Fåglar

Fåglar är naturligt förekommande i naturen och i städer. Många fågelarter dras till bebyggelse på grund av goda tillgångar till mat och boplatser. Om du känner sig störd av fåglar så finns det en del förebyggande saker som går kan göra.

Skrattmås

Störande fåglar

Fåglar kan ibland uppfattas som störande och det händer att invånare hör av sig till kommunen med klagomål. De vanligaste klagomålen angående fåglar är spillning på utemöbler och balkonger, att fåglarna för oväsen och att de skräpar ner.

Om man upplever problem med fåglar som anses vara en olägenhet för människors hälsa eller miljön är det en fråga för Miljö- och byggnadsnämnden. En olägenhet, enligt miljöbalken, är en störning som kan anses vara skadlig för hälsan. Störningar från fåglar anses inte normalt vara en olägenhet enligt miljöbalken. Det finns också rättsliga domar som styrker detta (fastslaget i Mark- och miljööverdomstolen).

Fastighetsägarens ansvar

Även om fåglarna upplevs som störande är det generellt sett inget som Miljö- och byggnadsnämnden kan göra något åt. Det är fastighetsägarnas ansvar att göra eventuella åtgärder för att förhindra måsar, kråkfåglar och andra fåglar skaffar bon på tak, i ventilationer, i skorstenar med mera.

Tänk på att det är förbjudet enligt artskyddsförordningen att själv riva ner bon, skjuta fåglar och förstöra viloplatser. Det finns dock en del förebyggande saker man kan göra för att platsen ska bli oattraktiv för fåglarna att befinna sig på.

Tips på förebyggande åtgärder:

  • Ta bort tillgången av mat för fåglarna. Mata inte direkt från balkongen eller i närheten av bostaden. Läs mer om vad man bör på vår sida Att tänka på vid fågelmatning
  • Rensa tak och hängrännor. Sätt upp linor på tak och längs med hängrännor som försvårar takbygge
  • Sätt upp ”avståndshållare”, till exempel tunna nylonlinor, som hindrar fåglarna att sätta sig på balkongräcket
  • Var noga med ditt avfall så det är rent och snyggt kring kompost och soptunnor
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: