Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett eller flera stipendier på kulturområdet. Stipendiet är på max 20 000 kr och kan tilldelas personer eller grupper med särskild anknytning till Lomma kommun.

Deadline för 2023 års ansökan är den 31 oktober.

Bestämmelser för kulturstipendium

  • Kulturstipendium (maximalt 20 000 kr) kan utdelas till person eller grupp med särskild anknytning till Lomma kommun som stöd för fortsatt kulturellt skapande och för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom det kulturella området.
  • En väl motiverad ansökan ska även innehålla plan för hur stipendiet ska användas. Sökande ska ha fyllt 18 år.
  • Ansökan ska vara gjord via ansökningsformulär på Lomma kommuns hemsida. Det ska bifogas ett arbetsprov till ansökan. Arbetsprovet får högst bestå av en A4 i pdf-format (bokutdrag, foto, text eller annat) alternativt video- eller ljudupptagning på max två minuter.
  • Kulturstipendium kan delas upp i flera stipendier. Nämnden kan reservera anslaget belopp under högst två år.
  • Kulturstipendium kan tilldelas person eller grupp vid endast ett tillfälle.
  • Kulturstipendiat/er utses av kultur- och fritidsnämnden under september månad, efter utlåtande från förvaltningen för utbildning, kultur, kost och fritid.
  • För att kunna ta emot kommunens kulturstipendium ska stipendiaten som motprestation delta på kommunens årliga kulturfest i oktober med uppträde, utställning eller liknande.

Kulturstipendiater 2023

2023 års utmärkelse går till Fanny Bauer och Sofia Ahnfelt. Båda kandidaterna håller väldigt hög musikalisk nivå. Fanny Bauer har spelat in "Have you seen the moon?" under artistnamnet "Lily Bauer". En ep som blev uppmärksammad både i Sverige och internationellt.

Sofia Ahnfelt är saxofonist och låtskrivare. I januari 2022 spelade hon in en ep med sex låtar tillsammans med Malik, som släpptes i juli 2023.

Båda kandidaterna motiveras med:

Fannys och Sofias har båda släppt skivor med hög kvalitet och ett bra mottagande. Gemensamt är också att de skriver och framför sin egen musik. Båda två är framstående inom deras respektive genre. Fanny och Sofia har sökt stipendiet för att möjliggöra ytterligare var sitt skivsläpp.

Kulturstipendiat 2022

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att tilldela Melker Annas Lomma kommuns kulturstipendium 2022. Kulturstipendiet är på 20 000 kronor.

Melker Annas är 23 år gammal och är uppvuxen i Lomma. Under sin uppväxt har Melker gått på trombon- och gitarrlektioner i Kulturskolan i Lomma kommun. Melker är musiker, trombonist samt komponist. Vid ansökningstillfället studerade Melker på Fridhems Folkhögskolas jazzlinje och i ansökan framgår det att Melker ska påbörja studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Melker spelar med storband som Vidar Orchestra, Öresound BB, samt Malmö musikhögskolas storband och Skurups- och Fridhems folkhögskolas storband. Utöver detta har Melker varit med och startat upp musik- och konstprojektet AUDIO-VIDEO.

Melker tilldelas 2022 års kulturstipendium av kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun för att fortsatt kunna finansiera sina spelningar och konstprojektet AUDIO-VIDEO.

Kulturstipendiater 2021

Adam Lorentzi och Freja Pennsäter tilldelades Lomma kommuns kulturstipendium 2021. Pristagarna fick dela på 30 000 kronor.

Adam Lorentzi är 19 år gammal och har spelat cello och trummor på kulturskolan i Lomma kommun sedan sju års ålder. Därefter tog han steget Malmö latinskola med inriktning musik och har nu uppnått ett stort delmål – jazzlinjen på Skurups folkhögskola – ett steg på vägen att uppnå sin dröm: att bli professionell jazztrumslagare.

Adam tilldelas 2021 års kulturstipendium av Kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun. Stipendiet kommer att användas för att finansiera fortsatta studier.

Freja Pennsäter är 21 år gammal och har ägnat sig åt dans, teater och musik sedan unga år. Hon har bland annat gått hos ABF i Lomma och uppträtt på Goodnight Sun. Freja har också undervisat barn i teater och körsång hos ABF och stått på scen hos Nöjesteatern, Malmö opera och Lunds stadsteater. Efter tre år på Malmö latinskolan började Freja på Balettakademin i Göteborg, där hon nu gör sitt tredje och sista år.

Freja tilldelas 2021 års kulturstipendium av Kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun. Stipendiet kommer att användas för att finansiera fortsatta studier.

Kulturstipendiat 2020

Kultur- och fritidsnämnden tilldelade Lomma Kommuns kulturstipendium 2020 till Johan Ulfsparre.

Johan Ulfsparre är 22 år och bosatt i Bjärred och han studerar vid Royal Academy of Music i London. Johan siktar på en framtid som sångare inom klassisk musik. Han får stipendiet för att han visar talang och ambition och har en uttalad vilja att sprida och framförallt bevara den klassiska musiken. Stipendiet är tänkt att fungera som ett stöd för fortsatt kulturellt skapande. Pristagaren får stipendiesumman 20 000 kronor.

Johan Ulfsparre
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: