Familjehem

Ett familjehem öppnar sitt hem för att ta emot utsatta barn och ungdomar.

Det kan till exempel bero på att föräldrarna har egna problem som gör att de inte klarar av att ta hand om barnet eller om barnet behöver komma ifrån en skadlig miljö. Det kan även bero på att barnet har kommit till Sverige utan föräldrar och därför behöver ett hem att bo i.

Barnet ska tas emot och bli en naturlig del av familjen, med trygghet, omsorg och respekt. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar. Det kan både vara kortare perioder eller under hela uppväxten.

Barnet har kontinuerlig kontakt med en socionom på kommunen vilket även familjehemmet har i form av till exempel stöd, utbildning och handledning. Det innebär även samarbete med barnets biologiska föräldrar och släkt.

I akuta fall kan ett barn behöva flytta till ett jourhem. I jourhemmet stannar barnet eller ungdomen en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett familjehem eller till att komma hem igen.

Alla familjekonstellationer kan bli familjehem, men ett familjehem har särskilt mycket engagemang, kraft och utrymme för att ta emot ytterligare en familjemedlem. Ni kan vara en liten eller stor familj, bo i staden eller på landet och ha olika kulturell bakgrund.

Det behövs många olika familjer men med det gemensamt att ni har en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Ni har tålamod med barn och ungdomar som på grund av tidigare upplevelser kanske utmanar vuxenvärlden, samtidigt som ni behöver kunna sätta gränser. Ni är bra på att samarbeta och intresserade av andra människor.

Det är viktigt att förstå att hela familjen berörs av att ni blir familjehem. Har ni egna barn kommer de också att påverkas av att ni får en ny familjemedlem.

Använd vår e-tjänst om du vill ansöka om att bli familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du gör en intresseanmälan kommer en socionom inom socialförvaltningen att ta kontakt med dig. Under första samtalet går vi igenom förutsättningar för uppdraget och inhämtar en första information för att avgöra om vi ska gå vidare. Om vi bestämmer oss för att gå vidare kommer vi påbörja en utredning som innebär:

  • registerkontroller hos polis, socialförvaltningen, kronofogden och försäkringskassan
  • hembesök
  • djupintervju med de vuxna i familjen samt samtal med hemmavarande barn
  • referenssamtal med minst två av varandra oberoende personer

Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov. När vi har ett förslag på ett visst barn till er får ni ta ett beslut om detta känns rätt även för er. Därefter börjar inskolningsperioden.

Använd vår e-tjänst om du vill ansöka om att bli familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid placering har familjehemmet kontakt med en socionom som följer familjehemmet i dess uppdrag. Stödet till ett familjehem består av kontinuerlig kontakt genom samtal och handledning.

När ett barn placerat utgår två olika ersättningar till familjehemmet. Det ena kallas arvode, vilket är en ersättning för själva uppdraget och som beskattas. Den andra delen kallas omkostnadsersättning och ska täcka det placerade barnets kostnader.

Socialförvaltningen inom Lomma kommun följer Sveriges Kommuners och Regioners rekommendationer om ersättning till familjehem.

Du kan testa om du och din familj är lämpliga som familjehem och få mer information om vad som krävs för att bli familjehem. Testa dig själv hos Familjehem Sverige. Är du en familjehemsförälder? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Socialstyrelsen kan du läsa om familjer som berättar om hur det är att vara till exempel familjehem. Vill du göra en insats för ett barn? Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl intresse för att bli familjehem

Anmäl ditt intresse över att bli uppdragstagare för individ- och familjeomsorgen i Lomma kommun via länken nedan (eservice.lomma.se/uppdrag). Du kan anmäla ditt intresse över att bli jourhem, familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Ekholm Ydreborg
Senast uppdaterad: