Fiske

Välkommen till fisket i Lomma kommun. Här finns det många chanser till fiske. Meta på isen, flugfiska i havet eller ta upp en gädda med vobbler. Allt är möjligt!

Generellt gäller att i enskilda vatten tillhör fisket fastighetsägaren. Den som inte har fiskerätt genom sin fastighet måste skaffa sig rätt att fiska genom att köpa fiskekort! Om det inte går att köpa fiskekort i ett visst vatten är det alltid förbjudet att fiska där.

Mer information om fiskekort finns under respektive fiskeplats i menyn till vänster (för de vatten där fiske är tillåtet).

Längs Sveriges kuster är det däremot fritt att fiska överallt förutom vid åmynningar och andra fredningsområden där speciella regler gäller.

Det finns flera fiskarter som är fredade och som inte får fiskas. Fiskarter som skulle kunna fångas i Lomma kommun och som är fredade är ål, havsnejonöga, småfläckig rödhaj, brugd, sillhaj, slätrocka, knaggrocka, majfisk, staksill och blåfenad tonfisk.

  • Ta aldrig upp mer fisk än vad du och din familj kan äta.
  • Hantera inte fisken med torra händer eftersom det skadar fiskens slemskikt.
  • Släpp försiktigt tillbaks fisken om du inte skall behålla den.
  • Den fisk som du ska behålla måste avlivas omedelbart.
  • Visa varsamhet för naturen.
  • Lämna platsen i det skick som du vill hitta den.
  • Ta med dig skräp och fiskelinor.

God fiskelycka i Lomma!

Har du frågor kring fiske, fiskebestämmelser eller allemansrätten kan du kontakta:

Lomma kommun, 040-641 10 00

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 040-25 20 00

Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, 010-698 60 00

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr
Senast uppdaterad: 2020-10-22