Validering av signatur i PDF-dokument

Lomma kommun har en signeringstjänst för digitala dokument (t.ex. för protokoll, handlingar m.m.)

Administratören (ofta nämndsekreteraren) skickar en länk till de parter som ska signera dokumentet. Mottagaren klickar på länken och signerar dokumentet, t.ex. med sitt Bank-ID.

Dessa underskrifter är godkända enligt svensk lag - 2000:832 om kvalificerade elektroniska signaturer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och följer Diggs rekommendationer om E-underskrift. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna läsa dokumenten krävs det att du har Adobe Reader installerat. Klicka här för att hämta Adobe Reader till din dator Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (gratis).

Första gången du ska öppna ett signerat dokument behöver du godkänna "Nexus" i Adobe Reader som en betrodd kontakt (se nedan). Annars kommer det se ut som att signaturen inte är giltig (även fast den är det!):

Adobe berättar att signaturen inte är giltig

Hur du lägger till "Nexus" som en betrodd kontakt

Ange pålitlig kontakt
  • Kryssa i rutorna ”Använd det här certifikatet som ett pålitligt rotcertifikat” och ”Certifierade dokument”
  • Klicka ”OK”
Kryssa i rutorna
  • När detta är gjort kommer du att få en grön ikon när du öppnar ett signerat dokument från Lomma kommun:
Signaturen är giltig
  • För att få fram mer information om signaturerna kan du klicka på ”Signaturpanel” längst upp till höger. Då visas följande information:
Signaturinformation
  • Till alla signerade dokument läggs det till en sida sist i dokumentet. Denna styrker att dokumentet är digitalt signerat. Här syns vem som har skrivit under, med vilken metod (tex svenskt bankid) samt vilket datum dokumentet blev signerat:
Sista sidan i dokumentet

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta

Michael Lavesson
michael.lavesson@lomma.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: