Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2019-01-20
Vi söker dig som är utbildad Distriktssköterska eller Sjuksköterska och vill arbeta inom den kommunala hemsjukvården i Lomma Kommun.Du kommer att arbeta på Enheten för RHVO (Rehabilitering, Hälsa, Vård och Omsorg) i Lomma eller i Bjärred. Tjänsten innebär att du arbetar i ett område riktat främst mot ordinärt boende.Vi erbjuder ett självständigt arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Arbetstid dagtid kl. 7-15.30 med tjänstgöring var 6:e helg samt ca 3-4 kvällspass på en sexveckorsperiod. På helger och kvällar tjänstgör och samarbetar minst två sjuksköterskor i kommunen. Du kommer att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Arbetsuppgifterna består av medicinska bedömningar, utförande, utvärdering samt dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser. Handledning, utbildning och delegering till omvårdnadspersonal ingår som en naturlig del i arbetet. Du har ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut kring den enskilde. Dokumentation sker i journalsystemet Procapita. I Lomma kommun använder vi oss av digital signering och i första hand digital öppning av entrédörrar och medicinskåp.
D4050B01-9B1C-41C8-8D1D-A2CD41B53E21
Sista ansökningsdag: 2019-01-20
Tillsvidaretjänst på 80-100% med tillträde snarast möjligt. Tjänstgöring måndag-fredag. Vi söker dig som är utbildad sjukgymnast/ fysioterapeut och vill arbeta inom kommunal hemsjukvård främst med planering för och hemtagning från slutenvården i Lomma kommun. Placering inom Enheten för rehabilitering, hälsa, vård och omsorg i Lomma Kommun. Du ingår i hemtagningsteam tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utifrån din yrkesroll samverka i vårt hemtagningsteam kallat SVU-teamet (Samverkan Vid Utskrivning). Tillsammans planera hemgångar från sluten vården så det blir så bra som möjligt för våra kommuninvånare. Utformningen av SVU teamet är i en utvecklingsfas där du och dina tankar och idéer blir värdefulla.Som legitimerad sjukgymnast / fysioterapeut består arbetet av att ha ett behandlande och rehabiliterande arbets- och synsätt. Göra bedömningar, målsättningar, utvärdera och genomföra uppföljningar, utprovning av gång- och förflyttningshjälpmedel, fallriskbedömningar. Dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser. Även handledning / instruktion / och delegering till omvårdnadspersonal och anhöriga ingår som en naturlig del i arbetet.Dokumentation sker i journalsystemet ProCapita+.
9C14FD7F-6CF6-4156-9961-7E1648E495E5
Sista ansökningsdag: 2019-01-27
Vi söker dig, distriktssköterska/sjuksköterska som vill arbeta som resurssjuksköterska inom den kommunala hemsjukvården/ äldreomsorgen i Lomma Kommun Placering inom Enheten för Rehabilitering, Hälsa, Vård och Omsorg i Lomma Kommun. Som resurssjuksköterska kommer du att ersätta ordinarie omvårdnads sjuksköterska vid t.ex. lediga dagar, utbildning, projektdagar, sjukfrånvaro och dylikt. Tjänsten innebär att du kommer arbeta där behovet är störst. Arbetet innefattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Du ansvarar för att samordna och planera hälso- och sjukvård för den enskilde. Du utför hembesök som är planerade och oplanerade samt svarar på telefonkonsultationer. I arbetet ingår även bedömningar gällande medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, uppföljning samt dokumentation enligt gällande lagstiftning. Du har vid behov ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut samt omvårdnadspersonal. Vi erbjuder dig stöd av erfarna kollegor och kontinuerliga yrkesträffar.Dokumentering sker i journalsystemet ProCapita .
0D18EDB0-31AE-47B6-955A-632D7316232A
Sista ansökningsdag: 2019-01-27
Vi söker dig, distriktssköterska/sjuksköterska som vill arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom den kommunala hemsjukvården/ äldreomsorgen i Lomma Kommun.Placering inom Enheten för Rehabilitering, Hälsa, Vård och Omsorg i Lomma Kommun. Din placering, är i första hand på särskilt boende i Kommundel Lomma.Vi kan erbjuda ett självständigt arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Tjänstgöringsgrad 100 % dagtid, arbete var 6:e helg. Möjlighet till kvällstjänstgöring finns.Du kommer att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på ett särskilt boende. Arbetsuppgifterna består av medicinska bedömningar, utförande, utvärdera samt dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser. Även handledning, utbildning och delegering till omvårdnadspersonal som du har ett nära samarbete med ingår som en naturlig del i arbetet.Du har också ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Dokumentation sker i journalsystemet Procapita.I Lomma kommun använder vi oss av digital signering och i första hand digital öppning av entré dörrar och medicinskåp.
09E73BA6-154E-49D8-815F-16708E8FB2E5
Sista ansökningsdag: 2019-01-27
Förskollärare med huvudsaklig tjänstgöring i storbarnsgrupp. Du ska tillsammans med förskolläraren och barnskötaren göra barnens vardag rolig, trygg och lärorik. Personalen har inflytande över den dagliga verksamheten och planerar den efter barnens behov och intressen. Du ska kunna inspirera barnen och kunna fånga deras uppmärksamhet för att driva arbetet framåt. Profilen med hjärtat och nyfikenheten, som är läroplanens två delar, samt normer, värden, kunskap och utveckling är vårt fokus. Att ge barnen variation och möjligheter blir grunden i arbetet med barnen.Förskolorna i Lomma kommun utgår ifrån boken Årsplanen för att arbetet på förskola ska ha en tydlig struktur och rytm.
82D6166C-1BDD-49F4-8C64-2E17A8FBBD6F
Sista ansökningsdag: 2019-01-27
Vi söker dig som är Sjuksköterska eller Distriktssköterska och som vill arbeta som kvällssjuksköterska inom den kommunala hemsjukvården i Lomma kommun. Vi erbjuder att självständigt arbete med trevliga kollegor i en trivsam miljö. Du kommer att vara basplacerad i Bjärred och samarbeta med din kollega som är basplacerad i Lomma. Tillsammans ansvarar ni för planerade -och oplanerade sjukvårdsinsatser i patientens hem. I dina arbetsuppgifter ingår att självständigt utföra bedömningar, medicinska behandlingar samt omvårdnadsåtgärder. Delegering och handledning av omvårdnadspersonal i hälso-och sjukvårdsinsatser ingår som en naturlig del av arbetet. Arbetstiden är förlagd till kl.14.30-22.00 vardagkvällar samt helgtjänstgöring kväll var 3:dje helg. Dokumentation sker i journalsystemet Procapita.
B18D79B2-9188-4050-93C9-173F043AEBA5
Sista ansökningsdag: 2019-01-31
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra brukaren individuellt stöd/handledning i sina aktiviteter på den dagliga verksamheten.Du arbetar med att utveckla metoder som leder till ökad trygghet, självständighet, integritet och medbestämmande/delaktighet för brukarna. Som stödassistent kommer du att vara kontaktperson för ett antal brukare i verksamheten. Tillsammans sätter vi brukarna i centrum och upprättar genomförandeplaner med mål för brukarens sysselsättning, utifrån individens intresse och förmåga. I arbetet ingår social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter.Du som söker har ett genuint intresse och engagemang för arbete med personer med funktionsnedsättningar. Du är trygg och ansvarsfull i din yrkesroll. Du arbetar aktivt och självständigt inom ramen för ditt uppdrag och med ett tydligt brukarfokus. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med alla du möter i din roll.
A9E5A658-F82B-4F34-80F7-515688518F24
Sista ansökningsdag: 2019-02-20
Erfaren, lyhörd och öppensinnad stödassistent sökes till gruppbostad inom LSS. Vi erbjuder ett stimulerande arbete som stödassistent i en gruppbostad med fem boende som är i en stor utvecklingsprocess där den boende och dess individuella stöd är i största fokus.Är du den sista pusselbiten som saknas i ett nybildat arbetslag med stort engagemang i skapandeprocess mot att möta våra boende på deras villkor?Tjänsten är deltidstjänst på 75% där du är en del i ett mindre arbetslag med både dag, kväll och helgtjänstgöring. Du ska vara driven i att verka för att skapa en omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med olika funktionsnedsättningar. Den enskilde ska få pedagogiskt stöd för att vara delaktig i sitt eget liv, göra val och motiveras till ett aktivt liv i samhället. Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett utvecklande och utmanande arbete. För att detta ska fungera i praktiken krävs att du som medarbetare samverkar väl med andra, kollegor, den enskildes nätverk samt andra professioner. Stödassistentens främsta uppgift är att i samråd med den boende, pedagogiskt planera och utforma individuellt anpassar stöd, service och omsorg för att brukaren ska kunna leva som andra med livskvalitet och goda levnadsvillkor. Att vara stödassistent hos oss innebär ständig utveckling, vi förutsätter att du är engagerad i både utveckling av din egen yrkesroll såväl i verksamhetsutveckling. Vi förväntar oss att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang tillsammans med dina kollegor för brukaren. Du har personliga egenskaper såsom förmågan till initiativ, problemlösning och ett öppet sinne, vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom och förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor. Utöver detta ska du: Säkerställa att insatser som står i brukarens genomförandeplan planeras, utförs, utvärderas och utvecklas vid behov. Skapa värde genom att bemöta brukaren professionellt, kommunicera med respekt för brukarens självbestämmande och personliga integritet samt arbeta med tydliggörande pedagogik.
8B667559-FCFD-4D3A-9DA3-19166C3CEE51
Sista ansökningsdag: 2019-02-28
Vill du vara del i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser.Vi söker timvikarier både omgående och även inför sommaren till våra gruppbostäder inom LSS, du som söker sommarvikariat ska kunna arbeta hela sommaren speciellt under juli och augusti, var god att tydligt ange vad din ansökan avser.Yrket kräver att du är ansvarstagande, samt att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang för människorna vi arbetar för. Vidare är det viktigt att du pedagogiskt kan stimulera och motivera denne enskilde i att utöka sina egna möjligheter till ett självständigt liv. Personliga egenskaper såsom flexibilitet, förmågan till initiativ, problemlösning och ett öppet sinne är sådant vi förutsätter. Vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom och förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor.
5C161B07-76CE-4DFE-88E3-7BBA4A440285