Det gamla stationshuset i Bjärred
har målats om.
Även insidan av huset är renoverad.
Stationen ska nu bli restaurang
och mötesplats för
både invånare och företag.

Stationshuset i Bjärred

Visionsbild som visar hur stationshuset i Bjärred kan se ut efter renovering.

Visionsbild som visar hur stationshuset i Bjärred kan se ut efter renovering.

Lomma kommun är nu klara med arbetena med att återställa stationsbyggnaden i Bjärred och anpassa den för lämplig verksamhet. Entreprenören som ska driva verksamhet i huset öppnar den 18 juni 2021.

Stationshuset uppfördes 1901 i romantiserande panelarkitektur och var i bruk som station till och med 1938 då järnvägsförbindelsen med Lund lades ner. Stationsbyggnaden har sedan 1971 använts som fritidsgård. Under 2018 färdigställdes den nya fritidsgården, Stationen 2.0, i Bjärred vilket innebär att det gamla Stationshuset står tomt.

Kommunen renoverar nu invändigt så att stationshuset kan hysa restaurang, konferenslokaler och kontorsutrymmen. All renovering sker med varsam hand och framför allt matsalen kommer att återfå byggnadens forna glans från början av 1900-talet.

I samband med att invändig renovering genomförs kommer det även ske utvändiga arbete med utemiljön runtom stationshuset. På framsidan mot Södra västkustvägen ska vi lägga marksten, bygga trädäck och plantera träd och buskar samt skapa cykelparkeringar. På baksidan kommer vi att bygga fler ytor med trädäck och skapa parkeringsytor för både cyklar och bilar.

Se bygglovshandling för utemiljön runt stationshuset. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Både invändig renovering och utemiljön beräknas vara klart till sommaren 2021 då den nya entreprenören kan start upp sin verksamhet.

Renovering av tak inne på stationshuset

Den ljusa trästommen har gjort att stationshusets ytterväggar åter står rakt och säkerställer en stark konstruktion.

Utvändig renovering

Under hösten 2019 har det skett en utvändig renovering av det gamla stationshuset i Bjärred. Tak och väggar har tvättats och dålig fasad bytts ut. Sedan har byggnaden målats om och fönsterspröjs och dörrar har återställts till tidstypisk grön kulör.

Stationshuset i Bjärred.

Fönsterspröjs och dörrar har målats om och återställts till tidstypisk grön kulör.

Illustration av nya interiören

Arbetsskiss över matsalen i nya stationshuset

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: