur och fåglar tillhör statens vilt och ska tas hand om på speciellt vis. Är du osäker på vad som gäller kontakta gärna Gata- och parkenheten eller Miljöenheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: