Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2023-10-06
Vi söker dig med vana att jobba läsfrämjande med i första hand målgruppen 6-12 år på fritiden men även med yngre barn i samarbete med BVC och förskola. Tillsammans med dina kollegor i barnteamet planerar du och genomför arbetet utifrån bibliotekets mål och uppdrag. Vi söker dig som är nyfiken och omvärldsorienterad och vill utveckla verksamheten och lära nytt. Du är trygg som person och i din profession och har en utpräglad förmåga och vilja att samarbeta. Du har en god pedagogisk förmåga och trivs med att träffa människor i olika åldrar. Du tycker att det är extra kul att arbeta med barn, har lätt att få kontakt med målgruppen, samt har god kännedom om medier för barn
E73CD0C2-0CAB-4255-805D-3AB872BA44DA
Sista ansökningsdag: 2023-10-08
Du arbetar pedagogiskt och kreativt utifrån etablerade arbetssätt för att individanpassa stödet till brukaren. Du arbetar för att främja ökad trygghet, självständighet, integritet och medbestämmande/delaktighet. Tillsammans sätter vi individens behov i centrum. I arbetet ingår kontaktmannaskap, social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter. Vi dokumenterar i Lifecare och tillämpar IBIC som arbetssätt. Du som söker har ett genuint intresse och engagemang för arbete med barn och unga inom funktionsstödsområdet. Du är trygg och ansvarsfull i din yrkesroll. Du arbetar aktivt och självständigt inom ramen för ditt uppdrag och med ett tydligt individfokus. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med alla du träffar i din roll. Du bör vara en person som tycker om att göra aktiviteter tillsammans med barnen/ungdomarna samt gärna ha en kreativ sida.Omvårdnad ingår i arbetsuppgifterna.
5F9EE81B-5F3A-4330-A70A-8C55DE6E46E6
Sista ansökningsdag: 2023-10-08
Du kommer att arbeta med sedvanliga skolkuratorsuppgifter, på individ-, grupp- och organisationsnivå inom grundskolan F-9. Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska, psykolog och specialpedagog/lärare. I ditt uppdrag som skolkurator följer du elevernas utveckling och bidrar till att optimera elevernas lärande genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med ledning, elevhälsoteam och övriga kollegor. I rollen som kurator erbjuder du även samtal med föräldrar och information om samhällets olika hjälp- och stödmöjligheter samt samarbetar med externa aktörer som till exempel BUP och socialtjänst. Du har samtal med elever om deras mående och livssituation liksom agerar konsult åt lärare i dessa frågor. I Lomma kommun arbetar vi aktivt med elevernas mående i en satsning vi kallar HOPP Hälsa, Omsorg och Promotion för Psykisk hälsa och genomför lektioner i årskurserna 1,3 och 5 på olika tema kopplat till hälsa och välmående. Detta gör du tillsammans med skolsköterskan på skolan. Som kurator gör du också skolsociala kartläggningar av elever med problematisk skolfrånvaro, problematisk skolgång och inför mottagande i anpassad grundskola. Vi dokumenterar vårt arbete digitalt i Prorenata. Du kommer att ha tillgång till regelbunden extern handledning och kompetensutveckling. Kuratorsgruppen består idag av sex kuratorer.
347A070A-5FB0-4237-B0EE-6FEFDEFE4024
Sista ansökningsdag: 2023-10-31
På en grupp och servicebostad erbjuder vi stöd åt vuxna som har behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Personalen täcker brukarens hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen. Servicebostaden är utformad så att lägenheterna ej är i direktanslutning till gemensamma utrymmen och de boendes behov är mindre än för de som bor i en gruppbostad. På daglig verksamhet ger vi stöd åt vuxna att få en meningsfull sysselsättning, en plats där brukare går för att arbeta. Denna verksamhet är öppen vardagar under dagtid. På korttidstillsyn och korttidsvistelse kommer barn och unga för att få möjlighet till miljöombyte och rekreation och för att ge anhöriga avlastning. Vi har barn och ungdomar som är där på dagtid men även de som sover över. Verksamheten är öppen dag, kväll och natt. Omvårdnadsuppgifter förekommer.
213E45B1-CCB8-4B0B-8E0B-022377827F8D
Sista ansökningsdag: 2023-12-31
Vill du ha världens viktigaste jobb i en kommun med närhet till vackra stränder och hav?Just nu söker vi dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! Vi söker också dig som är nyfiken på att arbeta inom vårdande yrke och har erfarenhet från andra yrken där man är van att arbeta med service och att möta människor.Arbetet handlar i stort om att skapa trygghet. Inom äldreomsorgen arbetar du med personliga omvårdnadsinsatser, medicinska arbetsuppgifter, dokumentation och uppföljning. Vissa praktiska serviceinsatser kan också förekomma. Arbetsuppgifterna är till största delen lika oavsett om du vill arbeta inom hemtjänst eller särskilt boende. För dig som trivs med att ta mycket eget ansvar och vara mer självständig i ditt arbete passar kanske hemtjänst lite bättre och för dig som vill arbeta i team på en fysisk plats passar kanske ett särskilt boende bäst. Tillsammans gör vi skillnad!
1B0BA650-88E0-4801-9B77-A7F33352475F

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: