Katter

Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Katter är uppskattade husdjur för många människor, men för andra kan de ge upphov till störningar. Eftersom en del människor är allergiska, rädda eller inte tycker om katter måste du som kattägare visa hänsyn och ta ansvar för din katt.

Ibland är det otydligt vem som har ansvar eller skyldighet när det kommer till problem som orsakas av lösgående katter. Medan det är kattägarens ansvar att se till att katten inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor så visar rättspraxis (vägledande avgöranden i domstol) att katter har rätt att röra sig fritt utomhus.

Varje fastighetsägare har möjlighet och ansvar att freda sin egendom. Fastighetsägaren får själv välja skydd för att freda tomten för passerande katter, dock utan att riskera att skada katten. För att behålla grannsämjan är det viktigt att både kattägare och grannar gör sitt bästa för att hitta lösningar som fungerar för alla.

Det finns en mängd olika lagar och regler som gäller katthållning. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet med hänsyn till miljöbalken, Länsstyrelsen utifrån djurskyddslagen och polisen utifrån lagen om tillsyn över hundar och katter.

Om din katt är en utekatt bör den ha ett elastiskt halsband med ägarens namn och telefonnummer på. Katten kan även märkas med ett ID-nummer i örat eller chip (görs hos veterinär).

Herrelösa katter

När du matar en förvildad eller herrlös katt tar du samtidigt på dig ett ansvar. Katten blir trogen den som matar och håller sig i närheten av var maten serveras. Enligt en vägledande dom är den som under en period matat en katt också att betrakta som dess ägare (även om inte katten bor hos personen). Som ägare har du också skyldighet att djurskyddslagen efterföljs.

En upphittat katt som misstänks vara övergiven ska anmälas till polisen. Med beskrivning av katten och eventuell ID-märkning kan polisen kontrollera om den anmälts bortsprungen. För mer information om bortsprungna katter och andra upphittade djur se sidan Upphittat djur, på Polisens webbplatslänk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: