Det är många som är oroliga
över kriget i Ukraina.
Här kan du läsa om hur du kan hjälpa andra
eller hur du kan få hjälp om du är orolig.

Med anledning av kriget i Ukraina

Ukrainas gul-blåa flagga

Lomma kommun följer utvecklingen av situationen i Ukraina. Här har vi samlat aktuell information och länkar om omvärldsläget, hur du kan hjälpa till och var du kan vända dig för att få stöd med att hantera oro.

Information in English and other languages

What rights do you have as a Ukrainian citizen in Sweden? Watch this video made by Migrationsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

At Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. you can find important information in ukrainian. For instance information about finding a place to stay in Sweden and about economic support.

The war in Ukraine - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

How to Talk to Children about Ukraine - Rädda Barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som flytt kriget i Ukraina

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad information för dig som har flytt från kriget i Ukraina. Bland annat information om boende i Sverige, ekonomiskt stöd och var du kan vända dig om du behöver vård. Fler delar av webbplatsen kommer översättas till ukrainska.

Om du inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du har rätt till ekonomiskt stöd från den dag du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket. Pengarna du får från Migrationsverket ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

Hur kan jag hjälpa till?

Har du andra saker du vill skänka hänvisar vi till civilsamhällesaktörer eller frivilligorganisationer som Erikshjälpen, Rädda barnen, Radiohjälpen, Röda korset, Sverige för UNHCR, Svenska kyrkan och Läkare utan gränser. Läs mer om hur du kan hjälpa till på Svensk Insamlingskontroll: Så skänker du för att hjälpa de krigsdrabbade i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagande av flyktingar från Ukraina

Det är den statliga myndigheten Migrationsverket som ansvarar för att ta emot de människor som flyr kriget i Ukraina Det är många som hör av sig till kommunen och vill hjälpa till. Lomma kommun kan inte placera flyktingar eller nyanlända hos privatpersoner eftersom det är Migrationsverket som ansvarar för placeringarna.

Husdjur?

En del flyktingar har med sig sina husdjur. Läs mer om vad som gäller för hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina på:

Jordbruksverket.se - vad som gäller för införsel av djur från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller för mig som privatperson?

Som privatperson har man alltid möjlighet att engagera sig ideellt. Det är viktigt att tänka på att om man väljer att ta emot flyktingar i sitt hem, så utgår ingen ersättning varken från Migrationsverket eller från kommunen.

Läs vanliga frågor och svar om mottagandet av flyktingar från Ukraina

Mottagande av minderåriga flyktingar

Det är många som engagerar sig och vill hjälpa ukrainska flyktingar som kommer till Sverige. Enligt svensk lag krävs ett godkännande från socialnämnden att ta emot ett minderårigt barn i sitt hem. Om Migrationsverkets process med anvisningar till kommuner föregås av att enskilda familjer tar emot minderåriga barn riskerar barnen att inte få rätt stöd.

Migrationsverket har börjat anvisa barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare till kommuner runt om i landet. När Migrationsverket anvisar ett barn utan vårdnadshavare är det socialtjänsten i den anvisade kommunen som har ansvaret att tillgodose barnets behov.

Det är därför av stor vikt att Migrationsverkets process följs, istället för att enskilda familjer/hushåll på egen hand möter upp barn utan vårdnadshavare i Sverige. Detta är för barnens bästa.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Rörelse och lek för nyanlända barn

Svenska kyrkan och Lomma kommun bjuder in till rörelse och lek för alla nyanlända barn mellan 0-18 år i Strandskolans gymnastiksal. Hit kan barnen komma för att leka av sig eller idrotta med andra barn. Personal från kyrkan och kommunen finns på plats. Det kommer finnas tillgång till redskap och bollar!

När: Varje tisdag kl. 16.00-17.00 från och med 28 mars till och med 13 juni.
Var: Strandskolans gymnastiksal, Sjögräsgatan 1 i Lomma.

Ingen anmälan krävs. Om du har frågor om detta går det bra att kontakta Elsa Nilsson via mobil: 070-941 31 12.

Migrationsverkets vanliga frågor och svar

Migrationsverket har samlat vanliga frågor och svar om vad som gäller för personer från Ukraina.

Vanliga frågor och svar - Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om oron för kriget

Både barn och vuxna kan känna oro inför det som händer just nu i Europa.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information och länkar från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro.

Här hittar du råd för hur du som vårdnadshavare eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro: Att prata med barn om oro för omvärldsläget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var källkritisk och följ utvecklingen på krisinformation.se

En viktig uppgift för oss alla är att vara uppmärksam på den information som vi får till oss och att inte sprida rykten eller felaktig information vidare. Sök därför information från trovärdiga källor. På Krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beredskap vid kris

Om det sker en allvarlig störning i samhället, måste du själv ha en hemberedskap för att kunna klara dig själv i en vecka. MSB har förslag på sådant som är bra att ha hemma om en kris kommer.

Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum i olika typer av byggnader. Om det råder höjd beredskap och du hör ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Du går helt enkelt till det som ligger närmast eftersom det inte är säkert att du befinner dig hemma när du behöver söka skydd.

Via MSB:s digitala skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger. På MSB:s hemsida kan du också få svar på många av de vanligaste frågorna om skyddsrum. Om du inte har möjlighet att titta på kartan digitalt, kontakta kommunens kontaktcenter för en utskrift: Lokal karta över skyddsrum.pdf Pdf, 7.4 MB.).

Ansvar för skyddsrum

Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som har uppdraget att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret och som ansvarar för att ställa i ordning skyddsrum ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Detta ska göras inom två dygn.

Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att fastighetsägaren tillsammans de skyddssökande kan hjälpas åt att tömma skyddsrummet och se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.

Länsstyrelser och kommuner har ansvar för att genomföra utrymning och inkvartering.

MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum – så funkar det - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs även gärna tidigare nyhet: Frågor om skyddsrum

VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Systemet innefattar information i radio och tv och i vissa fall även utomhusvarningen/ljudsignalen "Hesa Fredrik".

Ljudsignalen för VMA testas fyra gånger om året, första helgfria måndagen i varje kvartal, kl 15.00.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. När faran är över startas signalen Faran Över – en enda lång ljudsignal på cirka 30 sekunder.

Flyglarm är en signal med många korta stötar under 1 minut.

Läs mer om VMA - Viktigt meddelande till allmänheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så agerar Lomma kommun

Utifrån det förändrade säkerhetsläget har kommunledningen tagit beslut om en kommunövergripande arbetsgrupp som förbereder kommunen inför ett flyktingmottagande relaterat till kriget i Ukraina.

I arbetsgruppen ingår medarbetare från kommunens samtliga förvaltningar, med specialistkompetenser inom respektive område. Gruppen hanterar frågor kring boenden, skola, kompetensförsörjning, samverkan med ideella verksamheter, myndigheter och vård med mera.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: