Det är en bra idé

att ha en brandvarnare i ditt hem.

En brandvarnare är en apparat

som man sätter i taket hemma.

Den piper högt

om den känner av rök.

Du kan köpa brandvarnare

i de flesta varuhus.

De brukar kosta mellan 50 och 150 kronor.

En brandvarnare täcker ungefär 60 m².

Sätt upp brandvarnaren så att den

kan väcka sovande personer.

Testa att brandvarnaren fungerar

ungefär var tredje månad.

Byt batterier när det behövs.

Du kan även ha en brandsläckare hemma.

En bra brandvarnare väger 6 kg

och kallas pulversläckare.

Alla i familjen ska veta

var brandsläckaren finns

och hur brandsläckaren fungerar.

En brandfilt är också bra att ha hemma.

Med en brandfilt

kan du släcka eld på spisen

eller i soffan, till exempel.

Häng brandfilten så att den syns.

Brandsäkerhet i bostaden

Här hittar du information om hur du på ett bättre sätt kan skydda dig, din familj och bostad mot brand. Minst en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt bör finnas i ditt hem.

Brandvarnare

Enligt lag är du skyldig att ha ett skäligt brandskydd och då kan en fungerande brandvarnare vara ett alternativ. Brandvarnaren är en billig livförsäkring som är enkel att installera och är något som ska finnas i alla hem. 80 procent av alla dödsbränder i Sverige sker i våra bostäder. Många av dessa hade kunnat undvikas om en brandvarnare varit installerad. Brandvarnare finns att köpa i de flesta varuhus och behöver inte kosta mer än 50–150 kronor.

Var ska brandvarnaren sitta?

Brandvarnarna eller andra anordningar placeras enligt tillverkarens anvisningar och anpassas till byggnadens eller bostadens planlösning.

Avståndet mellan brandvarnare i ett bostadsutrymme bör normalt inte vara större än 12 meter. En brandvarnare täcker normalt cirka 60 m² och det bör finnas en på varje våningsplan. Brandvarnaren ska placeras så att sovande personer kan väckas av signalen.

Hur ofta ska jag testa brandvarnaren?

Brandvarnare ska kontrolleras regelbundet, till exempel en gång i kvartalet, samt när bostaden inte använts under en längre tid. Tänk på att du regelbundet behöver byta batterier enligt tillverkarnas anvisningar.

Brandsläckare och brandfilt

En sex kilos pulversläckare är en lämplig brandsläckare för hemmet. Genom sin smidighet kan handbrandsläckaren lätt tas med i båten, i husvagnen eller till sommarstugan. Se till att alla i familjen vet var den finns och hur den används.

En brandfilt är också en bra och billig investering. Brandfilten bör hänga synligt och lättillgängligt, exempelvis i köket. Med en brandfilt kan du släcka en brand på spisen eller i soffan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: