Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Vi söker dig som vill fortsätta utveckla elevhälsoarbetet på vår fina skola. I uppdraget ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. I skolans elevhälsoteam ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog. Du ingår i skolans EHT-team, handleder pedagoger, undervisar elever enskilt och/ eller i mindre grupp, ger stöd i klassrum samt kommunicerar med vårdnadshavare och pedagoger.
CC22FD1A-5B04-4BFB-9893-5CB2D53129DE
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Eftersom vår musiklärare slutar för pension är vi nu i behov av en ny musiklärare. I vår musiksal har du tillgång till olika instrument och möjlighet att väcka elevernas lust och motivation till musicerande och musikskapande. Du undervisar eleverna i årskurs 3-6 i ämnet musik enligt Lgr11. Du planerar, organiserar och genomför skolans gemensamma samlingar och ingår i ett av arbetslagen 4-6.Vi är flexibla för lösningar om du har behörighet att undervisa i fler ämnen än musik eller om du önskar kombinera musiklärartjänsten med annan verksamhet.
A5BC23E1-5345-4C15-A6B6-BBE4EDD9C7D4
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Nu har du chansen att bli en del av lärarteamet på Pilängskolan i Lomma kommun. Här får du fokusera på undervisningen och du ingår i en grupp som samarbetar kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar.
126438DE-2370-4AEE-A309-5B0B1D16B25E
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Nu har du chansen att bli en del av lärarteamet på Pilängskolan i Lomma kommun. Här får du fokusera på undervisningen och du ingår i en grupp som samarbetar kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar.
7FCDEFB3-4443-489E-AE5D-CCDB6EA3D0D2
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Nu har du chansen att bli en del av lärarteamet på Pilängskolan i Lomma kommun. Här får du fokusera på undervisningen och du ingår i en grupp som samarbetar kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar.
313647B9-6E26-4252-B52F-767D66AB65BD
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Du kommer att arbeta och ansvara för vår Flexgrupp som vi planerar att starta upp inför kommande läsår. Flexgruppen är tänkt som ett alternativ för de elever som ibland behöver ett mindre sammanhang för att komma till sin rätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF-spektrat och har god kompetens av att individualisera lärmiljöer för att möta elever där de befinner sig. Du har ett relationsskapande förhållningssätt och ett gott, smidigt bemötande till såväl elever, kolleger och vårdnadshavare. Du genomför pedagogiska kartläggningar och medverkar i upprättande av åtgärdsprogram samt utvärdering av dessa. Du är flexibel och kan ställa om för att möta elever i deras mående och lärande. Du kan tänka utanför boxen och samtidigt kunna hålla i processer. Du arbetar också tillsammans med skolans övriga specialpedagoger/-lärare utveckla skolans arbetssätt och arbetsmetoder inom området. Tanken är att vi ska bygga upp ett specialpedagogiskt ämneslag, där spec kan samarbeta kring ärenden, göra analyser av screeningar och utveckla våra lärmiljöer för att möta elever i behov av särskilt stöd.Du kommer inte att arbeta ensam i Flexgruppen.
D3094E63-27B7-48BA-94BE-6EF45223D448
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Du kommer att arbeta nära skolans lärare för att ge våra elever de bästa förutsättningar att lära sig och att lyckas under sina år hos oss. Du har ett relationsskapande förhållningssätt och ett gott, smidigt bemötande till såväl elever, kolleger och vårdnadshavare. Du genomför pedagogiska kartläggningar och medverkar i upprättande av åtgärdsprogram samt utvärdering av dessa. Du är ett aktivt stöd för lärarna i deras dokumentation kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Du är flexibel och kan ställa om för att möta elever i deras mående och lärande. Du kan tänka utanför boxen och samtidigt kunna hålla i processer. Även om tjänsten är rubricerad som specialpedagog arbetar du också med våra elever. Du arbetar också tillsammans med skolans övriga specialpedagoger/-lärare utveckla skolans arbetssätt och arbetsmetoder inom området. Tanken är att vi ska bygga upp ett specialpedagogiskt ämneslag, där spec kan samarbeta kring ärenden, göra analyser av screeningar och utveckla våra lärmiljöer för att möta elever i behov av särskilt stöd.Vi förväntar oss att du är aktiv i arbetslagsarbete samt i vårt gemensamma kvalitetsarbete på skolan. Du behöver vara självstartande och ha en förmåga att se vad som behöver göras i olika sammanhang.
B2F8940A-F36A-4A3B-A9E4-801C20750C55
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Som biträdande rektor arbetar du tillsammans med rektor, pedagoger och andra medarbetare för att utveckla Bjärehovskolan. Du är underställd rektor och har lednings- och personalansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag. Du är inlyssnande, men också drivande i att skapa delaktighet, och har strategier för att erbjuda våra elever och medarbetare en trivsam och stimulerande arbetsplats. Du kommer att ingå i ett ledningsteam som består av rektor och ytterligare en biträdande rektor som tillsammans leder skolan. Bjärehovskolan är på väg in i ett spännande och strukturerat systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med övriga grundskolor, där vi arbetar för ett gemensamt tänk kring kvalitet, elevhälsa och mer övergripande stödstrukturer för att ge våra elever i Lomma kommun det allra bästa.Utöver detta tillkommer administrativa ledningsuppgifter. Som biträdande rektor ingår du i grundskolans ledningsgrupp i Lomma kommun.
0A73AD00-3F9A-4989-ABAF-7AA374B2EBD4
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Samhällsbyggnadsförvaltningen söker en miljöinspektör till ett vikariat på 11 månader från 1 april 2019. Miljöenheten med för närvarande sju anställda är en del av miljö- och byggavdelningen. Tjänsten innebär tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, men även andra arbetsuppgifter med tillsyn enligt miljöbalken kan förekomma. Arbetet innebär även att ge råd och information till allmänheten.
206F4ECF-821A-4C51-9E3E-CABD57679577
Sista ansökningsdag: 2019-03-28
Uppdraget som enhetschef för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg innebär verksamhets-, personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar. Enhetschefen ska verka för att upprätthålla rättssäkerheten, bland annat genom att hålla sig uppdaterad inom lagområdet samt bevaka lagändringar och omsätta dessa i den egna verksamheten, liksom att ansvara för metodutvecklingen i enheten. Enhetens myndighetsutövning ska medvetet och systematiskt sträva efter att besluta om och erbjuda stöd och vård enligt bästa tillgängliga kunskap samt med brukarens delaktighet. Hög rättssäkerhet, processinriktat arbetssätt och kvalitetssäkrad handläggning är bärande delar i uppdraget som enhetschef.
63E36F20-5667-4BE4-9A50-6C1154CE5A85
Tjänst: Socionom
Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Vi söker en socionom till barnteamet som ingår i enheten Barn, familj och vuxna inom individ-och familjeomsorgen. Arbetsgruppen består av sju socionomer vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda barns behov och följa upp beslutade insatser enligt SoL och LVU. Målet är att hjälpa barn och unga samt deras föräldrar att åstadkomma en förändring. Du erbjuds ett arbete i en utvecklingsinriktad organisation med ambitiösa och engagerade kollegor. I verksamheten finns specialistsocionom som arbetar nära medarbetarna med ärende- och metodhandledning. Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet och gruppen har gemensam extern handledning kontinuerligt. Vi arbetar enligt BBIC-systemet och använder verksamhetssystemet Procapita. Vi har en lång tradition av samverkan med andra myndigheter och ett gott samarbete med andra verksamheter inom socialtjänsten.
49978C0B-6BB0-4CC4-BEC9-FD4C257A754A
Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Kommunikation är ett särskilt prioriterat område för kommunen och vi stärker nu upp vårt arbete genom en pilotsatsning under året. Ditt uppdrag är att stödja organisationen i strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Tillsammans med förvaltningarna kommunicerar du proaktivt om vår verksamhet. I tjänsten ingår ett särskilt fokus på att utveckla kommunens digitala kanaler och följa den digitala utvecklingen i branschen. Rollen som kommunikatör är bred och arbetsuppgifterna varierar över tid beroende på vilka behov som uppstår. Du tillhör kommunledningskontorets utvecklingsavdelning och ingår i ett kommunikationsteam med tre andra medarbetare. Du är med och driver kommunikationsverksamheten i sin helhet och har ett särskilt fokus på hemsidan och sociala medier. Du arbetar både utvecklingsinriktat i olika projekt och med den dagliga produktionen av till exempel nyhetsartiklar.
DB3E7586-DC6A-4504-9A25-63AD485B48C2
Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Vill du vara del i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser. Vi söker timvikarier både omgående och även inför sommaren till våra gruppbostäder inom LSS, du som söker sommarvikariat ska kunna arbeta hela sommaren speciellt under juli och augusti, var god att tydligt ange vad din ansökan avser. Yrket kräver att du är ansvarstagande, samt att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang för människorna vi arbetar för. Vidare är det viktigt att du pedagogiskt kan stimulera och motivera denne enskilde i att utöka sina egna möjligheter till ett självständigt liv. Personliga egenskaper såsom flexibilitet, förmågan till initiativ, problemlösning och ett öppet sinne är sådant vi förutsätter. Vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom och förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor.
86163561-D1E0-4DF3-88CA-3728BB5C60F1
Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Vill du vara del i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser.Vi söker en ny medarbetare för ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning på 80-100% med start omgående. Tjänsten innebär att du behöver vara flexibel att möta verksamhetens behov av arbete vaken natt såväl som arbete helger och dagar. Schema för god kontinuitet skapas löpande efter behov.Yrket kräver att du är ansvarstagande, samt att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang för människorna vi arbetar för. Vidare är det viktigt att du pedagogiskt kan stimulera och motivera denne enskilde i att utöka sina egna möjligheter till ett självständigt liv.
DB8D1021-7BF4-4B52-8EB3-43A7CF0163F1
Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Arbetet består av modersmålsundervisning och eventuellt studiehandledning på modersmålet. Undervisningen är i grundskolans årskurs 1-9. Du ingår i kommunens modersmåleenhet och har undervisningsuppdrag på flera skolor.
DB938FE2-74F9-4F1D-AAC4-085D4C5D6888
Sista ansökningsdag: 2019-04-07
Vi söker en erfaren lyhörd stödpedagog i Lomma kommun LSS, för ett spännande arbete i förändringsprocess mot ännu större brukarfokus och professionalitet!Stödpedagogens uppdrag innebär att driva och utveckla det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Tillsammans med kollegor säkerställer du arbetet med genomförandeplaner och social dokumentation i verksamheten. Du som stödpedagog ska vara en resurs för att öka det pedagogiska förhållningssättet som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. Du är även en resurs för att söka och inhämta samt sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten. Du ska vara ett stöd i arbetet att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska lösningar och metoder. Yrket kräver att du på ett ödmjukt sätt med brukar fokus kan skapa en god struktur och sammanhang för våra boende samt samverka med dennes nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. Som stödpedagog har du en ledarroll vilket innebär att du på uppdrag av enhetschef handleder, kommunicerar och tydliggör det pedagogiska och administrativa arbetet som förekommer utifrån givna mål och direktiv.Arbetet är förlagt i verksamheten både dagar och kvällar, samt varannan helg.Utöver detta ska du: Säkerställa att insatser som står i brukarens genomförandeplan planeras, utförs, utvärderas och utvecklas vid behov. Skapa värde genom att bemöta brukaren professionellt, kommunicera med respekt för brukarens självbestämmande och personliga integritet samt arbeta med tydliggörande pedagogik. Samverka i att enskilt eller medverka till kontakter och möten som är relevanta för brukaren.Du är välförankrad i LSS lagstiftningen och socialstyrelsens riktlinjer om uppdragets utförande.
F4E8DA45-EA60-4E10-AA4A-AB93FE6696DD
Sista ansökningsdag: 2019-04-07
Vill du vara en viktig pusselbit i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser. Vi söker två nya medarbetare för en tjänst på 75-90%. Tjänsterna innebär att du behöver vara flexibel att möta verksamhetens behov under dagar, kvällar och varannan helg. Vi ställer höga krav på kompetens och professionalitet i det pedagogiska omsorgsarbete vi utför. Yrket kräver att du är ansvarstagande, samt att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang för människorna vi arbetar för. Vidare är det viktigt att du är lyhörd, tydlig och att du pedagogiskt kan stimulera och motivera denne enskilde i att utöka sina egna möjligheter till delaktighet i att skapa och upprätthålla ett självständigt liv. Personliga egenskaper såsom flexibilitet, förmågan till initiativ, problemlösning och ett öppet sinne är sådant vi förutsätter. Vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom och förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor.
B30A6B1D-D5E9-4735-92E0-19F865196BCF
Sista ansökningsdag: 2019-04-30
Vi söker en lärare till vårt fritidshem som vill ta ett stort ansvar i utvecklandet av att skapa ett fritids i världsklass. Tillsammans med nuvarande personal ska du utveckla, organisera och driva vårt fritidshems utveckling i såväl stora som små projekt inom fritidshemmet och i samverkan. Under skoltid samverkar du med skolan. I uppdraget kan undervisning i ett eller flera ämnen i skolan ingå. Vi ser gärna att du är behörig i ämnet idrott eller musik då viss del av din samverkan kan komma att vara undervisning. Under skoldagen har du även ansvar att tillsammans med dina kollegor att planera och bedriva rastverksamhet, rörelsepass och på ett naturligt sätt använda din fritidspedagogkompetens i undervisningssituationer.Som fritidspedagog hos oss ingår du i ett arbetslag tillsammans med övriga fritidspedagoger som tillsammans planerar, utför och följer upp verksamheten på fritidshemmet. I ditt uppdrag ska du erbjuda eleverna en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärka grupprelationer.
FA95BF44-086B-4C20-AD42-D5381A85D2B1
Sista ansökningsdag: 2019-04-30
Som sommarvikarierande biståndshandläggare i vårt team kommer du att arbeta utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och med arbetsuppgifterna att utreda och bedöma behov, fatta beslut och följa upp insatser enligt LSS och SoL. Arbetet innebär samverkan, både internt inom kommunen och med regionen. Du arbetar självständigt, men har nära kontakt med din mentor och övriga kollegor på enheten.
C4F93C06-8190-4FB0-A08F-9CE6DD5F5C03
Sista ansökningsdag: 2019-04-30
Vikariat under perioden juni-augusti 2019. Tjänstgöring måndag-fredag. Placering: Inom Enheten för rehabilitering, hälsa, vård och omsorg i Lomma Kommun. Du ingår i ett team med arbetsterapeuter sjukgymnaster/fysioterapeuter samt andra sjuksköterskor. Arbetsuppgifter: Vi kan erbjuda ett självständigt och utmanande arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Tjänstgöringsgrad 100% eller enligt överenskommelse. Tjänstgöring sker främst dagtid måndag-fredag men även helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma efter överenskommelse.Du kommer att arbeta som sjuksköterska med att bedöma och utföra medicinska behandlingar samt specifika omvårdnadsinsatser inom hemsjukvårdens ansvarsområde. Du arbetar nära omvårdnadspersonal och handleder dem i enklare medicinska arbetsuppgifter samt delegerar vid behov. Du har också ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder Ansvar, Öppenhet och Respekt.Dokumentation sker i journalsystemet Procapita. Ta chansen att arbeta i vackra Lomma kommun denna sommar med hembesök på cykelavstånd och nära havet för ett svalkande dopp!
4C513C6F-5E62-4B4C-A80B-1D2EE952F96F
Sista ansökningsdag: 2019-04-30
Vikariat under perioden juni-augusti 2019. Tjänstgöring måndag-fredag. Placering: Inom Enheten för rehabilitering, hälsa, vård och omsorg i Lomma kommun. Du ingår i ett team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt andra sjukgymnaster/fysioterapeuter. Arbetsuppgifter: Du arbetar med att ge stöd till träning och aktivitet för personer i ordinärt boende, gruppbostad, på särskilt boende och korttidsenhet.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder Ansvar, Öppenhet och Respekt.Som sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar du för undersökningar, bedömningar, mål, behandlingar/övriga insatser och uppföljningar för patienter inom det kommunala hemsjukvårdsansvaret. I arbetet ingår bland annat förskrivning av gång- och förflyttningshjälpmedel, fallriskbedömning, behandling, träning samt handledning, instruktion och information till närstående och personal.Du kommer att samarbeta med arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal genom team möte, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning. Dokumentation sker i journalsystemet Procapita. Ta chansen att arbeta i vackra Lomma kommun denna sommar med hembesök på cykelavstånd och nära havet för ett svalkande dopp!
2BDDFA6E-6D74-4F16-B9A7-C8F393702F1C
Sista ansökningsdag: 2019-04-30
Vikariat under perioden juni-augusti 2019. Tjänstgöring måndag-fredag. Placering: Inom Enheten för rehabilitering, hälsa, vård och omsorg i Lomma Kommun.Du ingår i ett team med sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt andra arbetsterapeuter. Arbetsuppgifter: Du arbetar med att ge stöd till träning och aktivitet för personer i ordinärt boende, gruppbostad, på särskilt boende och korttidsenhet.Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrunder Ansvar, Öppenhet och Respekt.Som arbetsterapeut ansvarar du för undersökningar, bedömningar, mål, behandlingar/övriga insatser och uppföljningar för patienter inom det kommunala hemsjukvårdsansvaret. I arbetet ingår bland annat förskrivning av tekniska hjälpmedel, ADL-bedömningar, träning, fallriskbedömning, handledning, instruktion och information till närstående och personal.Du kommer att samarbeta med fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal bl. a genom team möte, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning. Dokumentation sker i journalsystemet Procapita. Ta chansen att arbeta i vackra Lomma kommun denna sommar med hembesök på cykelavstånd och nära havet för ett svalkande dopp!
8E777B5A-FF65-4EC4-944E-C7A1AFFF3B1E