Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Hästar och hästgårdar

Du som hästägare har ansvar för att hästen har det bra och inte orsakar besvär för de som bor i närheten. Bor du inom detaljplanerat eller tätbebyggt område krävs det tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden innan du skaffar häst.

Hästägarens ansvar

Som hästägare har man ansvar för att se till att hästen har det bra men även se till att djurhållningen inte orsakar besvär för de som bor i närheten. Det är därför viktigt att det finns goda rutiner för bland annat skötsel och gödselhantering. Det är hästägarens ansvar att hålla sig uppdaterad om aktuella lagar och regler.

Inom detaljplanerat område och vissa tätbebyggda områden (dessa framgår av kartbilaga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2) krävs det tillstånd från Miljö- och byggavdelningen för att ha häst. Detta är på grund av att det finns människor som är allergiska och hästhållningen kan även orsaka störning för närboende genom exempelvis gödsellukt och flugor.

Ridning

Enligt Lomma kommuns lokala ordningsföreskrifter är det inte tillåtet att rida längs med Öresundsparkens motionsspår. I ordningsföreskrifterna framgår även andra områden där ridning inte är tillåtet, dessa finns markerade i kartskisserna F 1-3 längre ner i samma dokument.

Miljöenhetens tillsyn på hästgårdar

Miljöenheten har tillsyn på hästgårdar som har två eller fler hästar. I samband med ett tillsynsbesök på en mindre hästgård tittar miljöinspektören främst på gödselhanteringen. Näringsläckage från gödsel kan bidra till övergödning av våra vattendrag, sjöar och hav, därför behöver lagringen av gödseln vara utformad så att inga läckage sker. Lagringsutrymmet behöver även vara tillräckligt stort för antalet djur. Efter lagringen ska gödseln tas omhand på ett bra sätt, till exempel genom att spridas på åkermark.

Kontakta Länsstyrelsen vid misstänkt vanvård

Misstänker du att ett djur vanvårdas eller far illa kan du kontakta Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddslagen och tar emot anmälningar om vanvård av djur och arbetar med många frågor som berör djurhållningen.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen
Telefon: 010- 22 41 350
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se

Här kan du läsa mer om gödselregler.

Här kan du läsa mer om gödselstukor.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: