Datum:

En likvärdig skola baserad på professionella avvägningar

Pedagog med elever

Grundskolan i Lomma står inför några år av vikande barnantal. Det leder till komplexa avvägningar och inte sällan impopulära beslut.

Här är några överlappande principer som vi inte ruckar på:

 1. I Lomma kommun, i likhet med många andra kommuner, fördelar vi resurser till en skola utifrån ett så kallat skolpengsystem. Det innebär att en skolas totala resurser baseras på antalet elever som faktiskt går på skolan. Fler elever än förra terminen innebär mer resurser och färre mindre.

 2. Rektor har full rådighet över hur skolans resurser fördelas. Rektor fördelar resurserna utifrån skollagen och barnkonventionen och har tolkningsföreträde vad gäller barnens bästa. Skollagen reglerar explicit att rektor styr över skolans ”inre organisation”.

 3. Vi sysslar inte med politisk klåfingrighet. Vi tar inte beslut som kör över professionen i frågor som ligger inom deras professionella kunskapssfär. Vi undviker således att lägga oss i elevgruppernas storlek, lärartäthet, pedagogik, vilka skolor som har vilka spår, etc. Vi menar att professionen är bäst lämpade att göra dessa komplexa avvägningar.

 4. I Lomma tar vi lagstiftningen om en likvärdig skola på mycket stort allvar. Vi arbetar ständigt för att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning. Ingen klass ska erbjudas bättre strukturella förutsättningar än någon annan, ingen skola ska vara bättre än någon annan, och inget stadium, från förskolan och uppåt, ska har bättre förutsättningar än något annat. Vi tillskjuter således inte medel till en viss åldersgrupp utan att alla andra åldersgrupper får en likvärdig tilldelning. Då bryter vi mot kraven på en likvärdig skola i skollagen.

 5. Vi höjer inte skatten och riktar pengarna till en viss målgrupp. Vi fördelar de intäkter vi har så gott vi förmår och hoppas att oppositionen har en annan syn på hur resurserna ska fördelas i Lomma kommun. Vi möter ofta medborgare som vill höja skatten om bara pengarna går till just deras barn eller anhörig. Att ge efter för det är inget lämpligt sätt att styra en kommun.

 6. Om man inte uppskattar hur styret fördelar resurserna, utifrån de begränsningar som kommunallagen reglerar, bör man rösta på ett parti som inte ingår i styret, eller starta ett nytt. I Sverige har vi inte direktdemokrati.

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén