Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Fortsatt starka betyg för årskurs 9

Skolbyggnad med stora glaspartier ut mot en grön gräsmatta. I förgrunden syns ett konstverk med figurer på fyra stenpelare.

Niorna på Bjärehovskolan hade högst meritvärde i kommunen.

Juni månad innebär skolavslutning och betyg, inte minst för årskurs 9. För Lomma kommuns nior var det genomsnittliga meritvärdet 266,8 och 95,4 % av eleverna är behöriga till gymnasiet.

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen uppgick till 92,7 %.

Vi är stolta över våra skolors prestationer. Vi är nöjda med att se en ökning i andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, samt en stabil andel av elever med gymnasiebehörighet, säger Fredrik Karström, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vid en jämförelse med föregående läsår, 2022/2023, ser vi att det genomsnittliga meritvärdet för Lomma kommun då var 269,9. Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen var då 92,2 %. Gymnasiebehörigheten var 95,8 %.

Lomma kommun vill tacka alla elever, lärare och skolledare för deras hårda arbete och engagemang under året. Vi kommer fortsätta arbeta för att förbättra utbildningskvaliteten och stödja våra elever i deras studier, säger förvaltningschef Roberto Citterio.

Resultaten för skolorna i kommunen

Bjärehovskolan

Genomsnittligt meritvärde: 277,6

Gymnasiebehörighet: 97,1 %

Andel elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen: 97,0 %

Rutsborgskolan

Genomsnittligt meritvärde: 273,6

Gymnasiebehörighet: 98,0 %

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen: 97,0 %

Karstorpskolan

Genomsnittligt meritvärde: 245,3

Gymnasiebehörighet: 91,1 %

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen: 82,3 %

Pilängskolan

Genomsnittligt meritvärde: 266,2

Gymnasiebehörighet: 94,9 %

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen: 92,3 %

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Haglind

Navigera vidare

Arkiv