Datum: | Nyheter: Uppleva & göra

Så tycker ni om framtidens bibliotek

Bilder på exteriörer från biblioteken i Bjärred och Lomma

Sköna läsfåtöljer, café och avskilda studieplatser – det är några av önskemålen för framtidens bibliotek. Detta enligt resultaten från vårens enkätundersökning. Nu ser biblioteken över hur inredningen kan omdisponeras i sina lokaler för att ännu bättre motsvara besökarnas önskemål. Tack alla som var med och svarade!

Under våren genomfördes en enkätundersökning Pdf, 818.3 kB. av biblioteken i Lomma och Bjärred. Syftet var att ta del av kommuninvånarnas tankar och förväntningar kring bibliotekets verksamhet och utbud samt undersöka vad de önskar se och göra på framtidens bibliotek. Frågan om biblioteket som framtida social mötesplats är en kärnfråga och det var därför speciellt intressant att ta reda på vilken miljö och atmosfär som var önskvärd.

För genomförande och analys togs hjälp av en sociolog med bibliotekserfarenhet. Enkäten fick ett bra genomslag med svar från 443 personer i åldern 16-85 år.

Resultatet blev över förväntan. Vi fick in många bra synpunkter och det märks verkligen att invånarna månar om biblioteken och är intresserade av att påverka verksamheten, vilket känns väldigt roligt och stimulerande, säger Susann Ek, bibliotekschef. 

Bibliotekets atmosfär ska enligt respondenterna vara lugn, levande och tillåtande. Flest önskade sköna läsfåtöljer, café och avskilda studieplatser. Men det fanns också önskemål om att erbjuda kreativa verkstäder, diskussionsforum, IT-hjälp och kläd- eller växtbytardagar.

Andra användningsområden

Precis som i andra kommuner finns en vilja i Lomma om att ha kvar det traditionella tysta biblioteksrummet samtidigt som man är nyfiken på andra användningsområden som IT-handledning och eget skapande.

Detta rimmar fint med vårt nationella uppdrag. Förutom att främja litteratur och läsning ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling. Inte minst ska vi arbeta för ökad digital delaktighet. Och för att vår prioriterade målgrupp barn och unga ska får möjlighet att utveckla sitt intresse både för läsning och för andra kulturformer, säger Susann Ek.

Under hösten fortsätter Susann och personalen på biblioteken att utforska invånarnas tankar kring framtidens bibliotek. Bland annat kommer personalen att utbildas i tjänstedesign, en metod där användarna tidigt involveras i utvecklingsprocesser.

Vi ska också se över hur vi kan omdisponera inredningen i våra lokaler för att bättre motsvara besökarnas önskemål. Att få till en ljudnivå som passar alla alltid är nog en utopi, men vi ska i alla fall försöka hitta lösningar som innebär en förbättring.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susann Ek

Navigera vidare

Arkiv