Datum: | Nyheter: Övergripande

Resultat från medborgarundersökningen

Vy över Centrumtorget i Lomma

98 % av kommuninvånarna tycker att Lomma kommun är en mycket bra eller ganska bra plats att bo på.

Varje år deltar Lomma kommun i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning med syftet att undersöka hur våra kommuninvånare ser på kommunen.

Årets resultat (2021) visar bland annat att 98 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Äldreomsorgen, det lokala kultur- och nöjeslivet samt fler belysta motionsspår är några områden som kommuninvånare vill se förbättringar inom.

Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning skickades ut i höstas. I Lomma kommun skickades undersökningen ut till 1 200 individer genom ett slumpmässigt urval i åldern 18 år och uppåt. 49 % svarade på undersökningen vilket är högt i jämförelse med riket där 38 % svarade.

Sammanfattning av resultatet

Undersökningen mäter vad våra kommuninvånare tycker fungerar bra och mindre bra i vår kommun. Exempel på några områden som tas upp i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället och förtroende. Resultaten för 2021 visade bland annat att:

  • 98 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på en delad sjunde plats i landet tillsammans med grannkommunen Kävlinge, Kungsbacka och Umeå.
  • 92 % av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på fjärde plats i landet.
  • 87 % av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på tredje plats i landet.

Bland de kommuner som deltagit i undersökningen ligger Lomma kommun i topp gällande attityderna till hur kommunen sköter sina verksamheter. Kommunens invånare är generellt sett positiva till hur kommunen driver exempelvis förskola, grundskola, underhåll och skötsel av vägar samt upplever en trygghet i kommunen och stora delar av vår boendemiljö.

Däremot vill kommuninvånarna bland annat att kommunen arbetar vidare med äldreomsorgen och det lokala kultur- och nöjeslivet. Invånarna vill även att kommunen ska utveckla hur vi arbetar med bemötande och inflytande och vill gärna vara mer delaktiga i kommunens utvecklingsarbete, exempelvis genom medborgardialog eller brukarråd.

Undersökningen har gjorts om från föregående år. Det går därför inte att göra exakta jämförelser med tidigare resultat.

Hela resultatet för Lomma kommun (SCB:s medborgarundersökning): Pdf, 4.5 MB.

Olika sätt att påverka

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Lämna en synpunkt

Gör en felanmälan (om du exempelvis ser trasig belysning eller överfull papperskorg) Länk till annan webbplats.

Eller ring oss på 040-641 10 00 eller via info@lomma.se så hjälper vi dig med din fråga.

Om du som invånare känner dig otrygg finns det möjlighet att påverka detta genom att rapportera otrygga platser i kommunen Länk till annan webbplats.. Vi som kommun använder detta underlag i vårt trygghetsförebyggande arbete.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg

Navigera vidare

Arkiv