Sändning 2020-06-11

Dagens webbsändning ser lite annorlunda ut och är en provisorisk lösning.