Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Uppdatering kring vårdcentrals beslut om behandlingsbegränsningar

Lyssnar på puls

Med anledning av de beslut som tagits av läkare på vårdcentral i Bjärred, om behandlingsbegränsningar inom vården, kräver Lomma kommun att alla felaktiga beslut ska ha korrigerats senast måndagen den 21 december. Socialförvaltningen har även beställt en extern granskning med uppdrag att titta på kommunens hantering av frågan.

Under våren fattade en läkare på en vårdcentral i Bjärred beslut om behandlingsbegränsningar inom sjukvården, utan att informera anhöriga. Agerandet strider mot gällande rutiner och har väckt både oro och upprördhet. Kommunens sjuksköterskor reagerade direkt och framförde till läkaren att detta var felaktigt. Att de felaktigt tagna besluten korrigerades, bekräftades dock aldrig. För att bedöma kommunens agerande, har socialförvaltningen nu beställt en extern granskning av sig själva.

Socialförvaltningen har idag den 18 december slutit avtal med en extern part som ska granska den interna hanteringen av frågan. Utredningen ska vara klar innan jul.

Socialförvaltningen kräver också att den ansvarige läkaren ska ha korrigerat alla felaktiga beslut för de berörda vårdtagarna senast måndagen den 21 december. I Sydsvenskan angavs felaktigt datumet till den 21 januari.

Region Skåne kommer att granska den berörda vårdcentralen. Kommunen har ingen tillsynsrätt över regionens verksamheter.

Kommunen försöker på alla sätt underlätta för Region Skånes läkare att korrigera de fattade besluten, bland annat genom att lämna uppgifter på vilka som berörs inom hemsjukvården och särskilda boende för äldre och särskilda boende inom LSS.

För att säkerställa så att alla får den behandling de har rätt till, kontaktar, som alltid, kommunens sjuksköterskor läkare vid oklar försämring av patientens hälsotillstånd för bedömning.

Jag har förståelse för att frustration och irritation riktas mot kommunen även om beslut om begränsningar om behandling och information kring detta beslut till patient och/eller anhöriga alltid vilar på den ansvarige läkaren. Vi har vidtagit åtgärder för att vårdcentralen ska rätta de misstag som begåtts och vi låter även en utomstående part granska vår hantering, säger Emma Pihl, socialchef.

Fakta

  • Beslut om behandlingsbegränsning fattas alltid av ansvarig läkare, aldrig av övrig vårdpersonal.
  • Det är alltid ansvarig läkares ansvar att informera vårdtagare och/eller närstående om det fattade beslutet om behandlingsbegränsning.
  • Ansvarig läkare och vårdcentral tillhör Region Skåne.

Läs tidigare nyhet: Information kring uppgifter i media om behandlingsbegränsningar

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv