Tobak

Tillståndsplikt gäller för försäljning av tobak. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från Lomma kommun för att få sälja tobak. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver.

Krav på dig som ansöker om försäljningstillstånd för tobak

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak. Tillståndsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende.

Egenkontroll

Det ställs också krav på dig som söker försäljningstillstånd om egenkontroll. För att beviljas tillstånd måste du därför bifoga ett egenkontrollprogram som är lämpligt för din verksamhet till din ansökan.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå

  • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
  • information till personal
  • märkning och spårbarhet av tobak.

Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Antingen kan du skriva ett helt eget egenkontrollprogram eller använda Lomma kommuns blankett.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan om tillstånd. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan.

Ärende

Avgift i kronor

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

8 000

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd (inklusive tillsynsavgift)

4 000

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/bolagsmän mindre än 50 %/ändrad företagsform

4 000

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/bolagsmän mer än 50 %/ändrad bolagsform

6 000

Anmälan om enklare förändringar

1 000

Tillsynsavgift

Lomma kommun gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. För detta tar Lomma kommun ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 4 000 kronor.

Förändring av verksamhet med försäljningstillstånd

Om du har ett försäljningstillstånd för tobak och ska göra förändringar i din verksamhet, exempelvis i form av ägarbyte eller nytt bolagsnamn, måste du anmäla förändringen till tillståndsenheten. Om någon köpt in sig i din verksamhet måste verksamheten redovisa varifrån köparen fått sina pengar och hur överföringen av pengarna gått till.

Anmälan om förändring ska göras i förväg eller så snabbt som möjligt om förändringen inte kunnat förutses.

Anledningen till att du måste anmäla ändringar gällande verksamhetens ägare eller företrädare är att

  • tillståndsenheten måste bedöma om de nya personerna är personligt och ekonomiskt lämpliga att ha inflytande i en verksamhet som säljer tobak.
  • tillståndsenheten måste utreda hur de som köpt in sig i bolaget har finansierat köpet.

Prövningen av den nya personen sker på samma sätt som vid ansökan om tillstånd.

Upphörande av försäljningstillstånd

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig.

riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om lagen om tobak och liknande produkter.

Kontaktuppgifter

Sofia Palmkvist

Tillståndshandläggare

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: