ኣውቶቡስ፡ ባቡርን ነፋሪትን

ከም ሓድሽ መጻኢ ናብ ሽወደን ይኹን ናብዚ ምምሕዳር ከባቢ፡ ስኮነትራፊክ ኣብ ሙሉእ ስኮነ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ከም ዘለዎም ክትፈልጥ ጽቡቅ`ዩ። እቲ ዝበልጸ ኣገባብ መሳፈሪኻ ትኸፍለሉ ብካርዲ ሬስካሳ ጆጆ`ዩ።

ክፍሊት

ኣብ ኣውቶቡሳትን ባቡርን ብጥረ ገንዘብ ክትከፍል ኣይካኣል`ዩ። ካርዲ ዮጆ ሬስካሳ ኩሉ ግዜ 10 ሚእታዊ ሙግዳል ዋጋ ኣለዎ። ኣብ ወብሳይት ስኮነትራፊክ፡ ኣውቶማት ቲኬት ኣብ መዋፈሪታት፡ ኣብ ትካል ኣገልግሎት ዓማዊል ስኮነትራፊክን ገዚኦም ዝሸጡ ትካላትን ካርድኻ ገንዘብ ክትጽዕና ትኽእል። እታ ካርዲ ኣብ ስኮነትራፊክ ወብሳይት፡ ትካል ኣገልግሎት ዓማዊል ስኮነትራፊክ፡ ገዚኦም ዝሸጡ ትካላትን ወኪላትን ክትገዝኣ ትኽእል።

ምስ ኣውቶቡስ ዝጓዓዝ እንተ ኾንካ ዮጆ ካርድኻ ኣብ ግዜ ምስፋር ክትቀም ትኽእል ኢኻ፡ እንድሕር ምስ ባቡር ኮንካ ትጓዓዝ ግን ትኬትካ ኣቐዲምካ ክትገዝኦ ኣለካ። ንኣብነት ትኬት ባቡር በቲ ንቡር ባንክ ካርድኻ ወይ ብዮጆ ካርድኻ ጌርካ ኣብቲ እንዳ ባቡር ዝርከብ ኣውቶማት ትኬት ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ።

ንኣብነት ኣብ ሉማ ኮሙን ዮጆ ካርድኻ ኣብዚ ክትገዝኣን ክትዕድጋን ትኽእል ኢኻ።

  • Coop Lomma, Vegagatan 3, Lomma
  • Ica Supermarket, Vikingavägen 1, Bjärred

ኣውቶቡሳት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሉማ

ካብ ሎማ ኮሙንን ናብኡ ሓሙሽተ‏ ዝተፈላለያ መጕዓዝያ መስመር‏ ይርከባ:

  • 132 ሎድሾፒንገ – ብጀርረድ – ሎማ – ማልሞ፣ ከምኡውን ኦምቨንት።
  • 133 ማልሞ – ኣልናርፕ – ሎማ፣ ከምኡውን ኦምቨንት።
  • 134 ሎድሾፒንገ – ብጀረድ – ማልሞ፣ ከምኡውን ኦምቨንት።
  • 137 ብጀረድ – ሉንድ፣ ከምኡውን ኦምቨንት።
  • 139 ሎማ – ሉንድ፣ ከምኡውን ኦምቨንት።

ሰደቓ ግዜ ኣብ ትካላ ኣገልግሎት ዓማዊል ስኮነትራፊክ ወይ ኣብ ወብሳይት ስኮነትራፊክ ወይ ኣፕ ክትረኽቦ ትኽእል።

Skånetrafiken
Länk till annan webbplats.
ቴሌፎን: 0771-77 77 77

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: