Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2019-09-22
Tycker du, precis som vi, att barnens omsorg, utbildning och undervisning, kollegialt lärande och utveckling, kreativitet och arbetsglädje är viktiga delar i din yrkesprofession? Då kommer vår fina förskola vara en bra arbetsplats för dig. Nu söker vi dig som har ett stort engagemang, är utåtriktad, lyhörd och vill arbeta tillsammans med ett fantastiskt gäng barn och kolleger. På Brohus förskola ges barnen möjlighet till entreprenöriellt och undersökande arbetssätt där nyfikenhet, självständighet, ansvar och barnens perspektiv blir synligt. Öppenhet och samarbete finns med i vardagen och involverar både barn och pedagoger. Vi lägger stort fokus på bemötande och värdegrundsfrågor i vårt möte med barn, deras vårdnadshavare, kollegor och alla andra som på något sätt möter Brohus förskola.Vi arbetar för att skapa barnens bästa förskola och att var dag leva upp till vår vision Tillsammans i samtid för varje barns framtid! Under verksamhetsåret 2019-2020 heter fokusområdet "Förundran, fantasi och drömmar - att få intryck att få uttrycka", där förskolorna fokuserar på de estetiska uttrycksformerna i samklang med Eu´s nyckelkompetenser kring språkande, kommunikation och kultur.
5DA301D7-C629-4C2C-9756-0C68AFF97497
Sista ansökningsdag: 2019-09-22
Tycker du, precis som vi, att barnens omsorg, utbildning och undervisning, kollegialt lärande och utveckling, kreativitet och arbetsglädje är viktiga delar i din yrkesprofession? Då kommer vår fina förskola vara en bra arbetsplats för dig. Vi söker dig som har ett stort engagemang, är utåtriktad, lyhörd och vill arbeta tillsammans med ett fantastiskt gäng barn och kollegor. Alnarp förskola ligger i en fantastisk omgivning med Alnarps parken alldeles intill och här bedrivs mycket utbildning i en utepedagogisk anda. En inspirerande miljö, barns delaktighet och en väl genomarbetad struktur präglar förskolan. Vi lägger stort fokus på bemötande och värdegrundsfrågor i vårt möte med barn, deras vårdnadshavare, kollegor och alla andra som på något sätt möter Alnarps förskola.Vi arbetar för att skapa barnens bästa förskola och att var dag leva upp till vår vision Tillsammans i samtid för varje barns framtid! Under verksamhetsåret 2019-2020 heter fokusområdet "Förundran, fantasi och drömmar - att få intryck att få uttrycka", där förskolorna fokuserar på de estetiska uttrycksformerna i samklang med Eu´s nyckelkompetenser kring språkande, kommunikation och kultur.
B906F7CF-AE34-42A8-AA19-CA6D76D91893
Sista ansökningsdag: 2019-09-22
Ledsagarservice är en insats som ska underlätta så att brukare med funktionsvariationer ska kunna ta sig till och från olika aktiviteter samt kunna ta del av samhällslivet.
C2F96604-E511-4013-BB1A-24D000CC9B12
Sista ansökningsdag: 2019-09-22
Ledsagarservice är en insats som ska underlätta så att brukare med funktionsvariationer ska kunna ta sig till och från olika aktiviteter samt kunna ta del av samhällslivet.
38D590A4-867B-400E-BF0B-2C4CA9EF3CE7
Sista ansökningsdag: 2019-09-22
Avlösarservice är en individuellt riktad insats i form av tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg. Socialtjänsten ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsvariationer. Avlösarservice bedrivs mestadels i brukarens hem men ibland är uppdraget förlagt utanför hemmet.
170B7B7F-0928-47DA-8632-900DC638F412
Sista ansökningsdag: 2019-09-22
I Din roll som stödassistent ska Du arbeta för att skapa omsorg av god kvalitet. Detta gör du genom att som en del i ett team erbjuda stöd till vuxna personer med funktionsnedsättning. Uppdraget är att tillsammans med den boende upprätta en individuell genomförandeplan för att kartlägga, planera och strukturera det individuella stödet och på så sätt skapa möjlighet till egen utveckling hos den enskilde. Arbetet är mycket flexibelt och kan innehålla allt ifrån stöd till att laga mat och strukturera vardagen till att följa med på aktiviteter utanför servicebostaden. I arbetsuppgifterna ingår även nära samarbete med anhöriga, gode män/förvaltare, daglig verksamhet, hälso- och sjukvårdsteam samt med andra myndigheter. Som stödassistent förväntas du vara kontaktansvarig för en eller flera brukare samt genomföra tilldelade ansvarsområden på enheten. Kommunikation, dokumentation och administration är andra viktiga delar i verksamheten. Du är schemalagd på enheten och tjänsten innebär arbete dag, kväll och varannan helg. I tjänsten ingår sovande jour nattetid på rullande 4 veckors schema. Det förekommer ensamarbete.Vikariat: 2019-09-25---2020-03-02
E8766F7A-D3B8-418D-8BB7-162FECB0E4DE
Sista ansökningsdag: 2019-09-30
- Utförande av service, felsökning och felavhjälpande, akuta reparationer samt underhåll av byggnader och installationer.- Utföra daglig tillsyn och tillse att byggnader och installationer fungerar väl med en god energihushållning.- På ett fullgott sätt tillgodose våra olika hyresgästers krav på praktisk och teknisk service.- Fastighetsberedskap under icke ordinarie arbetstid.
C5FD9ECF-3FE0-438C-9FD8-473EB924D1A9
Sista ansökningsdag: 2019-10-07
Vi söker dig som vill arbeta som HSL-undersköterska på enheten för Hälsa, Vård -och Omsorg i Bjärred, Lomma kommun .Du kommer att arbeta i direkt anslutning till våra sjuksköterskor främst inom hemsjukvården men även på Särskilt boende och Korttidsenheten. Arbetsuppgifter utförs utifrån delegering av sjuksköterska såsom t ex såromläggning, provtagning, injektioner och dosettdelning. Du kommer att samarbeta med sjuksköterska, omvårdnadspersonal samt arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Dokumentation sker i journalsystemet Procapita. Vi arbetar utifrån Lomma kommuns antagna värdegrund- Ansvar, Öppenhet och Respekt.
5DDA707B-3A1D-4E8B-804A-11AF56081958
Sista ansökningsdag: 2019-10-12
Vill du vara en viktig pusselbit i en LSS verksamhet under utveckling? Brinner du för att ge stöd och service åt människor med behov av särskilda insatser.Vi söker nu timvikarierande medarbetare, till våra gruppbostäder. Arbetspassen innebär att du behöver vara flexibel att möta verksamhetens behov dagar, kvällar, nätter och helger.
498E3D37-1D6F-436F-AC4D-E3002AEAD147