Datum:

Årsredovisning 2021

Mynthögar som gror

Året som gått har i många avseenden varit ett bra år. Lomma kommun fick återigen tidskriften Fokus utmärkelse Sveriges bästa kommun att leva i, vilket även bekräftades av SCB:s medborgarundersökning.

Det har också varit ett år där vi tagit viktiga steg för att möta de utmaningar som vi står i och inför. Vi har färdigställt den nya Pilängsskolan och påbörjat nybyggnationen av Bjärehovs låg- och mellanstadieskola. Första spadtaget togs för Linnéaskolan, kommunens första särskola. Under året genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av våra grundskolor och konstaterade att Lomma kommun uppfyller kvalitetskriterierna i hög utsträckning. Även Lärarförbundets ranking visar att skolorna i kommunen håller synnerligen hög kvalitet. Under hösten tog kommunfullmäktige också beslut om att etablera en gymnasieskola i kommunen. Att vidmakthålla en genomgående hög kvalitet och god tillgänglighet i skolverksamheten är av största betydelse för kommunens attraktivitet och lägger grunden för det goda samhället.

Under hösten tog kommunfullmäktige även beslut om att bygga ett nytt kommunhus. Beslutet är en del i att möta den växande utmaningen kopplat till kompetensförsörjning och en sammanhållen kvalitet i kommunens verksamheter, men kommer även ha positiva effekter för platsens attraktivitet.

Efter några år av tämligen omfattande kritik och nästan ett år av förberedelser övertogs de särskilda boendena i egen regi. Så här långt finns det anledning att konstatera att det var ett mycket lyckat beslut, trots utmaningarna som följde av pandemin.

Under året har arbetet med klimatanpassning och klimatsäkring intensifierats. Vi har utvecklat cykelvägarna, bildat ett nytt naturreservat, färdigställt ett flertal erosionsskydd och via VA Syd genomfört en rad ny- och underhållsinvesteringar i dag- och spillvattensystemet. Att ta genomtänkta långsiktiga beslut samtidigt som vi håller tempot uppe i miljö- och klimatanpassningsarbetet är och kommer att vara en mycket stor fråga.

Under året öppnade Bjerreds Station portarna. Vi är glada över att renoveringen har tagits emot så väl av medborgarna och att entreprenören fått ett varmt mottagande och mycket nationell uppmärksamhet för sitt koncept.

Även om nysatsningen på näringslivsarbetet fortsatt är i ett inledande skede ser vi att företagarna blir mer nöjda med kommunens arbete. På flera platser i kommunen, både centralt och längs E6, planerar vi nu för fullt för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Allt för att göra kommunen mer levande och underlätta för dem som vill driva företag i kommunen.

Som brukligt är det ordning i kommunens totala ekonomi. Flera större investeringsprojekt har landat en bra bit under budget och driftöverskottet är gott. Detta kommer väl till pass inför framtida investeringar, hjälper till att hålla nere låneskulden och gör kommunen mindre sårbar för temporära intäktsbortfall eller oväntade kostnadsökningar. Det har också möjliggjort en större avbetalning av pensionsskulden, vilket sänker driftkostnaderna under många år framöver.

Med dessa ord vill jag rikta ett stort tack till alla anställda och alla fritidspolitiker, för året som har gått! Ni bär på ett fint och hedervärt sätt ett stort och viktigt ansvar för vårt lokalsamhälle!

Läs hela årsredovisningen 2021

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén