Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2019-11-17
VISST VILL DU JOBBA MED OSS!Vi söker förskollärare som har passion för det pedagogiska uppdraget och brinner för barns lärande och utveckling. DETTA ÄR ÄPPLEGÅRDENS FÖRSKOLAÄpplegårdens förskola består av fyra avdelningar och är belägen i centrala Bjärred. Förskolan har traditionell miljö och en väl tilltagen trädgård med stora möjligheter till varierad lek och motorisk utmaning.På Äpplegården arbetar vi med att utveckla vår lärmiljö, både inne och ute. Vi sätter upp gemensamma mål och beslutar tillsammans vad som behöver ske för att vi ska nå dessa. Exempel är vilka erfarenheter och upplevelser vi vill ge barnen i mötet med sin närmiljö och hur vi berikar och breddar deras val.Vi söker nu en kollega som verkligen vill utveckla förskolan. Du delar vår barnsyn, du har en hög ambition och stort engagemang. Du vill ha roligt på ditt arbete och du vill utvecklas. Du är nyfiken, självständig och tror på tillsammanskap. Du har ett professionellt bemötande och är stolt över vår förskola.
436EBA4D-451D-413B-A85E-6691524A49C9
Sista ansökningsdag: 2019-11-17
VISST VILL DU JOBBA MED OSS!Vi söker barnskötare med erfarenhet av förskola och god förmåga att skapa goda relationer och en trygg vardag för varje barn. DETTA ÄR ÄPPLEGÅRDENS FÖRSKOLAÄpplegårdens förskola består av fyra avdelningar och är belägen i centrala Bjärred. Förskolan har traditionell miljö och en väl tilltagen trädgård med stora möjligheter till varierad lek och motorisk utmaning.På Äpplegården arbetar vi med att utveckla vår lärmiljö, både inne och ute. Vi sätter upp gemensamma mål och beslutar tillsammans vad som behöver ske för att vi ska nå dessa. Exempel är vilka erfarenheter och upplevelser vi vill ge barnen i mötet med sin närmiljö och hur vi berikar och breddar deras val.Vi söker nu två barnskötare för vikariat på vår fina förskola. Du delar vår barnsyn, du har en hög ambition och stort engagemang. Du vill ha roligt på ditt arbete och du vill utvecklas. Du är nyfiken, självständig och tror på tillsammanskap. Du har ett professionellt bemötande och är stolt över vår förskola.
D1AB4A5D-9257-4581-90B9-6D8FEC86A09B
Sista ansökningsdag: 2019-11-17
Du kommer att ingå i ett av våra fyra arbetslag i åk F-3 och arbeta tillsammans med såväl andra fritidspedagoger som andra yrkeskategorier för att våra elevers skoldag ska präglas av trygghet och lärande hela dagen. Hos oss är alla viktiga och därför har vi riktade prioriterade mål för vårt fritidshem. I år har vi studiecirkel kring Ann S Pihlgren och har påbörjat ett arbete för att synliggöra elevernas lärande på fritids som väntas fortsätta under nästa år. Vår digitala plattform är Infomentor och inför hösten planerar Lomma kommun att koppla på fritidsmodulen för att ta ytterligare ett steg i att ha ett enkelt, delat lärande samt ha ett smart driftssystem för oss som jobbar. Vi vill att du är intresserad av att både arbeta och lära tillsammans för ett likvärdigt fritids och att du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
E1CC606F-DD37-4153-8581-8B462A3DE49B
Sista ansökningsdag: 2019-11-18
I Din roll som stödassistent ska Du arbeta för att skapa omsorg av god kvalitet. Detta gör du genom att som en del i ett team erbjuda stöd till vuxna personer med funktionsnedsättning. Arbetet är mycket flexibelt och kan innehålla allt ifrån stöd till att laga mat och strukturera vardagen till att följa med på aktiviteter utanför servicebostaden. I arbetsuppgifterna ingår även nära samarbete med anhöriga, gode män/förvaltare, daglig verksamhet etc. Kommunikation och dokumentation är andra viktiga delar i verksamheten. Du är schemalagd på enheten och tjänsten innebär arbete dag, kväll och varannan helg. I tjänsten ingår sovande jour nattetid på rullande 4 veckors schema. Det förekommer ensamarbete.
A44CD179-85D7-4569-B8BF-D86712148917
Sista ansökningsdag: 2019-11-18
Som Samhällsbyggnadschef rapporterar du till Kommundirektören och blir en nyckelperson i den övergripande kommunledningsgruppen. I uppdraget ingår att gemensamt med övriga chefer i kommunen och tillsammans med politiska företrädare, bidra till att ständigt utveckla kommunen i syfte att nå hög kvalitet, god effektivitet och bästa möjliga resultat.Totalt arbetar 71 personer på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fem avdelningschefer (Fastighetsavdelning, Miljö- och byggavdelning, Planeringsavdelning, Tekniska avdelning samt GIS och Stab) direktrapporterar till Samhällsbyggnadschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Till förvaltningen är även en förvaltningsjurist samt ekonomistöd knutna. Rollen är bred och innefattar många olika kompetenser och verksamhetsområden. Lomma kommun har en tydlig ambition att ta nästa steg i den fysiska utvecklingen. Kommunens strategiska geografiska läge vid E6 med närheten till Köpenhamn, byggande av nya järnvägsstationer, nya bostadsområden och en generellt offensiv inriktning på samhällsbyggnadsområdet kommer att ställa höga krav på den nye Samhällsbyggnadschefen. Vidare är nytänkande genom digitalisering och arbete med exempelvis smart cities tydligt närvarande i den kommande samhällsbyggnadsutvecklingen för Lomma. Vi söker en omdömesfull och affärsmässig ledare med erfarenhet av att driva utvecklings- och digitaliseringsarbete. Kontakter med media samt med kommunens invånare är en viktig del av rollen.
A8001979-1469-4D39-BFFD-93E4AE30A418
Sista ansökningsdag: 2019-11-20
OBS! Internannons för anställda i Lomma kommun, ej extern annonsering. Inom ramen för uppdraget som förstelärare på Bjärehovskolan söker vi dig som vill vara med och utveckla vårt gemensamma IKT-arbete i ett brett perspektiv som omfattar åk F-9. Arbetet innebär att leda grupper att pedagoger för att initiera, implementera och följa upp områden som höjer skolans gemensamma kompetens och kvalité inom IKT-området. Uppdragets inriktning kan komma att ändras över tid, beroende på vad Bjärehovskolan behöver för fokusområden. Som förstelärare i Lomma kommun förväntas Du utifrån givna förutsättningar att:- Aktivt bidra till att utveckla metoder som ökar måluppfyllelse på skolan.- Aktivt bidra till ständig skolutveckling i samklang med skolledningen och med nämndens målsättningar - inom den egna enheten och inom kommunen, bland annat genom regelbundna nätverksträffar.- Aktivt bidra till att utveckla undervisningsmetoder som skapar motivation och engagemang hos eleverna. - Aktivt bidra till spridandet av en kultur av kollegialt lärande på den egna skolan och i kommunen.- Aktivt bidra till att utveckla försteläraruppdraget tillsammans med kollegor, rektor och förvaltning.- Hålla Dig ajour med forskning inom ditt undervisningsområde.- Medverka återkommande på Inspiration Lomma eller motsvarande forum, för att stärka kompetens och utveckling i alla kommunens skolor.
9177F06C-B69F-4438-B6C8-491946217D94
Sista ansökningsdag: 2019-11-24
Du kommer att arbeta i ett arbetslag på högstadiet med ansvar för undervisning i MA/NO/Tk. I tjänsten ingår också mentorskap och andra förekommande arbetsuppgifter för lärare.På Rutsborgskolan är vårt mål att skapa den bästa skolan. Hit ska eleverna komma för att de trivs och för att de tycker att det är spännande och kul att lära sig nya saker. Är det ett mål och en resa du vill dela med oss?
C187033A-782F-4720-9C4D-5CA496EEA0CF
Sista ansökningsdag: 2019-11-24
Du säkrar att kvaliteten upprätthålls och utvecklas genom att vara del i verksamheternas målarbete, strategiskt planera, följa upp, analysera och föreslå förbättringar inom både sjukvårds- och rehabiliteringsområdet. Ditt övergripande ansvar är att kvalitetssäkra vården och ansvarar också för att initiera, utveckla och implementera nya rutiner inom ansvarsområdet. Du ansvarar för utredning av vissa avvikelser samt utför utredningar och anmälan enligt Lex Maria. I uppdraget kan även utredningar av mer allmän karaktär komma ifråga och att vara sakkunnig inom hälso- och sjukvård är en del av uppdraget. Samverkan med andra vårdgivare, kommuner, myndigheter ingår också som en viktig del i tjänsten samt att ingå i olika nätverk, utvecklingsprojekt samt utredningsarbete.
CB3E0A4D-A1F0-40B4-B3B9-C0DAE4C81489
Sista ansökningsdag: 2019-11-26
Nu har du chansen att bli en del av lärarteamet på Pilängskolan i Lomma kommun. Här får du fokusera på undervisningen och du ingår i en grupp som samarbetar kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar.
740E3986-136F-47CC-9D35-16D7E0F077ED
Sista ansökningsdag: 2019-11-26
Planering, genomförande och bedömning av lektioner i idrott och hälsa i åk 4-9. Du är intresserad av att skapa kreativa och intresseväckande lärsituationer, där eleverna utvecklas och känner lust att lära.
FA7A5818-03B9-4065-8EE4-98520C1B9A70
Sista ansökningsdag: 2019-12-01
Vi söker dig som har intresse för och är nyfiken på mångkultur och utbildning, och som brinner för Sfi- undervisning. Alla utbildningsverksamheter i Lomma kommun kännetecknas av professionalitet, engagemang, glädje och lärande, både i mötet med elever/studerande och med kollegor. Förutom ett meningsfullt och hållbart arbete, erbjuder Lomma attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas här. Du arbetar tillsammans med lärarkollega och studie- och yrkesvägledare, med sedvanliga läraruppgifter som planering, genomförande, uppföljning och betygsättning samt kartläggning av de studerande inför utbildningsstarten. Arbetsplats: Lärcentrum i Lomma, som finns i Vinstorpsskolan i Lomma.
C2DAE65E-13F1-4051-83EB-448ABC90A1F8