Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2024-06-19
Så roligt att just du läser detta. Är du en engagerad lärare som vill vara med och påverka framtiden för våra elever på Alfredshällskolan?Är du seriös, samtidigt som du med humor kan uttrycka och se det roliga i vardagens små händelser? Är du bra på attmöta elever, kollegor och vårdnadshavare och bygga förtroendefulla relationer? Tycker du att arbetslivet ska vara mer än en grå vardag? Då kan det vara just dig vi söker!Under det kommande läsåret ska du undervisa i svenska, engelska och idrott i årskurs 6 men kommer också att få en mindre del av undervisningstiden i vår Flexverksamhet som innebär att undervisa elever i behov av särskilt stöd i ett mindre sammanhang.Du ska dela vårt gemensamma engagemang med att se till att varje elev lyckas. Varje individ är unik och med vår gemensamma kompetens, så ska våra elever se tillbaka på sin skolgång med värme och positiva minnen. Varje dag är viktig och det vi gör här och nu gör skillnad för våra elever. Är du vår nya kollega?
FE2DF47F-3C6A-49D8-91C6-B2C3A3CFA437
Sista ansökningsdag: 2024-06-19
Så roligt att just du läser detta. Är du en engagerad lärare i fritidshem som vill vara med och påverka både vardagen och framtiden för våra elever på Alfredshällskolan? Vi har nu en tjänst som skulle passa dig som vill prova något nytt. Vi ska till hösten för första gången på vår skola ha mellanstadieverksamhet på fritidshemmet. Du kommer att få stora möjligheter att påverka innehållet och utformningen av verksamheten. Vi har tillgång till både hemkunskapssal, slöjdsal och bildsal i anslutning till där vi ska bedriva vår verksamhet. Vi har även en musiksal och en idrottshall med klättervägg på skolan om du är intresserad av det. Du kommer vidare att ha ett samarbete och en tillhörighet med övriga lärare i fritidshem på lågstadiet Rastverksamhet är en annan del av innehållet i den här tjänsten. Vi har tidigare satsat på rastverksamhet och på framför allt mellanstadiet blev det väldigt framgångsrikt.Du ska dela vårt gemensamma engagemang med att se till att varje elev lyckas. Varje individ är unik och med vår gemensamma kompetens, så ska våra elever se tillbaka på sin skolgång med värme och positiva minnen. Varje dag är viktig och det vi gör här och nu gör skillnad för våra elever. Är du vår nya kollega?
BEEA7420-01E6-4A12-8346-0280ECCF6855
Sista ansökningsdag: 2024-06-19
Så roligt att just du läser detta. Är du en engagerad lärare som vill vara med och påverka framtiden för våra elever på Alfredshällskolan? Vill du få möjlighet att under hösten tid få prova att arbeta i vår kommun. Då kan ett lärarvikariat på Alfredshällskolan vara något för dig. Vi har behov av en lärare med behörighet i sv och so och som under hösten 2024 kan undervisa i en av våra årskurs 6 klasser.Du ska dela vårt gemensamma engagemang med att se till att varje elev lyckas. Varje individ är unik och med vår gemensamma kompetens, så ska våra elever se tillbaka på sin skolgång med värme och positiva minnen. Varje dag är viktig och det vi gör här och nu gör skillnad för våra elever. Är du vår nya kollega?
F8499DC3-D8A9-4D10-954B-C7EF35FE43E7
Sista ansökningsdag: 2024-06-19
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och genomföra undervisningen för våra elever. I din roll som undervisande lärare och mentor ansvarar för en klassåk F - 3. I klassen går elever som läser utifrån den anpassad grundskolans läroplan eller läroplanen för grundskolan.Du arbetar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Genom din aktiva påverkan stimuleras varje elev att utvecklas så långt som möjligt.
51A5CACC-999F-4031-A7B9-8E7FE1ACA486
Sista ansökningsdag: 2024-06-25
Som teamledare ingår du i verkställighetsgruppen med verksamhetsplanerare och sammankallande enhetschef för just din hemtjänstgrupp. Du är med och fastställer de beslut som fattas i ledningsgruppen.Du kommer att vara direkt underställd och rapporterar till enhetschefen och huvuddelen av ditt arbete som teamledare utförs i omvårdnaden.Genom ett coachande förhållningssätt kommer du stödja och leda medarbetare i det dagliga arbetet samt agera som ledare för att skapa delaktighet och förtroende.Du kommer vara delaktig i schemaplaneringen tillsammans med verksamhetsplanerare och enhetschef.Du ansvarar för att tillsammans med enhetshetschef utveckla, kommunicera och implementera verksamhetens strategier, mål och handlingsplaner.En viktig del i arbetet som teamledare är att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
3BCBD92A-2CAF-4A52-8316-86D0D489F433
Tjänst: Ekonom
Sista ansökningsdag: 2024-06-26
Vi söker nu en utvecklingsinriktad ekonom som kommer att arbeta dels med att stötta Socialnämnden dels ha ett övergripande ansvar för vårt beslutsstödsystem Hypergene. Du kommer som ekonom hos oss att ha ett nära samarbete med verksamhetens chefer. Du arbetar med budgetering, prognoser, uppföljning och analys samt med vissa ekonomiska utredningar. Du arbetar rådgivande och ger kvalificerat stöd till cheferna i ekonomiska frågor och beslut. Även andra arbetsuppgifter inom ekonomiområdet kan förekomma. Som ekonom utvecklar du arbetet inom ekonomiområdet tillsammans med dina kollegor.Som ekonom har du tillsammans med en controller ett samordningsansvar för Socialnämndens ekonomiprocesser. Tillsammans med övriga kollegor på ekonomiavdelningen säkerställer du att våra chefer och politiker har de bästa förutsättningarna att leda och styra verksamheten med fokus på kommunens övergripande mål: kvalitet i framkant, hållbarhet, trygghet och kommunikation.Du arbetar nära chefer inom förvaltningen. I samarbete med kollegorna på ekonomiavdelningen säkerställer ni effektiva gemensamma processer genom förbättrings- och utvecklingsarbete. Som ekonom ansvarar du för budgetarbete, prognoser och analyser, kvalitetssäkrad rapportering och bokslut.I din roll ingår omvärldsbevakning och delaktighet i utvecklingsprojekt. Du får vara med att utveckla ekonomifunktionen som aktivt stödjer utvecklingen av kommunens verksamhet. Du är även involverad i att utveckla gemensamma system och verktyg som ger cheferna goda förutsättningar att leda sina verksamheter.Vi arbetar i systemen Unit4 (Agresso) och Hypergene.
5DD8824E-948B-4442-A72A-07BC8DC975A4
Sista ansökningsdag: 2024-06-28
Vi söker en lärare med kompetens att undervisa i SO åk 7-9 gärna i kombination med annat ämne då tjänsten till viss del innebär arbete som resurslärare. Förutom att du är mentor och ingår i ett årskurslag kommer du att arbeta i ett engagerande ämneslag i SO så god samarbetsförmåga är en viktig egenskap.Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare. Vi är måna om varandra och arbetar tillsammans för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
2EFF1FE6-D9DB-46F3-A4D8-7D821517FB66
Sista ansökningsdag: 2024-06-30
Vill du ha världens viktigaste jobb i sommar i en kommun med närhet till vackra stränder och hav?Just nu söker vi dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! Vi söker också dig som är nyfiken på att arbeta inom vårdande yrke och har erfarenhet från andra yrken där man är van att arbeta med service och att möta människor.Arbetet handlar i stort om att skapa trygghet. Inom hemtjänsten arbetar du med personliga omvårdnadsinsatser, medicinska arbetsuppgifter, dokumentation och uppföljning. Vissa praktiska serviceinsatser kan också förekomma. Det finns möjlighet till både timanställning och månadsanställning. Vidare finns det goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren. Om du är utbildad till undersköterska finns möjlighet till tillsvidareanställning.Tillsammans gör vi skillnad!
DF8DC1B5-D8EA-4CFA-8447-22A0BCF0A5D5
Sista ansökningsdag: 2024-07-31
Är du en av våra nya kollegor som vill arbeta med ett fantastiskt gäng? Våra eftertraktade tjänster är nu lediga för er att söka. Vi söker dig som vill vara en del av vår arbetsgrupp på Orion eller Strandängsgatans äldreboende där du kommer att arbeta med våra brukare som har särskilda vård- och omsorgsbehov. Hos oss är engagemanget, professionella bemötandet och strukturerade arbetsmetoder det som driver vår verksamhet framåt. Skrattet ligger oss nära till hands. Vi är transparanta och ärliga mot varandra samt hittar lösningar på utmaningar tillsammans. Vi är inte rädda att prova på nya metoder. Du kommer att ha ett nära samarbete med våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. I rollen som undersköterska ingår, bland annat, att ge brukarna omvårdnad, service, stöd och att genomföra sociala aktiviteter utifrån brukarens individuella behov och önskemål. I ditt arbete ingår även att upprätta genomförandeplaner och arbetet med BPSD.På våra arbetsplatser:• Brukarfokus genom att vi arbeta enligt metoden L.E.I.F som betyder Lugnt, Effektiv med Individen i Fokus.• Planerar och signerar i digitalt aktivitetsplaneringsverktyg på Strandängsgatan. Implementering är planerad på Orion HT-24.• Ansvars-och ombudsområden med regelbundna schemalagda möte med kollegor internt eller med andra boenden. • Kontaktmannaskap för ca 2 brukare• Teamtidsmöte med din egen avdelning 4 timmar var 8:e vecka• Schemalagda utbildningar, teamtid, APT, sociala aktiviteter och ansvarstid. • APT 1 gång i månaden• Multiprofessionella team var 14:e dag• Närvarande chefArbetet ställer krav på medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska. Vi arbetar med att göra vardagen meningsfylld för våra brukare och därför är sociala aktiviteter schemalagda i varje medarbetares individuella schema. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra dokumentation i journalsystem.
4E34E1DC-7425-4D93-AE4C-F851ED26715E
Sista ansökningsdag: 2024-07-31
Erfaren, lyhörd och öppensinnad stödassistent sökes till gruppbostad inom LSS. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete som stödassistent i en av våra gruppbostäder. Gruppbostäder består av 5 eller 6 lägenheter. Våra gruppbostäder finns både i Lomma och Bjärred. Tjänsterna är heltidstjänster.Du ska vara driven i att verka för att ge omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen. Du bidrar till att stöta våra brukare till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv. Du ger den enskilde pedagogiskt stöd för att hen ska få möjlighet att vara delaktig i sitt liv, göra egna val och motiveras till ett aktivt liv i samhället. Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett utvecklande och utmanande arbete. För att detta ska fungera i praktiken krävs att du som medledare samverkar med dina kollegor, andra professioner, samt den enskildes nätverk.Stödassistentens främsta uppgift är att i samråd med brukaren och med stöd av samordnande stödpedagog, planera och utforma individuellt anpassad stöd, service och omsorg för att brukaren ska kunna leva som andra, med livskvalitet och goda levnadsvillkor. Att vara stödassistent hos oss innebär ständig utveckling, vi förutsätter att du är engagerad i både utveckling av din yrkesroll såväl som verksamheten. Vi förväntar oss att du arbetar professionell på ett ödmjukt sätt med brukarfokus och kan skapa en god struktur och sammanhang för våra brukare, tillsammans med dina kollegor.Omvårdnadsuppgifter förekommer. I tjänsten som stödassistent arbetar man dag, kväll och helger. Även sovande jour kan förekomma.
1C46457C-A23B-4CCF-A047-704E6686B30D
Sista ansökningsdag: 2024-08-09
Individ och familjeomsorgen söker nu en familjerättssocionom som ingår i Enheten för barn, familj och vuxna. Enheten ansvarar för all myndighetsutövning, barn och unga, familjerätt, våld i nära relation, vuxna med missbruk och/eller psykisk ohälsa samt ekonomiskt bistånd. Enheten består av 20 medarbetare, vilka samtliga är erfarna socionomer och besitter en hög myndighetsutövande kompetens.Ni är två socionomer som arbetar med familjerätt och det innebär stora möjligheter att utforma arbetet på ett självständigt sätt. Familjerätten ansvarar för samarbetssamtal, vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, faderskaps- och föräldraskapsutredningar, adoptionsärenden och att verkställa umgänge med umgängesstöd. Inom familjerätten arbetar vi för att förbättra och främja hållbara lösningar mellan föräldrar som stärker barnperspektivet. I samarbete med kommunens öppenvård erbjuder vi också Hanna och Theo för barnen, ett program för barn med separerade föräldrar samt även stöd till föräldrar i form av Biff-grupper, Barn i Föräldrars Fokus. Kommunens innevånare har tillgång till det digitala verktyget SES, Samarbete Efter Skilsmässa.Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet, varför extern handledning erhålles kontinuerligt.
EC58FBFB-0773-49E2-BA78-F281EF9D2895
Sista ansökningsdag: 2024-08-15
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats, med det söker vi dig som drivs av små som stora utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten genom våra multiprofessionella team.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad.Vi söker dig som är:- Leg. Sjuksköterska för tjänstgöring natt, kan förekomma enstaka kvällstjänstgöring. Helgtjänstgöring ingår och du kommer att vara schemalagd antingen Bjärred eller Lomma.System: LifeCAre, MCSS, phoniro, visma
FBFE4E0F-2847-4B49-970E-54EFCAD8145C
Sista ansökningsdag: 2024-08-15
Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en modern Socialförvaltning i framkant, med en äldreomsorg vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Vi ser utmaningen, vi antar den och vi tänker bli en av de bästa kommunerna på äldreomsorg i Sverige.Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköterska/studerande sjuksköterska (termin 5-6) som vill komplettera vårt team under sommaren. Vi har ett självständigt, meningsfullt och utvecklande arbete där patienten och teamet är i fokus.Som sjuksköterska i Lomma kommuns Socialförvaltning erbjuder vid dig, ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Just nu söker vi dig/er som är intresserade av att arbeta som timanställd hos oss under sommarhalvåret inom särskild boende, korttidsenhet och hemsjukvården i både Lomma och Bjärred. Dagtid, kvällstid, helg och natt.Vi erbjuder dig en trevlig stimulerande arbetsplats med strävan efter hög kvalitet.
6253B3A5-909A-4E4C-9453-8EECB39EFE19
Sista ansökningsdag: 2024-08-15
Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av våra multiprofessionella team kväll.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad. Helgtjänstgöring ingår.Vi söker:- Sjuksköterska/distriktsjuksköterska för tjänstgöring kväll, kan förekomma enstaka pass på dag.
7FF812AF-D2B4-4A7C-91E0-6F4906F8710C

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: