Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2020-09-24
Söker du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag som enhetschef inom särskilt boende? Vi vill ha Sveriges bästa chefer för fyra särskilda boenden! Du behöver kunna ha huvudet kallt, ha ett varmt hjärta och rena händer. Välkommen att ta reda på mer om oss och vad vi kan göra för varandra! Fyra enhetschefer ska få uppdraget att driva de fyra boendena och tillsammans ska vi utveckla och driva verksamheten mot hög kvalitet och ekonomi i balans. De fyra särskilda boenden som berörs av övertagandet är Orion, Vega och Strandängsgatans äldreboende i Lomma samt Jonasgården i Bjärred.Eftersom vi är mitt i ett övertagande blir det din första och främsta uppgift att tillsammans med övrig verksamhet och övriga enhetschefer, välkomna och starta upp verksamheten med allt vad det innebär som att rekrytera, sätta struktur och kultur för arbetet, servicen och bemötandet av vårdtagarna. Det är våra medborgare som är i fokus och detta är ett uppdrag som kommer att kräva mycket energi, mod och engagemang av dig.Som enhetschef har du enskilt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för din verksamhet men har även ett helhetsansvar för Socialförvaltningen tillsammans med oss andra. Förutom att du leder, utvecklar och skapar bra förutsättningar för ditt boende bygger du långsiktiga förtroenden gentemot vårdtagare, närstående och medarbetare. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet och medskapande. Det innebär bland annat att du ska sätta mål för och utveckla verksamheten samt kvalitetssäkra arbetssätt. Du säkerställer att arbetet utförs utifrån gällande lagstiftning och du hanterar både strategiska och operativa frågor tillsammans med dina kollegor. Omvärldsbevakning är en naturlig del i ditt arbete.Du ingår i ledningsgrupp för äldreomsorgen och med övriga chefer får du en central roll där ni tillsammans arbetar för att möta dagens och framtidens utmaningar. Tjänsten innebär frihet och unika möjligheter att påverka i en dynamisk bransch där välfärdsteknologin är på frammarsch. Tillsammans driver vi det gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet framåt för dem vi är till för. Vi arbetar alla tillsammans för att skapa den bästa och mest likvärdiga omsorgen för våra äldre i Lomma kommun. Vi ser utmaningarna-vi antar dem-och vi gör resan tillsammans!
EFC13A68-D00A-4458-85C2-F2F40F8EB898
Sista ansökningsdag: 2020-09-24
Som förskollärare hos oss i Lomma kommun har du din profil med hjärtat och nyfikenheten i läroplanens två delar, normer och värden samt kunskap och utveckling. Att ge barnen variation och möjligheter blir grunden i det dagliga arbetet. Att praktisera teorierna i praktiken. De ska synas, verkas och göra avtryck i verksamheten.Tjänsten är i en 1-2 års barngrupp och du kommer tillsammans med barnskötaren på avdelning att verka för att ge barnen en trygg, rolig och utvecklande miljö.Personalen har inflytande över den dagliga verksamheten och planerar den efter barnens behov och intressen. Samtidigt ska du kunna inspirera barnen och kunna fånga deras uppmärksamhet för att driva arbetet framåt.
049B29EC-8FE6-41A8-969E-270367EB9C21
Sista ansökningsdag: 2020-09-27
Vill du vara en viktig pusselbit i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser? Vi söker nu timvikarierande medarbetare, till våra gruppbostäder. Arbetspassen innebär att du behöver vara flexibel att möta verksamhetens behov dagar, kvällar, nätter och helger.
9F0483A0-B34F-414C-A765-58102A9013BF
Sista ansökningsdag: 2020-09-27
Erfaren, lyhörd och öppensinnad stödassistent sökes till gruppbostad inom LSS. Vi erbjuder ett stimulerande arbete som stödassistent i en gruppbostad med 5 boende beläget i Bjärred. Tjänsten är en deltidstjänst på ca 50% där större delen av tjänstgöringen utförs varannan helg. Du ska vara driven i att verka för att skapa en omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med olika funktionsnedsättningar. Den enskilde ska få pedagogiskt stöd för att vara delaktig i sitt eget liv, göra val och motiveras till ett aktivt liv i samhället. Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett utvecklande och utmanande arbete. För att detta ska fungera i praktiken krävs att du som medarbetare samverkar väl med andra, kollegor, den enskildes nätverk samt andra professioner. Stödassistentens främsta uppgift är att i samråd med den boende, pedagogiskt planera och utforma individuellt anpassar stöd, service och omsorg för att brukaren ska kunna leva som andra med livskvalitet och goda levnadsvillkor. Att vara stödassistent hos oss innebär ständig utveckling, vi förutsätter att du är engagerad i både utveckling av din egen yrkesroll såväl i verksamhetsutveckling. Vi förväntar oss att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang tillsammans med dina kollegor för brukaren.
9B7BAF66-8F58-4CB3-A690-18AFBBFB0726
Sista ansökningsdag: 2020-09-28
Från 1 mars 2016 ska alla kommuner ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Syftet med den nya lagen (lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) är att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande samt deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen. De personer som kommunen tar emot erbjuds hjälp med bostad under sin tid i etableringsprogrammet. Parallellt med Arbetsförmedlingens insatser för etablering under två år vägleder också kommunen, genom etableringshandledare, boendekoordinator och arbetsmarknadskonsulent, den nyanlände till självförsörjning och ett självständigt liv i Sverige. Att vägleda nyanlända till ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden innebär tydliga krav och förväntningar vilket definierar arbetssättet i enheten. Som etableringshandledare kommer du bland annat att arbeta med: - Förberedelsearbete och praktiskt stöd i samband med anvisning - Tidig samverkan kring den nyanlände och dennes planering för självförsörjning och självständighet - Information och vägledning individuellt och i grupp - Vägledning för den nyanlände i kontakten med andra instanser, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SFI - Stöd för den nyanlände att komma igång med samhällsorientering - Initialt stöd i kontakterna med skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar - Tillse att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
625DD4D6-069A-4141-A56F-2D9C82B2B1F3
Sista ansökningsdag: 2020-10-02
Nu finns en attraktiv tjänst ledig på vårt mellanstadium. Vi söker en driven och positiv kollega i vårt team i arbetslag 4. Tjänsten innebär arbete främst i åk 4 med matematik, NO och teknik. Tillsammans med två kollegor har du mentorsansvar för våra två klasser i åk 4.
9F97D109-D4A3-4A23-953B-8C20B436C93F
Sista ansökningsdag: 2020-10-04
Du kommer att arbeta med fastighetsskötsel och annan daglig service som berör såväl elever som personal. Tjänsten innebär också att du har delansvar i det systematiska brandskyddsarbetet, att du administrerar larm samt öppnar/ låser skolan. Tjänsten innefattar således en del administrativt arbete. Mer ingående innebär ovanstående att du kommer hantera felanmälningar och underhåll av lokaler samt gårdar. Ibland sker detta i samarbete med kommunens fastighetsavdelning men det innebär även att du själv exempelvis reparerar, monterar, målar, spacklar osv. Delansvaret i det systematiska brandskyddsarbetet innebär att du utför tillsynsronder var tredje månad samt att du kontinuerligt hanterar brister som du själv eller personalen upptäcker. Du kommer även vara ansvarig för kontroll av våra hjärtstartare. Tjänsten innebär också att du gör beställningar och tar emot leveranser. Du administrerar skolans larmsystem och ansvarar för nycklar, sophantering samt annan daglig service som vanligen förekommer på en förskola/ skola. Arbetet kan innebära fysiskt krävande moment och att arbetstiden vid enstaka tillfällen förlängs till andra tider än de ordinarie. Visstidsanställning t o m 2021-07-02
8CA1B193-65D1-43C9-8DC0-953C38C995F3
Sista ansökningsdag: 2020-10-04
Löddesnässkolan ligger i ett lugnt och lummigt villaområde med parkliknande utemiljö och närhet till havet. På skolan har vi ca 340 elever i årskurserna F-6. Vi arbetar i en årskursorganisation där lärare arbetar tillsammans i arbetslag och personalen har stort inflytande över verksamheten. Personalen har ett härligt engagemang och vi-känslan är stark. Skolan har under de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla den fysiska lärmiljön, gemensamma strukturer och kooperativ undervisning. Löddesnässkolan är partnerskola till lärarutbildningen vid Malmö Universitet. Skolans vision: En hälsofrämjande skola för alla, som skapar grund för livslångt lärande. En kreativ miljö som genomsyras av delaktighet, omtanke och framtidstro. Det pedagogiska arbetet vilar på fyra ben: kultur, kunskap, miljö och hälsa. Är du förskollärare/lärare och vill ingå i ett starkt team fyllt med kompetens, arbetsglädje och framåtanda då är detta ett arbete du ska söka.
752000F0-3BB7-4C35-A6E8-46911B894E9A