Rapporteringskanal för visselblåsning


Beskriv så noggrant du kan det missförhållande som du vill rapportera och hur du fick kännedom om missförhållandet. Om möjligt specificera på vilken avdelning, enhet eller liknande som missförhållandet förekommer och vilken tidpunkt det uppdagades.

Har händelsen inträffat vid ett eller flera tillfällen? * (obligatorisk)
Har händelsen inträffat vid ett eller flera tillfällen?


När inträffade händelsen?
Ange en så ungefärlig tidpunkt som möjligt. Om händelsen har inträffat vid flera tillfällen ange det senast kända datumet. Du kan lämna en närmare beskrivning om tidpunkten i textrutan ovan.
När inträffade händelsen?


Beskriv så noggrant som möjligt de eventuella åtgärder du har vidtagit med anledning av missförhållandet, till exempel om du har uppmärksammat ansvarig chef eller någon annan i organisationen på missförhållandet.
Personuppgifter
Om du önskar vara anonym lämnar du dessa fält tomma. Om du väljer att vara anonym har vi inte möjlighet att ge dig återkoppling i ärendet.
Personuppgifter
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Hallberg

Senast uppdaterad: