Hundar

Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska hundar hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Din hund får aldrig lämnas utan tillsyn och du är alltid skyldig att plocka upp hundbajs. Människor kan vara rädda för hundar och därför bör inte hundar springa lösa.

Strikt ansvar

Hundägare har strikt ansvar för sin hund och är ansvarig för eventuell skada som hunden orsakar. Det gäller även om någon annan tillfälligtvis har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller. Du ska alltid plocka upp efter din hunds föroreningar och du får inte låta din hund skälla på ett ihållande sätt som kan störa omgivningen.

Koppeltvång

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter får inga hundar springa lösa i naturen där det kan finnas vilt under tiden 1 mars - 20 augusti. Under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att förfölja vilt (om de inte används för jakt). Om en hund ska hindras från att springa lös måste den hållas i koppel. Lagens syfte är att skydda viltet under den mest känsliga tiden när djuren har ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, men även större parker och liknande områden.

I vissa fall gäller absolut kopplingstvång. I nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden gäller med stöd av miljöbalken nästan alltid ett kopplingstvång för hundar. Information finns i regel vid entrén till det skyddade området. Du kan också fråga kommunen eller Länsstyrelsen vad som gäller.

Herrelösa hundar

En upphittad hund som misstänks vara övergiven ska anmälas till polisen. Med beskrivning av hunden och eventuell ID-märkning kan polisen kontrollera om den anmälts bortsprungen. För mer information om bortsprungna hundar och andra upphittade djur, se sidan Upphittat djur, på Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: