Sändning 2020-09-10

Dagens webbsändning ser lite annorlunda ut och är en provisorisk lösning.