Hundar

Du som hundägare har ett ansvar för att din hund inte orsakar besvär eller problem för dina grannar. Tänk även på att det finns vissa regler du måste följa när du tar med dig hunden till kommunens parker, naturreservat eller rundan på stan.

Hundägarens ansvar

Som hundägare har man ett strikt ansvar för sin hund och är ansvarig för eventuell skada som hunden orsakar. Det gäller även om någon annan tillfälligtvis har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Plocka upp efter din hund

Som hundägare ska man alltid plocka upp hundbajs efter sin hund inom detaljplanerat område och inom vissa tätbebyggda områden i Lomma kommun. Vilka områden som omfattas framgår av kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Skällande hundar

Det är viktigt att man har uppsikt över sin hund och ser till att den inte skäller på ett ihållande sätt som kan störa dem som bor i närheten. Det är normalt för hundar att skälla av och till under dagtid och därför något man som granne kan behöva acceptera. Skällandet bör dock inte bli för ihållande och störande.

Är du osäker på hur din hund beter sig när du lämnat den ensam hemma? Prata med grannarna och fråga om din hund skäller mycket under dagtid.

Koppeltvång

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter får inga hundar springa lösa i naturen där det kan finnas vilt under tiden 1 mars - 20 augusti. Under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att förfölja vilt (om de inte används för jakt). Om en hund ska hindras från att springa lös måste den hållas i koppel. Lagens syfte är att skydda viltet under den mest känsliga tiden när djuren har ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, men även större parker och liknande områden. Det även bra att hålla i åtanke att vissa människor kan vara rädda för hundar och därmed inte låta hunden springa lös.

I vissa fall gäller absolut kopplingstvång. I nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden gäller med stöd av miljöbalken nästan alltid ett kopplingstvång för hundar. Information finns i regel vid entrén till det skyddade området. Du kan också fråga kommunen eller Länsstyrelsen vad som gäller.

Bortsprungen eller övergiven hund?

En upphittad hund som misstänks vara övergiven ska anmälas till polisen. Med beskrivning av hunden och eventuell ID-märkning kan polisen kontrollera om den anmälts bortsprungen. För mer information om bortsprungna hundar och andra upphittade djur, se sidan Upphittat djur, på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Länsstyrelsen vid misstänkt vanvård

Misstänker du att ett djur vanvårdas eller far illa kan du kontakta Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddslagen och tar emot anmälningar om vanvård av djur och arbetar med många frågor som berör djurhållningen.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen:
Telefon: 010- 22 41 350
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: