Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2019-05-26
Du kommer att arbeta med fastighetsskötsel och annan daglig service som berör såväl elever som personal. Tjänsten innebär också att du har delansvar i det systematiska brandskyddsarbetet, att du administrerar larm samt öppnar/ låser skolan. Du kommer även att vara kontaktperson i samband med uthyrning av våra lokaler. Tjänsten innefattar således en hel del administrativt arbete. Mer ingående innebär ovanstående att du kommer hantera felanmälningar och underhåll av lokaler samt gårdar. Ibland sker detta i samarbete med kommunens fastighetsavdelning men det innebär även att du själv exempelvis reparerar, monterar, målar, spacklar osv. Delansvaret i det systematiska brandskyddsarbetet innebär att du utför tillsynsronder var tredje månad samt att du kontinuerligt hanterar brister som du själv eller personalen upptäcker. Du kommer även vara ansvarig för kontroll av våra hjärtstartare. Tjänsten innebär också att du gör beställningar och tar emot leveranser. Du är kontaktperson i samband med uthyrning samt vid diverse byggnadsarbeten. Du administrerar skolans larmsystem och ansvarar för nycklar, sophantering samt annan daglig service som vanligen förekommer på en förskola/ skola. Arbetet kan innebära fysiskt krävande moment och att arbetstiden vid enstaka tillfällen förlängs till andra tider än de ordinarie.
0271B2CA-8AB5-48D4-A373-AB466B0E8D29
Sista ansökningsdag: 2019-05-26
Nu har du chansen att bli en del av specteamet på Pilängskolan i Lomma kommun. Hos oss ingår du i ett team som samarbetar kring kartläggning, planering, handledning och genomförande av specuppdaraget. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla arbetet med extraanpassningar och särskilt stöd tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar. Pilängskolan i Lomma är en skola för elever mellan 10 och 16 år. Vi har två till tre klasser per årskurs i åk 4-6 och 6-7 klasser per årskurs i åk 7-9. En klass i varje årskurs är en MFF akademiklass där eleverna utöver sina ämnen även har möjlighet att utveckla sin fotboll under skoldagen. Detta sker i samarbete med MFF inom ramen för deras akademisatsning.På Pilängskolan arbetar vi tillsammans för att stödja och utveckla unga så att varje elev når sin fulla potential och kan möta framtidens utmaningar.I juni flyttar vi in i helt nybyggda lokaler. Vid bygget av skolan har vi haft elever i behov av extraanpassningar och särskilt stöd centralt i våra tankar vilket innebär väldigt goda förutsättningar för elever i behov av stöd och personalen i specteamet.
0848983D-8232-474B-B68B-E89F4E047DC3
Sista ansökningsdag: 2019-05-26
På Alléskolan arbetar vi tillsammans för att ständigt utveckla vår verksamhet. Vi vet att barn som är trygga, har tillit till sig själv och har en god social kompetens, får tillgång till alla sina inre resurser. Vi ställer stora krav på oss själva där bl.a. arbete med kooperativt lärande, rörelsens betydelse, digitalt lärande och hållbar utveckling finns på agendan inför nästa läsår.Vi har en åldersblandad organisation i spår där vi arbetar i F-1 och 2-3. Samarbete mellan yrkesgrupper och över gränser i organisationen, leder till en flexibilitet där alla lärargruppernas kompetenser används på ett utvecklande sätt.Vi har ett viktigt uppdrag som vi tar på största allvar. Verksamheten däremot ska genomföras med mycket lust, glädje, värme, skratt och humor. Alléskolans personal vet att ett gott skratt och en omtanke om varandra, ger våra elever en riktigt bra utbildning och en god omsorg.
56AFC742-EDF1-4BE5-9527-A4023EB1BC7E
Sista ansökningsdag: 2019-05-26
Nu har du chansen att bli en del av lärarteamet på Pilängskolan i Lomma kommun. Här får du fokusera på undervisningen och du får samarbeta kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen tillsammans med vår andra bildlärare. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar. Pilängskolan i Lomma är en skola för elever mellan 10 och 16 år. Vi har två till tre klasser per årskurs i åk 4-6 och 6-7 klasser per årskurs i åk 7-9. En klass i varje årskurs är en MFF akademiklass där eleverna utöver sina ämnen även har möjlighet att utveckla sin fotboll under skoldagen. Detta sker i samarbete med MFF inom ramen för deras akademisatsning.På Pilängskolan arbetar vi tillsammans för att stödja och utveckla unga så att varje elev når sin fulla potential och kan möta framtidens utmaningar.I juni flyttar vi in i helt nybyggda lokaler!
637504D9-95B6-4A56-AF8B-30A904BAB101
Sista ansökningsdag: 2019-05-26
Arbetet består av modersmålsundervisning. Undervisningen är i grundskolans årskurs 1-9. Du ingår i kommunens modersmåleenhet och har undervisningsuppdrag på flera skolor.
DF8F9477-95E6-4BA9-813F-C8B768D2A9D7
Sista ansökningsdag: 2019-05-30
Vill du vara en viktig pusselbit i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser?Vi söker två nya medarbetare för en tjänst på 50-85%. Tjänsterna innebär att du behöver vara flexibel att möta verksamhetens behov under dagar, kvällar och varannan helg. Vi ställer höga krav på kompetens och professionalitet i det pedagogiska omsorgsarbete vi utför. Yrket kräver att du är ansvarstagande, samt att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang för människorna vi arbetar för. Vidare är det viktigt att du är lyhörd, tydlig och att du pedagogiskt kan stimulera och motivera denne enskilde där denne är och att utöka sina egna möjligheter till delaktighet i att skapa och upprätthålla ett självständigt liv.Personliga egenskaper såsom flexibilitet, förmågan till initiativ och ha lösningsfokus, öppet sinne är sådant vi förutsätter. Vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom, ser dig som en del i teamet där olika roller innebär egenskaper som tillsammans skapar helhet samt förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor.
92D0FE97-E9E1-4EB9-86BF-0EB10E0B4E87
Sista ansökningsdag: 2019-05-31
Vi söker nu två fritidspedagoger/lärare i fritidshem till samma arbetslag.Ni kommer att ingå i ett av våra tre arbetslag i åk 1-3 och arbeta tillsammans med såväl andra fritidspedagoger som andra yrkeskategorier för att våra elevers skoldag ska präglas av trygghet och lärande hela dagen. Hos oss är alla viktiga och därför har vi riktade prioriterade mål för vårt fritidshem. I år har vi studiecirkel kring Ann S Pihlgren och har påbörjat ett arbete för att synliggöra elevernas lärande på fritids som väntas fortsätta under nästa år. Vår digitala plattform är Infomentor och inför hösten planerar Lomma kommun att koppla på fritidsmodulen för att ta ytterligare ett steg i att ha ett enkelt, delat lärande samt ha ett smart driftssystem för oss som jobbar. Vi vill att du är intresserad av att både arbeta och lära tillsammans för ett likvärdigt fritids och att du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
D77D39A4-B722-4BF1-9F6A-D73ED2E90E73
Sista ansökningsdag: 2019-05-31
Vi söker dig verksamhetsadministratör som vill arbeta inom enheten för Hälsa, Vård och Omsorg i Bjärred och vi erbjuder ett stimulerande, omväxlande och självständigt arbete inom det egna ansvarsområdet. Du kommer att arbeta med administrativt stöd till enhetschef.Du trivs med att jobba med administrativa arbetsuppgifter samtidigt som du har god samarbetsförmåga, är noggrann, kan prioritera och organisera dina arbetsuppgifter.Dessutom har du ett positivt lösningsfokuserat synsätt och uppskattar samverkan med andra då du kommer att ha ett nära samarbete med en kollega.Löne-och personaladministration samt faktura hantering ingår i dina arbetsuppgifter. Du medverkar vid semesterplanering och har ansvar för den dagliga personalplaneringen.
9000A58B-5A00-416B-89FC-8E3D3DC375CD
Sista ansökningsdag: 2019-06-03
Du kommer att ingå i arbetslag som består av lärare och fritidspedagoger. Vi arbetar två fritidspedagoger och en lärare i åk 12, en lärare och en fritidspedagog i åk 3. Fritidspedagoger har även uppsökande verksamhet i F-klass och i åk 45. Vi vill stödja varje barn oavsett förutsättningar, så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Hos oss ska det vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn som deltar. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov.
149A55EA-CDB9-43E4-9903-0BD6FDF74EC4
Sista ansökningsdag: 2019-06-03
Det dagliga arbetet kräver nära samverkan och flexibilitet mellan pedagogerna i teamet för att nyttja och matcha den pedagogiska kompetensen på bästa sätt utifrån elevernas behov och dagsform. Tillsammans ansvarar teamet för att individanpassa, undervisa, dokumentera, utvärdera och samarbeta kring varje elev. Tät samverkan sker med vårdnadshavare, med elevernas hemskolor och med externa aktörer såsom BUP och socialtjänst.
42FD9D6B-CAEA-4986-882F-0E79276D3B40
Sista ansökningsdag: 2019-06-05
Vi söker nu ytterligare undersköterskor/vårdbiträdenDen 1:e mars 2019 tog Lomma kommun över ansvaret för driften av hemtjänsten. Verksamheten är fördelad på tre enheter placerade i Lomma och Bjärred och ansvarar för vård och omsorg till brukare i ordinärt boende. Verksamheten står inför en spännande period där chefer och personal tillsammans kommer arbeta för att öka brukarnöjdheten. Vi kommer lägga stor vikt på teambildning, kompetensutveckling, kontinuitet och tillgänglighet. Kontinuitet och personcentrerad vård är prioriterade områden. Arbetet bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskan. Vi arbetar med kontaktmannaskap, genomförandeplaner, schemaprogrammet Mobil omsorg och dokumentationssystemet Procapita. Du kommer även att samarbeta med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I arbetet ingår det att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation.Som undersköterska och vårdbiträde ger du god omvårdnad och social omsorg och kommer att ingå i ett team med kollegor där kontinuitet och personcentrerad vård är prioriterade områden. Arbetet bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskan. Vi arbetar med kontaktmannaskap och nära samverkan med övriga professioner runt brukaren såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I arbetet ingår det att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation.
6210EAFC-52C7-4354-ACBC-7D6919A11703
Sista ansökningsdag: 2019-06-07
Är du fritidspedagog och vill ingå i ett starkt team fyllt med kompetens, arbetsglädje och framåtanda då är detta ett arbete du ska söka. Vi söker just nu en fritidspedagog till vår förskoleklass och en fritidspedagog till årkurs ett.
0F6597CB-8438-4FDD-9E07-E5596C13C1F3
Sista ansökningsdag: 2019-06-09
I tjänsten ingår undervisning i bild 50% åk 1-4. Utöver detta är det möjligt att antingen kombinera med fritids eller undervisning 25-50% i åk 2. Du ingår i arbetslag Björken (åk 2) och deltar aktivt i gemensam planering och allt annat som hör till ett arbetslagsarbete. På skolan finns ytterligare en bildlärare som du kommer att samarbeta med kring själva bildämnet.
7F122345-A131-4B16-A613-EC40E2876F3D
Sista ansökningsdag: 2019-06-09
Löddesnässkolan i Bjärred söker grundskollärare till åk 3.Skolans vision:En hälsofrämjande skola för alla, som skapar grund för livslångt lärande.En kreativ miljö som genomsyras av delaktighet, omtanke och framtidstro.Det pedagogiska arbetet vilar på fyra ben: kultur, kunskap, miljö och hälsa.
E9E3B55F-341A-4D23-9F87-813B71EE6F5B
Sista ansökningsdag: 2019-06-09
Tjänsten är förlagd till årskurs tre, där du delar två klasser med två lärarkolleger. I arbetslaget ingår också fritidspedagoger och resurspedagog. Du är mentor för en grupp elever. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen för att möta varje elev på dess nivå. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument och har ett stort intresse för att skapa goda, strukturerade och kreativa lärsituationer för dina elever. Du är intresserad av att arbeta tillsammans med andra för att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.
2D207418-1EDA-4609-99B7-625A5475B3A5
Sista ansökningsdag: 2019-06-09
Socialförvaltningen i Lomma kommun är en organisation i utveckling och verksamheten står nu inför stora och spännande utmaningar. Vi gjorde nyligen en organisationsförändring så att all äldreomsorg är i en avdelning med målet att arbeta utifrån kommuninvånaren i fokus. Vår nuvarande enhetschef för hemsjukvården i Bjärred går vidare till annat chefsuppdrag på avdelningen och vi söker nu en ersättare som vill vara med och bygga upp en teambaserad verksamhet med kommuninvånaren som utgångspunkt. Enheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster och ansvarar för ordinärt och särskilt boende, korttidsenheten och LSS. Som enhetschef har du det operativa ansvaret för enheten och ansvarar för personal, utveckling, ekonomi och arbetsmiljö. Tillsammans med medarbetarna möter du framtidens utmaningar och arbetar för att uppfylla de mål som fastställs i politiska och andra övergripande beslut. Socialförvaltningen arbetar aktivt med mål- och resultatstyrning där kvalitetssäkring av verksamheten är viktig för att möta våra kommuninvånares behov. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer och ingå i ledningsgruppen för avdelningen.
505A7B44-5B28-4ECA-8018-8DF1837CF2A7
Sista ansökningsdag: 2019-06-10
Tycker du om att arbeta med människor och vill ha ett meningsfullt och betydelsefullt sommarjobb? Nu har du en sista möjlighet att söka till sommarvikarie i hemtjänsten i Lomma kommun.Här inom socialförvaltningen, Hälsa- vård- och omsorg, pågår ett utvecklingsarbete för ökad kvalitet. Inom våra olika enheter arbetar skickliga medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter. Vi söker dig som vill arbeta med personcentrerad vård och omsorg i Lomma kommuns hemtjänst. Hemtjänsten är fördelad på tre enheter med två i Lomma och en i Bjärred. Hemtjänsten övergick till kommunal regi 1 mars och ansvarar för vård och omsorg till brukare i ordinärt boende. Som medarbetare i hemtjänsten ger du god omvårdnad och social omsorg och kommer att ingå i ett team med kollegor där kontinuitet och personcentrerad vård är prioriterade områden. Arbetet bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskan. Vi arbetar med kontaktmannaskap och nära samverkan med övriga professioner runt brukaren såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I arbetet ingår det att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation.
40ACF51C-3DEA-4B0F-B938-31B82E516AEA
Sista ansökningsdag: 2019-06-20
Vill du vara en viktig pusselbit i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser.Vi söker 3 timvikarierande medarbetare inför sommaren, en av tjänsterna är vaken natt 83% och de andra är på 50% resp. 80% ca på våra gruppbostäder. Viktigt att du i din ansökan skriver hur du kan arbeta!Arbetspassen innebär att du behöver vara flexibel att möta verksamhetens behov dagar, kvällar, nätter och helger.
5174E617-14DC-4BB3-9E7B-18F1BCD54C75