Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Eleverna är med och utformar Lomma Strands Gymnasium

En man sitter framför en dator och samtalar med en skolelev. Han ser ut att vara intresserad av det som eleven säger.

Kvalitetsledare Thomas Ladö och förvaltningschef Roberto Citterio samtalar med elever på Löddesnässkolan.

När Lomma kommun bygger ny gymnasieskola är det viktigt att eleverna är delaktiga. Nyligen besökte kvalitetsledare Thomas Ladö och förvaltningschef Roberto Citterio elever i årskurs 6 för att påverka utformningen av den nya skolan och att resonera kring vad som kännetecknar en bra skola, undervisning och lokaler.

Hösten 2027 planeras ”Strand” stå färdigt och första årskullen som har möjlighet att söka till gymnasieskolan på hemmaplan går i årskurs 6. I förberedelsearbetet är det viktigt att lyssna på eleverna i Lomma kommuns grundskolor. Vi har varit ute och pratat med elever i våra skolor både i Bjärred och Lomma.

Här är några tankar som eleverna delade vid träffarna:

  • En bra skola har duktiga lärare som vet vad de snackar om, som är behöriga och kan variera undervisningen. Det ska finnas bra lektionsplaneringar så eleverna vet vad som ska göras och det ska vara lugn och ro.
  • Lärare ska ha olika lärarstilar, göra ämnet intressant och alla elever ska få hjälp och stöttning.
  • Rektor ska vara synlig för eleverna.
  • Det är viktigt att varva dator med att skriva för hand.
  • Det är viktigt att det finns vuxna som man kan prata med.
  • Det ska finnas skolbibliotek, många grupprum, sköna stolar, fräscha toaletter, platser att hänga på och en stor skolmatsal.
  • Det viktigt med ljusinsläpp i klassrummen.
  • Det är viktigt med breda korridorer och stora skåp.

Vidare resonerade eleverna att det är viktigt med tillräckliga pauser mellan lektionerna och att skolan ska vara en trygg plats som de tycker om att vistas i och att man ska kunna välja olika ämnen.

Liknande tankar

I vår reflektion framgår att eleverna resonerar i stort sett identiskt oavsett grundskola. Dessutom är deras tankar om vad som kännetecknar en bra skola i linje med hur Skolverket resonerar och vad som framkommer i våra egna studier. När vi utformar en gymnasieskola blir detta viktig input för oss.

När man utformar en ny gymnasieskola finns inga enkla snabba lösningar. Viktigast av allt är långsiktighet och fokus på undervisning, samarbete, stöd, kunskapsfokus samt elevernas mående. Vi utgår från forskning kring framgångsrika skolor kryddat med innovation i vår lokala kontext och det är den leveransen vi ska få till hela vägen ut. Som gammal gymnasielärare är det fantastiskt inspirerande att få lyssna på hur elever resonerar och vi kommer att följa upp med nya besök nästa år. Jag är grymt imponerad av våra elever i årskurs 6, säger Thomas Ladö som är kvalitetsledare.

Läs gärna mer om den nya gymnasieskolan på sidan Lomma Strands Gymnasium.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Ladö

Navigera vidare

Arkiv