Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2019-07-21
Tjänsten är förlagd till årskurs tre, där du delar två klasser med ytterligare två lärarkolleger. I arbetslaget ingår också fritidspedagoger och resurspedagog. Du är mentor för en grupp elever. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen för att möta varje elev på dess nivå. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument och har ett stort intresse för att skapa goda, strukturerade och kreativa lärsituationer för dina elever. Du är intresserad av att arbeta tillsammans med andra för att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.
9E6257D7-E440-4CB9-A8B3-48E61AF8BD91
Sista ansökningsdag: 2019-07-21
Du kommer att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget att driva det pedagogiska arbetet, vars syfte är att stimulera elevers utveckling och lärande, samt förbereda för fortsatt utbildning. I ditt uppdrag ingår mentorskap i åk 6.
A8AE6A7B-0140-4644-8FD0-FA3B2F1615D0
Sista ansökningsdag: 2019-07-21
Pilängens förskola har 4 avdelningar och är belägen mitt i Lomma med närhet till bibliotek, strand och stora grönområden. Vi har en härligt lummig gård att vara på. Vi arbetar med fokus på värdegrundsfrågor och bemötande. För bästa möjliga utveckling av verksamheten arbetar vi med kollegialt lärande, ett tillåtande klimat och en god struktur på utvecklingsarbetet. I Lomma kommun arbetar vi med en gemensam årsplan och ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på verksamheternas behov.För oss är det viktigt att du trivs i vårt arbetslag och ser positivt på att samarbeta både på den egna förskolan och med övriga förskolor i Lomma kommun. Tillsammans med dig skapar vi barnens bästa förskola.Visstidsanställning t o m 2020-06-30 med möjlighet till tillsvidareanställning.
E5A2B91A-F057-43FD-AA4C-F755B10491A4
Sista ansökningsdag: 2019-07-25
Är du redo för nya utmaningar? Delar du bilden att barnens bästa är framtidens bästa? Då kanske det är just du som ska få bli en del av ett fantastiskt team på Rutsborgskolan i Bjärred! Vi arbetar lösningsfokuserat och strävar efter att bygga högpresterande team. Att högprestera på Rutan betyder inte att springa fortare, rätta fler prov eller att ligga på gränsen till utmattning. Hos oss betyder det att arbeta smartare, dra nytta av varandra och att vara nyfiken på att möta alla de nya utmaningar som skola och lärare ständigt ställs inför.Du kommer att arbeta i ett arbetslag på högstadiet med ansvar för undervisning i idrott och svenska. I tjänsten ingår också mentorskap och andra förekommande arbetsuppgifter för lärare.
E79524B6-2344-45B8-8172-A9D6C97CE6D3
Sista ansökningsdag: 2019-07-31
Tjänsten är förlagd till åk 4 och omfattar 80%. I arbetsuppgifterna ingår att stödja elever som är i behov av extra anpassningar av olika slag. Du är intresserad av att arbeta tillsammans med andra för att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du har god förmåga att ta egna initiativ som gynnar dina ansvarsuppgifter.Visstidsanställning läsåret 2019/2020, med möjlighet till förlängning.
F0FA7361-81A9-434F-A3CE-3933EA53B5E0
Sista ansökningsdag: 2019-08-01
Nu har vi en tjänst ledig på vår fina förskola. Vi kan erbjuda en arbetsplats med kollegialt lärande, arbetsglädje och ett tillåtande arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund.Förskolan är belägen i en lummig miljö med gångavstånd till hav och naturreservat.På Tulpangårdens förskola arbetar vi utifrån en god struktur med en gemensam årsplan.Förskolans verksamhet genomsyras av entreprenörskap, samtalskultur, barns inflytande, hälsofrämjande arbete och miljöarbete.Under läsåret 2017/2018 har vi arbetat med ett skolverksprojekt Entreprenörskap för jämställdhet tillsammans med externa handledare, där våra ledord är kommunikation, nyfikenhet, motivation, självkänsla, självförtroende, kreativitet, från idéer till handling, ansvarstagande och samarbete.
A4FB2A6C-FAAE-4567-B0F2-A2D114634447
Sista ansökningsdag: 2019-08-05
Som Kanslichef rapporterar du till Kommundirektören och blir en nyckelperson i såväl den övergripande kommunledningsgruppen som i kommunkontorets ledningsgrupp. I uppdraget ingår att gemensamt med övriga chefer i kommunen, tillsammans med politiska företrädare, bidra till att ständigt utveckla kommunen i syfte att nå hög kvalitet, god effektivitet och bästa möjliga resultat avseende kommunens välfärdsuppdrag. Kanslichefen leder en avdelning bestående av totalt 18 personer som arbetar inom följande områden:- Juridisk rådgivning, Nämndssekretariat, Kansliservice, Val och folkomröstningar- Arkivverksamhet- Säkerhets och trygghetsenhet- Överförmyndarverksamhet för fyra kommunerUtveckling och effektivisering av arbetssättet, liksom digitalisering av de kanslirelaterade uppgifterna blir kommande uppgifter för Kanslichefen att arbeta med. Kanslichefen förväntas utveckla och se över samarbetet internt på avdelningen såväl som externt gentemot övriga delar inom kommunen. Nytänkande och utveckling är nyckelord för denna roll. Kanslichefen arbetar med tydlighet och struktur i de olika processerna.
5C9CCC21-661F-467F-AE64-D2BA0808478A
Sista ansökningsdag: 2019-08-09
Vill du vara med och systematiskt utveckla våra skolor vidare? - Då är det dig vi söker! Inom ramen för uppdraget som förstelärare på Bjärehovskolan söker vi dig som vill vara med och utveckla vår SvA- undervisning samt våra nyanländas lärande. Uppdraget innebär att samverka med olika aktörer, hålla sig uppdaterad kring styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet inom fältet. Du ska ha en god relationsskapande förmåga och ha modet att våga prova och vägleda kollegor att förändra arbetsmetoder och förhållningssätt så att det gynnar lärande och i förlängningen en integration av nyanlända och elever som har annat modersmål än svenska. Uppdragets inriktning kan komma att ändras över tid, beroende på vad Bjärehovskolan behöver för fokusområden. Som förstelärare i Lomma kommun förväntas Du utifrån givna förutsättningar att:- Aktivt bidra till att utveckla metoder som ökar måluppfyllelse på skolan.- Aktivt bidra till ständig skolutveckling i samklang med skolledningen och med nämndens målsättningar - inom den egna enheten och inom kommunen, bland annat genom regelbundna nätverksträffar.- Aktivt bidra till att utveckla undervisningsmetoder som skapar motivation och engagemang hos eleverna. - Aktivt bidra till spridandet av en kultur av kollegialt lärande på den egna skolan och i kommunen.- Aktivt bidra till att utveckla försteläraruppdraget tillsammans med kollegor, rektor och förvaltning.- Hålla Dig ajour med forskning inom ditt undervisningsområde.- Medverka återkommande på Inspiration Lomma eller motsvarande forum, för att stärka kompetens och utveckling i alla kommunens skolor.
84284C61-EE19-4665-906A-B241F620396D
Sista ansökningsdag: 2019-08-11
Avlösarservice är en individuellt riktad insats i form av tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg. Socialtjänsten ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
C2F7E8CA-87A9-4CA5-ADA2-E97DF0D5E580
Sista ansökningsdag: 2019-08-15
Är du redo för nya utmaningar? Delar du bilden att barnens bästa är framtidens bästa? Då kanske det är just du som ska få bli en del av ett fantastiskt team på Rutsborgskolan i Bjärred! Vi arbetar lösningsfokuserat och strävar efter att bygga högpresterande team. Hos oss betyder det att arbeta smartare, dra nytta av varandra och att vara nyfiken på att möta alla de nya utmaningar som skolan ständigt ställs inför.
363DD3C5-0D6B-410F-92DF-5FE8066C4425