Datum:

Ett riktigt gymnasium!

Illustration med sandfärgade fasader i 3-4 våningar med tre personer som promenerar på övergångsstället framför och en person cyklar på cykelbanan intill.

Illustration på det planerade kvarteret där kommunhuset finns idag, med vy mot gymnasieskolan. Sett från Vinstorpsvägen med biblioteket rakt fram. Illustration: Liljewall

Jag får en del frågor om varför vi ska starta ett gymnasium i Lomma när i stort sett alla ungdomar vill gå i Lund eller Malmö. Här är mitt svar.

Inom företagsekonomin brukar vi tala om företag som är market driven respektive market driving. De förra genomför kundundersökningar och gör sitt bästa för att ge kunden vad kunden vill ha. De senare är mer innovativa och försöker ta fram produkter som inte finns på marknaden idag och som det inte finns någon explicit efterfrågan på. Man försöker svara an mot en efterfråga som kunden inte fullt ut vet att den har. Exempel på det senare är Apple, när de utvecklade sin Iphone. För övrigt säger en del utvecklare och forskare att smartphonen kommer att ersättas av VR-glasögon inom en tioårsperiod. Knappast något som dagens kunder efterfrågar, men vi får se.

Gymnasiet i Lomma har inte som ambition att vara market driven. Egentligen inte heller market driving, i termer av någon form av någon progressiv och unik utbildning. Vi vill bara leverera kvalitet. Dagens ”gymnasiemarknad” lämnar en del övrigt att önska vad gäller detta. Allt för många av skolorna har stora brister. Det saknas alltför ofta behöriga lärare, skolmatsal, bemannat skolbibliotek och/eller ändamålsenliga lokaler. Vissa tar in dubbelt så många elever som skolan fysiskt är dimensionerad för. Många har stora brister vad gäller arbetet med elevhälsan, skolstress och en trygg lärandemiljö. Några av de populära gymnasierna sätter systematiskt glädjebetyg, vilket medför att eleverna får bekymmer när de söker sig vidare till universitetet. Trots toppbetyg går eleverna ut från gymnasiet med bristande förkunskaper, vilket givetvis kommer som en besvärande överraskning för dem när de väl ska stå helt på egna ben på universitetet.

Som jag ser det borde det inte vara svårt att ta ”marknadsandelar” på denna ”marknad”. Lägg därtill att en mycket hög andel av ungdomarna i Lomma kommun i första hand vill gå på något av de fem mest populära gymnasierna, vilka kräver mycket höga antagningspoäng. I så måtto råder det platsbrist. Att det idag eller om fem år finns platser lediga på gymnasier som eleverna från Lomma inte vill gå på är föga tröst.

Gymnasiet i Lomma planeras att vara fullt utbyggt 2030. Det finns en del som säger att det tar några år att etablera sig på ”marknaden”, likt Sundsgymnasiet i Vellinge. I vilket fall är etableringen en långsiktig satsning. Min målbild är att gymnasiet i Lomma senast 2040 ska vara ett av de mest sökta gymnasierna i regionen. Baserat på att skolan erbjuder en trygg och hälsosam lärandemiljö med hög kvalitet i undervisningen!

Allt gott!

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  600

  Tänk på att hålla god ton i eventuella kommentarer. Alla kommentarer måste godkännas av systemansvarig innan de publiceras. Detta kan innebära en fördröjning innan kommentaren syns. Information om behandling av personuppgifter och våra regler finns på lomma.se/socialamedier.

  Sidansvarig: Robert Wenglén