Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2020-04-12
Lomma kommun har historiskt sett haft hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet. Detta gäller fortfarande men de senaste åren har några målgrupper ökat i antal. För att möta behoven av stöd till utbildning och sysselsättning utreder nu kommunen hur behovet samt organisering av en arbetsmarknad kan se ut.Inför ett större omtag av arbetsmarknadsfrågorna så kommer en arbetsmarknadskonsulent att rekryteras till socialförvaltningen. Du ingår i en enhet där ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända, internservice, budget- och skuldrådgivning samt tillståndsprövning för alkohol och tobak finns organiserad. Enheten bedriver också projekt genom Finsam som syftar till att fler kommer i utbildning och arbete genom MIN-modellen.Du kommer att bidra med din kompetens och energi till att fler kommer i arbete eller i studier, som syftar till arbete och självförsörjning. Som arbetsmarknadskonsulent inom enheten arbete & försörjning gör du kartläggningar, arbetsmarknadsplanering och erbjuder stöd under insats eller anställning för deltagare som befinner sig i arbetsmarknadsinsatser. Rollen som arbetsmarknadskonsulent innebär bland annat att: - förbereda, vägleda och coacha deltagare i syfte att de ska bli självförsörjande, alternativt göra en stegförflyttning mot självförsörjning - arbeta med individer och grupper - dokumentera, beskriva och följa upp deltagarens process - samarbeta och samverka med andra aktörer internt och externt såsom resten av Individ- och familjeomsorgen, vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, utbildningssamordnare, arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor etc. - delta i utvecklingsarbetet kring organisationens insatser och metoder
E107C888-2AEB-4B38-B553-3BF46DC2ED97
Sista ansökningsdag: 2020-04-13
Du kommer att undervisa i franska och engelska i åk 6-9. Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att stärka varje elev både kunskapsmässigt och i den personliga utvecklingen. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, självständigt men också tillsammans med ditt arbetslag.Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du är kunnig, flexibel och kan anpassa dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån eleven/elevernas behov. Du är intresserad av och kan tillämpa digitala undervisningsmetoder i klassrummet.
E5B5AEE6-3CCF-499A-BAE1-6824088A7B53
Sista ansökningsdag: 2020-04-13
Du ska vara legitimerad lärare med behörighet i idrott och hälsa för årskurs F-9. Du är väl förtrogen med gällande styrdokument och van vid att arbeta med ett formativt förhållningssätt för att på bästa sätt gynna alla elevers utveckling mot en hög måluppfyllelse. Vi tror att du tycker om att arbeta tillsammans med andra och att du drivs att undervisningen ska vara kreativ och inkluderande. På Bjärehovskolan arbetar tre idrottslärare tillsammans med skolans alla årskurser. Undervisningen är parallell i respektive årskurs. Du ingår i ett av våra arbetslag på högstadiet och delar mentorskap för en åk 9. Hos oss på Bjärehovskolan tror vi att goda relationer är grunden för att både trivas och lyckas. Det prioriterar vi genom att vara lyhörda, sträva efter gemensamma normer och värderingar och ha en god kommunikation. Du är prestigelös och har ett flexibelt, lösningsfokuserat förhållningssätt och har god förmåga att samarbeta för att på bästa sätt stödja våra elevers lärande.Bjärehovskolan är en F-9 skola med studiemotiverade elever. I mätningar uppger eleverna att de trivs mycket bra på sin skola och känner trygghet. Måluppfyllelsen är mycket god. Välkommen till oss!
E78EB625-EDE0-47EA-A2E0-07A17EDC21CB
Sista ansökningsdag: 2020-04-19
Tjänsten är just nu fördelad mellan matematik, biologi och kemi. Du måste räkna med att undervisa även i teknik och fysik i framtiden. På Bjärehovskolan är vi organiserade i horisontella arbetslag och du kommer att tillhöra arbetslag 7, där det finns ytterligare en ämneskollega att samarbeta med. Du ingår också i ett ämneslag och delar mentorskap för en klass i åk 7. I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt tillsammans med dina kolleger och andra yrkesgrupper stödja eleverna i deras utveckling. På skolan prioriterar vi att utveckla vårt kollegiala lärande och i det arbetet förväntar vi oss att du deltar aktivt och intresserat. Bjärehovskolan är en F-9 skola med studiemotiverade elever. I mätningar uppger eleverna att de trivs mycket bra på sin skola och känner trygghet. Måluppfyllelsen är mycket god. Vår NO-institution är välutrustad och har allt du behöver för en kreativ och inspirerande undervisning. Alla lärare har en egen Macbook. Vi använder oss av Infomentor och Classroom för kommunikation och dokumentation. Vi har en hög andel behöriga lärare och på skolan finns stöd i form av elevhälsoteam, socialpedagog och specialpedagog. I matematik satsar vi på trelärarsystem för att på bästa sätt möta elevers olika behov för att utvecklas till sin fulla potential. Välkommen till oss!
1BC5510F-E068-4C5A-97C2-89918A471D83
Sista ansökningsdag: 2020-04-20
Som samordnare i Lomma kommun är du en nyckelperson på enheten. Med stark känsla för service driver du tillsammans med enhetschefen verksamheten framåt. De prioriterade samordnaruppgifterna är planering, bemanning och uppföljning av utfört arbete men som samordnare handlar det om mycket mer. Du måste kunna hantera många saker samtidigt och kunna prioritera i stressade situationer. Samordnaren är en viktig länk mellan enheten och kontakter med biståndshandläggare, vårdtagare, hemsjukvård och andra externa aktörer. Du är en arbetsledare utan att vara chef.Våra samordnare använder idag verksamhetssystem i form av Mobil omsorg för planering av insatser, Pro Capita för beställningar och verkställighet av uppdrag, Phoniro för upplåsning av lås, Mina planer för samordning av utskrivning från sjukhus och Visma för lönehantering,
5F58BD24-8515-4C57-8282-199C88634697
Sista ansökningsdag: 2020-04-30
Vill du vara del i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser. Vi söker timvikarier inför sommaren till våra gruppbostäder inom LSS, du som söker ska kunna arbeta hela sommaren speciellt under mellan vecka 27-33.Yrket kräver att du är ansvarstagande, samt att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang för människorna vi arbetar för. Vidare är det viktigt att du pedagogiskt kan stimulera och motivera denne enskilde i att utöka sina egna möjligheter till ett självständigt liv. Personliga egenskaper såsom flexibilitet, förmågan till initiativ, problemlösning och ett öppet sinne är sådant vi förutsätter. Vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom och förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor.
805857ED-5FAF-4FD4-AC7D-5383CF52F5EB
Sista ansökningsdag: 2020-05-31
Vi söker dig som vill arbeta i hemtjänsten i Lomma kommun. Som medarbetare i hemtjänsten ger du god omvårdnad och social omsorg och kommer att ingå i ett team med kollegor där kontinuitet och personcentrerad vård är prioriterade områden. Arbetet utgår från att stötta äldre människor så att de kan ha ett så självständigt liv som möjligt samt bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskan. Vi arbetar med nära samverkan med övriga professioner runt brukaren såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I arbetet ingår det att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. Vi söker semestervikarier på heltid och deltid under perioden juni till augusti samt timvikarier till ordinarie verksamhet. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras. Vi söker semestervikarier till både Lomma och Bjärred, skriv i ditt personliga brev vad du är intresserad av.
82BF83B4-7C6E-47FA-A93E-14B442314087