Ormar

Ormar kan bära på smittsamma sjukdomar, till exempel salmonella. Många människor är dessutom rädda eller har fobi för ormar. Därför ställs det särskilda krav på den som vill ha orm som husdjur.

Funderar du på giftorm?

Generellt sett finns det inga krav på tillstånd för att ha ormar och reptiler som hudjur. Men funderar du på att skaffa giftorm som husdjur finns det några saker du bör tänka på. Bor du inom detaljplanerat område eller område med särskilda områdesbestämmelser (dessa framgår av kartbilaga 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) krävs det alltid tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för att hålla giftorm. Detta enligt de lokala föreskrifterna.

Ormägarens ansvar

Det anses olämpligt att låta en orm få röra sig fritt i bostaden utanför terrariet. Ormen ska förvaras i ett rymningssäkert terrarium. Foderdjur ska inte heller kunna gnaga sig ut ur buren och lämna en flyktväg åt ormen. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och dylikt ska vara försedda med finmaskigt nät som hindrar ormen från att rymma.

När du väl har skaffat orm kan det vara bra om du meddelar dina grannar och förklara vilka åtgärder du har vidtagit för att försäkra att din orm inte kan rymma. Du får även gärna ta kontakt med en lokal herpetologisk förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Reptiler och salmonella

Salmonella är en sjukdom som kan ge akut diarré, magsmärtor och feber. Ormar och andra reptiler kan bära på salmonella utan att själva ha symptom men ändå föra smittan vidare människor. Därför är det viktigt att vara försiktig när man hanterar dessa djur.

  • Tvätta alltid händerna noga med tvål och varmt vatten efter att du varit i kontakt med reptiler eller deras terrarium
  • Låt inte reptiler vistas där du hanterar livsmedel och rengör inte heller något från terrariet i köket
  • Personer som är särskilt utsatta vid smitta såsom gravida, barn under 5 år, äldre personer och andra med nedsatt immunförsvar bör undvika att hantera reptiler
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: