Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2020-12-06
JOBBA MED OSS Vi söker förskollärare som har passion för pedagogik och brinner för barns lärande och utveckling. VARFÖR REGNBÅGENS FÖRSKOLA? Regnbågen är en förskola med fem avdelningar som ligger nära strand och natur i södra delen av Bjärred. Vi ett femtontal engagerade och nyfikna pedagoger som brinner för barnens lärande och utveckling. Vi jobbar aktivt för att skapa en positiv arbetsmiljö och vi vet att arbetslaget är motorn för utveckling. Vi tror på att varje individ har något värdefullt att erbjuda. Vår pedagogiska verksamhet genomsyras av inställningen att barn såväl som vuxna ska känna sig välkomna, bekräftade och trygga. Vi har ett tydligt barnfokus och strävar mot Lomma Kommuns vision Tillsammans i samtid för varje barns framtid. Regnbågens förskola ger stora möjligheter med inne- och utemiljö som utmanar, väcker nyfikenhet och stimulerar barnets enskilda behov och intressen. För oss är det självklart att ta tillvara barnens idéer, tankar och erfarenheter när vi planerar vår verksamhet. Digitala verktyg och arbetssätt är också en naturlig del i vår verksamhet.
4978BCFE-4B8C-440E-B133-5999E5C993DE
Sista ansökningsdag: 2020-12-13
Vi bemannar upp inför hemtagandet av kommunens särskilda boende. Enhetscheferna är på plats och nu letar vi efter fyra administrativt skickliga bläckfiskar som i en samordnande roll ska stötta enhetscheferna. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och komma från flera olika håll vilket innebär att process- och prioriteringskompetens är A & O för att du ska kunna trivas och leverera hög service till verksamheten med goda vårdtagar- och närståenderelationer, och såklart nöjda medarbetare och kollegor! Då vi vill bli en av de bästa äldreomsorgskommunerna i landet behöver vi dig, samordnare, som gillar att ta ansvar och som vill och vågar, likt en bläckfisk, ta ut svängarna i din administrativa roll. Det betyder att du både ska kunna bidra med struktur, kvalitet och ordning och reda men också med service- och utvecklingsfokus och stor kommunikativ förmåga vara delaktig i att skapa goda förutsättningar i det dagliga arbetet. Eftersom vi är mitt i ett övertagande blir det din första uppgift att tillsammans med enhetschef och projektledning, välkomna och starta upp verksamheten. Det är våra medborgare som är i fokus och detta är ett uppdrag som kommer att kräva mycket energi, mod och engagemang av dig. Exempel på arbetsuppgifter:- Ansvar för schemaläggningen och i dialog med enhetschef personalbemanning såväl daglig korttidsbemanning som introduktion av nyanställd personal - Personaladministration i vårt system Visma Personec P- På delegering av enhetschef vara beställningsmottagare i Procapita/LifeCare och tillsammans med denna arbeta med insats-/aktivitetsplanering för våra äldre- Ta fram rapporter och göra uppföljningar enligt fastställda underlag- Ekonomisk administration, bl a hantering av fakturor- Kontakt med närstående, biståndshandläggare med fleraDitt uppdrag som samordnare ska ske i takt med verksamhetens förutsättningar och kan därför komma att förändras och utvecklas över tid.
EF580915-B47E-4CE3-9BD7-DB4F2EAE5235
Sista ansökningsdag: 2020-12-18
Ditt uppdrag är att leda och utveckla folkbibliotekens och skolbibliotekens verksamhet. Detta gör du med ett perspektiv där invånare och besökare är i fokus. Du tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang och är lojal mot de mål som gäller för verksamheten. I ditt uppdrag ingår att driva bibliotekens utveckling och du stödjer medarbetarna på ett positivt sätt i utvecklings- och förändringsarbete.Du kommer att leda arbetet med att planera för ett nytt folkbibliotek i Bjärred som planeras att stå färdigt 2025. Du ingår också i ledningsgruppen för Kultur- och fritid där du bidrar till helheten och samarbete mellan avdelningens olika verksamheter. Kultur och fritid ingår i förvaltningen för Utbildning, kost, kultur och fritid. Du skall ha förståelse för, och intresse av, att arbeta i en politiskt styrd organisation.
AF4F6945-DCED-46CD-93B5-F540EDC241F9